اصول انبارداری در صنایع نفت و گاز

۱۳۹۶-۰۹-۰۵
این پیام تبلیغاتی است

انبار چیست؟

انبار محل و فضایی است که یک یا چند نوع کالای بازرگانی،صنعتی،مواد اولیه و یا فرآورده های مختلف درآن نگهداری می شود که بر اساس یک سیستم صحیح طبقه بندی و تنظیم می گردد.

۱- نگهداری:
نگهداری،یعنی حفظ و حراست با رعایت اصول ایمنی استاندارد شده

۲- طبقه بندی:
طبقه بندی یعنی کد گذاری بر اساس استانداردهای پذیرفته شده


دانلود فایلهای آموزشی در انتهای متن


انبار از نظر فرم به سه صورت می باشد:

– انبارهای پوشیده: این مکان از تمام اطراف بسته ودارای سقف و وسایل ایمنی کامل می باشد.

– انبارهای سرپوشیده یا هانگارد: این انبارداری سقف است ولی چهار طرف آن باز وفاقد حفاظ جانبی می باشد. این نوع انبارها،کالاها را فقط از باران وآفتاب حفظ می کند.
– انبارهای باز یا محوطه: این انبار به صورت محوطه می باشد ومعمولا برای نگاهداری ماشین آلات ولوازم سنگین مورد استفاده قرار می گیرد.

تعریف انبارداری:

عبارت از دریافت جنس یا کالا از خارج ( از قسمتهای مختلف شرکت ، یادیگران از خارج شرکت ) و نگهداری آنها با توجه به قوانین انبارداری که باعث سهولت در تحویل دادن ( صدور ) و تحویل گرفتن ( ورود ) با کمترین وقت و نیروی مورد نیاز باشد و رسانیدن اجناس و کالاهای مورد نیاز قسمتها یا خریداران به آنها در حداقل وقت ممکن براساس مدارک و ضوابط قانونی .

تعریف انباردار:

کلیه موجودی های مواد باید تحت اختیار و ابواب جمعی یک انباردار مسؤل باشد.این شخص باید تجربه کافی در روشهای انبارداری داشته،لیاقت وکفایت اداره عملیات انبار را دارا باشد،در امانت و درستی او تردیدی نباشدو بتواند افراد تحت سرپرستی خود را به خوبی اداره کند.

کار انبارداری یک شغل مهم و پرمسؤلیتی است . اجناس و موجودیهای انبار با ید تحت اختیار یک انبار دار مسؤل باشد . اگرچه اجناس یکی از مهمترین عوامل هزینه است که به طور متوسط ۵۵ درصدهای تمام شده کالای ساخته شده را تشکیل میدهد . به همین جهت است که مؤسسات صنعتی تا حدودی مجهز برای تدارک و خرید و انبار کردن مواد خواهد بود . موجودی های انبار با ید در محلهای محفوظ و دور از خطر بطور منظم طوری نگهداری شود که دسترسی به ان در موقع لزوم به آسانی میسر باشد. و اقدام راکد وزائد و ناباب انبار با رؤسای مسؤل بنگاه گزارش شود نوع و مقدار مواد و حداقل و حداکثر موجودی هر یک از اقلامی که میزان آن توسط مدیران فنی تعیین می شود باید پیوسته مطمح نظر انبار دار قرار گیرد .

مسؤلیت انبارداری را نباید در اختیار اشخاص نا وارد به انبارداری مانند سرکارگر یا سرپرست کارگاه محول نمود.

بنابراین در امور تدارکات انبارداری و امور مربوط به ذخایر و انبار کردن باید اهمیت بسیاری داده شود .

شرح و ظایف و مسؤولیت های انباردار به قرار زیر است:

– تمیز و مرتب نگهداشتن انبارها

– تحویل گرفتن مواد وارده به انبار پس از اطمینان از مطابقت آنها با مشخصات مندرج در برگ سفارش کالا و برگ رسید کالا یا در اعلامیه بدهکار انبار.

– قرار دادن مواد در جای صحیح آنها در انبار.

– مقابله مانده های کارتهای انبار با موجودی های واقعی انبار.

– ارسال تقاضای خرید کالا به اداره خرید در مواقعی که موجودی هر یک از اقلام به حد تجدید سفارش می رسد.

– ممانعت از ورود اشخاص غیر مجاز به داخل انبارها .

– صدور مواد از انبار در مقابل حواله های انبار که به امضاهای مجاز رسیده باشد.

