محاسبه بالا روی و سر ریزی موج

۱۳۹۶-۰۱-۲۱
این پیام تبلیغاتی است

در این نوشتار قصد معرفی فرمول و روش “ون در میر” در محاسبه بالا روی و سر ریزی موج را داریم. این روش یکی از رایج ترین و معتبر ترین روشها در محاسبه بالا روی و سر ریزی موج می باشد که حاصل انجام آزمایشات متعدد توسط پروفسور ون در میر است.

دایک ها وظیفه حفاظت از پس کرانه خود را در برابر سیلاب و طوفان در دریا و یا تخلیه شدید در رودخانه ها دارند. هر دوی این پدیده ها در کشور های کم ارتفاع و هم سطح دریا بخوبی شناخته شده اند و دایک ها نقش بسیار مهمی در آنجا دارند. طراحی دایک ها با انتخاب ارتفاع و شیب بهینه مرتبط است که تغییر در این پارامتر ها طرح را بسوی بهینه شدن و ایمنی بیشتر یا عدم اطمینان خواهد برد که اهمیت انتخاب و محاسبه پارامترهای مناسب در طراحی را آشکار می کند.

دایک ها معمولا شامل یک شیب ملایم در حدود ۱:۲ یا ملایم تر می باشند. دایک شامل سازه پنجه، شیب بیرونی “معمولا دارای پشته (berm)”، یک سینه با ارتفاع معین و شیب داخلی می باشد. شیب خارجی می تواند شامل مصالح گوناگونی مانند آسفالت، سنگچینی با بلوک های سیمانی، سبزه بر روی لایه ای رسی و یا ترکیبی از این موارد باشد.

در فایل پیوست خصوصیات دایک ها بخوبی شرح داده شده است و در آن نحوه محاسبه ارتفاع دایک ها و تاثیر عوامل مختلف از جمله شیب دامنه در تعیین ارتفاع و بالا روی موج را بیان می کند.


تبلیغات شما اینجا درج می شود

دانلود:

© انتشار مطالب با ذکر نام وبسایت و با اهداف آموزشی بلامانع است