– صدور قبض انبار یا برگ رسید جنس به انبار پس از تحویل گرفتن کالا

– صدور حواله انبار هنگام تحویل دادن کالا

– صدور فرمهای مرجوعی، برگشت از خرید و سایر فرمهای مشابه

– ثبت مشخصات وتعداد اجناس وارد و صادر شده در دفاتر و کارتهای انبار

– طبقه بندی ، تنظیم وکدگذاری کالا و جنس

– همکاری با حسابداری صنعتی و واحد سفارشها در مورد تعیین حداقل ،حداکثر ونقطه ی

سفارش

– حفظ وحراست اجناس و رعایت اصول ایمنی در انبار

– بایگانی اسناد و مدارک انبار

– ارائه گزارشهای لازم به مقامات ذیربط

شرح وظایف اداره انبار مرکزی

۱- اجرای سیستم صحیح انبارداری در مورد ورود و خروج هر نوع کالا با رعایت تشریفات اداریمربوطه

۲- نظارت بر کلیه امور مربوط به تحویل و تحول کالا در انبار با توجه به روشهای علمی مورد عمل و ایجاد هماهنگی لازم

۳- نظارت بر کار مسئولین انبار و انبارداران و راهنمایی آنان در مورد نحوه چیدن کالا، پیش بینی راه عبور و مرور و مراقبت و تخلیه و بارگیری و نحوه استفاده از وسایل اطفاء حریق و ایمنی انبار در مقابل حوادث غیر مترقبه

۴- تهیه گزارشات لازم برای مقام مافوق در مورد لزوم هر گونه تغییر در محل انبار و یا تغییر سیستم انبارداری که موجب سهولت و بهبود روشهای انجام کار می گردد

۵- مراقبت و نظارت در حفظ میزان متوسط موجودی انبار به نحوی که باعث تراکم بیش از حد کالا و یا کمبود کالا در انبار نگردد

۶- نظارت و شرکت فعال در انبارگردانی سالیانه و یا ادواری و همکاری با مسئولین اعزامی ذیصلاح که به عنوان نماینده باید در جریان مراحل مختلف انبارگردانی موظفاً شرکت داشته باشند

۷- بررسی و امضاء و تأیید صورتجلسه تنظیم شده توسط مسئولین انبار از نتیجه انبارگردانی

۸- شناخت و آشنایی با طبقه بندی مواد مختلف از قبیل شیمیاییی، اداری، فنی، وسائل آزمایشگاهی و نحوه نگهداری و چیدن آن از نظر مکان مشخص در انبار و تنظیم حرارت یا برودت لازم برای پیشگیری از ورود خسارت به آنها

۹- آشنایی و شناخت سیستم ها و روشهای طبقه بندی و کدگزاری و طرح استقرار کالا و آرایش انواع موجودیها با توجه به رعایت دستورالعمل نحوه نگهداری آنان که در بروشورهای شرکت تولید کننده کالا درج گردیده است

۱۰- تهیه گزارش ادواری یا موردی از نحوه پیشرفت یا رکود و توقف فعالیت انبارهای واحد برای مقام مافوق

۱۱- کنترل موردی، هر یک از اقلام انبار با کارت انبار و صحت از تعداد موجودی در دست


طبقه بندی کالا MESC- وزارت نفت

سیستم طبقه‌بندی و استاندارد مواد و تجهیزات: Materials and Equipment, Standard and Code

تاریخچه :

اولین فعالیت های صورت گرفته در ارتباط با طبقه بندی و شناسایی کالاها ( کاتالوگینگ ) مربوط به سال ۱۹۱۴ میلادی است. در آن سال شرکت شل توسط گروهی از کارشناسان اقلام خود اقدام به تهیه دستور العمل هایی با هدف راهنمایی پرسنل واحدهای عملیاتی در امر خرید و تدارکات کالا نمود.

در سال ۱۹۳۲ میلادی (دو سال بعد از اختراع تلکس) شرکت شل به منظور تسهیل در امر تبادل اطلاعات مربوط به اقلام بین کارکنان مناطق عملیاتی با دفتر مرکزی اقدام به تعریف نمودن یک کد ۷ رقمی منحصر به فرد به ازای هر یک از ماهیت های تعریف شده در سند راهنمای دستور العمل خود نمود. و پس از آن به جای استفاده از شرح کالاها در هنگام تبادل اطلاعات با استفاده از تلکس از کد اقلام استفاده می نمود.

شرکت شل نام این سیستم کدینگ را کدینگ MESC و طبقه بندی آن را طبقه بندی کالا  MESC که مخفف عبارت Material and Equipment Standards and Code ( کد و استاندارد، مواد و تجهیزات ) است قرار داد. در سال ۱۹۴۶ به جهت افزایش ظرفیت تعداد کدها و اقلام ، تعداد کاراکترهای کد MESC از ۷ به ۱۰ رقم رسید.

با توجه به آنکه طبقه بندی MESC بر حسب نیازمندیهای حوزه نفت و گاز و پتروشیمی طراحی و توسعه یافته بو با گذشت زمان توانست جای پای خود را در اکثر سازمان های حوزه نفت و گاز باز نماید، در حال حاضر طبقه بندی کالا  MESC به یکی از مهترین ابزارهای طبقه بندی و ایجاد زبان مشترک در بین شرکت های حوزه نفت و گاز تبدیل شده است. در ایران نیز با انعقاد قرارداد کنسرسیوم و تشکیل شرکت های عامل نفت ایران در مناطق نفت خیز جنوب و پالایشگاه آبادان، به منظور مدرنیزه نمودن چرخه لجستیک کالا با کمک متخصصین شرکت نفت شل هلند استفاده از طبقه بندی کالا  MESC عملیاتی گردید.

طرح توسعه طبقه بندی MESC :

طبقه بندی کالا  MESC یک طبقه بندی سه (۳) سطحی می باشد. نام و حداکثر تعداد گره هر یک از سطوح این طبقه بندی به ترتیب زیر می باشد:

 • سطح اول: گروه اصلی ( Main Group )، حداکثر صد (۱۰۰) گره
 • سطح دوم: گروه فرعی ( Sub Group )، حداکثر صد (۱۰۰) گره
 • سطح سوم: گروه فرعی دوم (گروه جزء از گروه فرعی ( Sub Sub Group )، حداکثر صد (۱۰۰) گره

کدینگ MESC

در نظام کدینگ MESC برای شناسایی و توصیف کالاها از ۷۵ خط ( MESC Line ) استفاده می شود. این خطوط بین ۳ دسته به شرح زیر قسمت می شود.

 • سر فصل ( Heading ) از خط ۱ تا ۵۰
 • سرفصل فرعی ( Sub Heading ) از خط ۵۱ تا ۷۰
 • قلم ( Item ) از خط ۷۱ تا ۷۵

برای ایجاد کد MESC قلم در نظام کدینگ MESC تعیین کد سر فصل ( Heading ) و کد سر فصل فرعی ( Sub Heading ) قلم ضروری می باشد.

مراحل تعیین کد سر فصل ( Heading Code ) :


تبلیغات شما اینجا درج می شود

 1. گره بالا دست سرفصل ( Heading ) از سطح سوم ( Sub Sub Group ) طبقه بندی MESC تعیین می شود. با مشخص شدن گره شش رقم اول کد سرفصل ( Heading ) تعیین می گردد.
 2. توصیف سرفصل ( Heading ) با استفاده از خطوط ۱ تا ۵۰ انجام می شود. نحوه ثبت اطلاعات در بین خطوط با توجه به ماهیت گره طبقه MESC و نوع سرفصل ( Heading ) تعیین می گردد.
 3. یک سریال سه رقمی برای سرفصل ( Heading ) در نظر گرفته می شود. سریال انتخابی با توجه به سایر سرفصل های ( Heading ) موجود در همان گره و تعداد سر فصل های فرعی ( Sub Heading ) و اقلامی که قرار است در زیر این سرفصل ( Heading ) معرفی شوند تعیین می شود.
 4. اختصاص کد ۹ رقمی به سرفصل ( Heading ) که حاصل تجمیع کد گره طبقه بندی MESC و سریال است.

مراحل تعیین کد سر فصل فرعی ( Sub Heading Code ) :

 1. ابتدا سر فصلی ( Heading ) که قرار است سر فصل فرعی ( Sub Heading ) در زیر آن تعیین شود انتخاب می گردد.
 2. توصیف سر فصل فرعی با استفاده از خطوط ۵۱ تا ۷۰ انجام می شود. نحوه ثبت اطلاعات در بین خطوط با توجه به ماهیت سرفصل ( Heading ) و نوع سرفصل فرعی ( Sub Heading ) تعیین می گردد.
 3. یک سریال سه رقمی برای سرفصل فرعی ( Sub Heading ) در نظر گرفته می شود. سریال انتخابی با توجه به دامنه سریال سر فصل و سایر سرفصل های فرعی ( Sub Heading ) موجود در همان سر فصل و تعداد اقلامی که قرار است در زیر سرفصل فرعی ( Sub Heading ) مربوطه کد MESC دریافت کنند تعیین می شود.
 4. اختصاص کد ۹ رقمی به سرفصل فرعی ( Sub Heading ) که حاصل تجمیع کد گره طبقه بندی MESC و سریال است.

مراحل تعیین کد قلم ( Item Code ) :

 1. ابتدا سر فصل فرعی ( Sub Heading ) که قرار است اقلام در زیر آن تعیین شده و کد MESC دریافت کننده انتخاب می گردد.
 2. توصیف قلم با استفاده از خطوط ۷۱ تا ۷۵ انجام می شود. نحوه ثبت اطلاعات در بین خطوط با توجه به ماهیت سرفصل و کد نمودار تخصیص داده شده به قلم تعیین می گردد.
 3. یک سریال سه رقمی برای قلم ( Item ) در نظر گرفته می شود. سریال انتخابی با توجه به دامنه سریال سر فصل فرعی و سایر اقلام موجود در همان سر فصل فرعی تعیین می شود.
 4. تعیین نمودار قلم
 5. اختصاص کد ۱۰ رقمی به قلم ( Item ) که حاصل تجمیع کد گره طبقه بندی MESC و سریال و نمودار قلم است.

نمودار قلم :

نمودار قلم یک کد یک رقمی است که با توجه به ماهیت قلم از فهرست زیر تعیین می گردد.

 1. قلم عمومی است ( ساخت خارج )
 2. قلم عمومی یا قطعه یدکی است ( ساخت داخل )
 3. قلم قطعه یدکی است ( ساخت خارج )
 4. قلم موقت است
 5. قلم مرجعی است
 6. قلم غیراستاندارد است
 7. قلم جایگزین شده است
 8. قلم تعمیری است
 9. قلم تحت بررسی است

مثال:

ابتدا در زیر گره ۷۵۲۵۱۶ طبقه بندی MESC سرفصلی به شرح زیر ایجاد می شود :

Heading Code : 752516000

Line : 03        GATE VALVE,C,ST.,CLASS 800,SCREWED ENDS TO

Line : 04        API 5B,SOLID NEDGE,OUTSIDE,SCREW & YOKE

Line : 05        STUD BOLTED GLAND &.BONNET,STEM RISING THROUGH

Line : 06        HAND WHEEL, DESIGN ,DIMENSION,TESTING

Line : 07        MARKING TO BS 5352, BODY & BONNET C.STEEL TO

Line : 08        ASTM A105 GR.2 OR A216 GR.WCB, STUDS/NUTS TO

Line : 09        ASTM A193-B7 & A194-2H, ASBESTOS GLAND PKG

Line : 10        SUITABLE F/REPACKING UNDER PRESSURE

Line : 26        CWP 2000 PSI, SWP 800 PSI AT 850 DEGREE F

سپس در زیر سر فصل ، ۲ (دو) سر فصل فرعی (بر حسب نیاز) مانند نمونه زیر ایجاد می شود :

Sub Heading Code : 752516350

Line : 51        TRIM: MONEL, REGULAR PORT

Sub Heading Code : 752516380

Line : 51        TRIM: 13% CR. (AISI 410). FULL PORT

در نهایت در زیر هر سر فصل فرعی کدهای MESC اقلام مانند نمونه زیر ایجاد می شود :

Sub Heading Code : 752516350

MESC Code : 7525163542

Line : 71        NOM. SIZE 1/2 IN.

MESC Code : 7525163562

Line : 71        NOM. SIZE 3/4 IN.

MESC Code : 7525163582

Line : 71        NOM. SIZE 1 IN.

MESC Code : 7525163622

Line : 71        NOM. SIZE 1-1/2 INCH.

Sub Heading Code : 752516380

MESC Code : 7525163822

Line : 71        NOM. SIZE 1/4 IN.Line

MESC Code : 7525163882

Line : 71        ۱ IN.,(H105/F)

MESC Code : 7525163922

Line : 71        ۱-۱/۲ IN.,(H107/F)


نفت کد

یکی از بزرگترین پروژه های حوزه شناسایی و کدگذاری کالا ها ( کاتالوگینگ ) در سطح ملی، پروژه نفت کد است. در پروژه نفت کد طی توافقی که بین چهار شرکت اصلی وزارت نفت ( شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ) و مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران ( ایران کد ) منعقد گردید مقرر شد چهار شرکت مذکور کلیه اقلام در گردش انبار های خود را که دارای کد MESC تعریف شده در MESC Library مخصوص مرکز طبقه بندی همان شرکت است به پروژه معرفی نموده و از طریق فرایندی مشابه با فرایند شناسایی اقلام در ایران کد، کالاهای موجود در انبار های هر چهار شرکت در یک قالب شناسایی شده و یکپارچه سازی گردند.

ماحصل این شناسایی ایجاد یک کاتالوگ الکترونیکی برای هر کالای منحصر به فرد و اختصاص یک کد با الگوریتم کدینگ ایران کد به کاتالوگ کالا می باشد که اصطلاحاً به آن نفت کد گفته می شود.

نفت کد نیز همانند ایران کد ، یک کد ۱۶ رقمی و شامل اجزا زیر است :

 • ۷ رقم اول هر نفت کد یک کد عددی شامل کلید کد قلم است که مربوط به گره انتخاب شده از درختواره طبقه بندی ایران کد است.
 • ۵ رقم بعدی کد عضویت وزارت نفت در ایران کد می باشد که مقدار آن «۵۵۵۵۵» است.
 • ۴ رقم آخر هر نفت کد نیز سریال قلم در کلید کد انتخاب شده است. این سریال در بسیاری از کلید کد ها عددی است ولی در برخی از کلید کد ها به علت پر شدن سریال عددی از حروف نیز استفاده شده است.

منافع حاصل از انجام پروژه نفت کد:

 • مکانیزه نمودن فرایند شناسایی و کدگذاری اقلام ( کاتالوگینگ )
 • شناسایی کدهای MESC مختلف اختصاص یافته به یک قلم کالا ( تلفیق کدهای MESC )
 • جلوگیری از اختصاص کدهای مختلف به یک قلم کالا
 • فراهم نمودن امکان شناسایی اقلام مشابه ( از نظر فرم و عملیات )
 • یکسان سازی رویه های شناسایی اقلام بین مراکز طبقه بندی
 • تسریع فرایند سفارش دهی به وندور های نفت
 • تسهیل فرایند تامین قلم کالای در انحصار یک وندور از سایر وندور ها و بومی سازی قلم کالا ( تولید داخل )
 • فراهم سازی بستری جهت به اشتراک گذاری اطلاعات قلم بین واحدهای استفاده کننده از اطلاعات قلم کالا
 • فراهم نمودن زیرساخت جهت مدیریت تنوع وندور ها ( وندور لیست نفت )
 • امکان تعیین قطعات به کار رفته در یک تجهیز و تشخیص قطعات مشترک بین دو یا چند تجهیز
 • ایجاد بستر مناسب برای پیاده سازی سیستم منبع یابی و شناسایی منابع تولید و تامین جدید برای اقلام
 • جلوگیری از اشتباهات شناسایی اقلام به واسطه این که فرآیند شناسایی با دقت و صحت و طبق منطق از پیش تعیین شده ای توسط یک سیستم مکانیزه انجام می شود
 • انتقال دانش و تخصص نحوه شناسایی اقلام از افراد خبره به سیستم

دریافت فایلهای آموزشی

۱- شیوه های نوین انبارداری- رجیم باقری- ۳۴ صفحه

۲- انبارداری اقلام گاز رسانی-مهدی رجب پور- ۴۳ صفحه

۳- آموزش اصول انبارداری- حسن تیموری- ۴۰ صفحه


۴- دستورالعمل ها و روش های اجرایی سیستم یکنواخت تدارکات و امور کالا- شرکت ملی نفت ایران


۵- دستورالعمل ها و روش های اجرایی بازرگانی- شرکت ملی نفت ایران


۶- راهنمای استفاده از سیستم انبارداری- شرکت ملی نفت ایران


۷- روشها و سیستمهای کنترل انبار- خسرو صالحی- ۳۲ صفحه-PDF

۸- جزوه آموزشی انبارداری اقلام پایپینگ و تجهیزات در پالایشگاه- ۱۲۰ صفحه- PDF- مهندسی مرتضایی

۹- بازرسی کالا در صنایع نفت و گاز (بازرسی قبل از حمل، حین ساخت، اجرا و بهره برداری)

۱۰- بازرسی قبل از حمل (PSI) کالای نفت و گاز


۱۱- دانلود کتاب فارسی انبارداری کاربردی در پروژه های صنعتی در حال ساخت- ۹ فصل و ۲۵۰ صفحه

گردآوری و تالیف : بهرام یوسفی اوَروَند

محمد صدری
۱۳۹۷/۵/۲۸ - در ۱:۰۸ ب.ظ

به نام خدا
با سلام و عرض ادب و احترام
بسیار از شما ، به دلیل ارائه و در اختیار گذاردن مطالب خوب و مفیدتان ، سپاسگزاری می نمایم .
با تشکر – پیروز و موفق باشید

© انتشار مطالب با ذکر نام وبسایت و با اهداف آموزشی بلامانع است