آموزش مجتمع تولید اوره و آمونیاک

۱۳۹۶-۱۰-۰۹
این پیام تبلیغاتی است

اوره (به انگلیسی: Urea) یا کاربامید (به انگلیسی: carbamide) یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی NH۲)۲CO) می‌باشد. این مولکول دارای دو گروه آمین(- NH۲) باقیمانده است، که به یک گروه کربونیل (- CO -) که گروهی عاملیست، اتصال می‌یابد.

اوره، در متابولیسم ترکیبات حاوی نیتروژن در بدن حیوانات نقش مهمی ایفا می‌کند و در عین حال، ماده اصلی حاوی نیتروژن، در ادرار پستانداران به شمار می‌آید. این ترکیب: سخت، بی‌رنگ، بی‌بو (گر چه آمونیاکی که در حضور آب از آن حاصل می‌شود و شامل بخار آب موجود در هوا نیز می‌باشد، دارای بوی تندی است) است، نه اسیدی است و نه قلیایی، بسیار محلول در آب و نسبتاً غیر سمی می‌باشد، از اوره به صورت گسترده‌ای در کودهای شیمیایی به عنوان یک منبع غنی و مناسب نیتروژن استفاده می‌شود. اوره همچنین یکی از مواد اولیهٔ مهم در صنایع شیمیایی است. سنتز و به وجود آوردن این ترکیب آلی از یک پیش ساز غیرآلی یا معدنی، توسط فریدریش وهلر Friedrich Wöhler در سال ۱۸۲۸، نقطهٔ عطف بسیار مهمی در توسعه و پیشرفت دانش شیمی محسوب می‌شود.

کلمات اوره و کاربامید، همچنین برای نامیدن یک طبقه خاص از مواد و ترکیبات شیمیایی که در همان گروه عملکردی RR’-CO-RR مشترک هستند نیز به کار می‌رود. بدین معنا که یک گروه کربونیل به دو آمین آلی باقی‌مانده متصل شده‌است. بعنوان مثال در این مورد می‌توان به: کاربامید پراکساید، آلانتوئین(allantoin) و هیدانتوئین (hydantoin)اشاره نمود. اوره‌ها وابستگی نزدیکی با بیورت‌ها (biurets) دارند و ساختمان شیمیایی آنها، مربوط و مرتبط با ساختارآمیدها amides، کاربامات‌ها (carbamates)، دی ایمیدها (diimides)، کاربودیمیدها (carbodiimides) و تیوکاربامیدها (thiocarbamides) می‌باشد.

اوره مادهٔ اولیه برای تولید بسیاری از ترکیبات شیمیایی مهم است، مانند:

 • انواع پلاستیک، به ویژه رزین‌های فرمالدئید اوره.
 • انواع چسب، همچون اوره فرمالدئید و اوره ملامین فرمالدئید، که در ساخت تخته سه لایی مخصوص آب کاربرد دارد.
 • سیانات پتاسیم، بعنوان ماده اولیه برخی از صنایع.
 • نیترات اوره، یک نوع ماده منفجره.

آمونیاک (به انگلیسی: Ammonia)با فرمول شیمیایی NH3،مهم‌ترین ترکیب هیدروژنهٔ ازت (نیتروژن) است که در هوای شهرها و مجاورت مستراح ها وجود دارد. در طبیعت از تجزیهٔ مواد آلی ازت دار هم‌چون اوره ادرار به‌دست می‌آید.

آمونیاک سبب تحریکات دستگاه تنفسی، پوست و چشم شده و با آسیب رساندن به شش‌ها در اثر مواجهه با حجم زیاد این گاز می‌تواند سبب مرگ شود.

رومی‌های باستان آمونیوم کلرید را به عنوان پول و سپرده استفاده می کردند. آنها سنگ آمونیوم را از مکانی به نام پرستشگاه ژوپیتر یا همان لیبی جدید جمع آوری می کردند. اما آمونیاک به شکل نمک آمونیاک نخستین بار توسط شیمیدان جابر بن حیان (شیمی‌دان ایرانی) Geber در قرن ۸ شناخته شد.

از موارد استفاده ی آمونیاک می توان به استفاده در تهیه ی کودهای شیمیایی، یخ سازی ، اسید نیتریک ، سایر ترکیبات نیتروژنه ، مواد منفجره و نگهداری از مواد غذایی اشاره کرد.

یکی دیگر از کاربرد های آمونیاک میتوان به استفاده در رشته ورزشی وزنه برداری و پاورلیفتینگ اشاره نمود. بوییدن این محلول باعث باز کردن عروق میشود و ورزش کار را تا حدودی عصبی میکند و در مهار کردن وزنه در مسابقات کمک میکند.


فرآیند تولید اوره در مجتمع های پتروشیمی:
 • واحد افزایش فشار خوراک : در مـرحله آمونیاک و گـاز Co۲ که بعنوان خوراک اصلی سنتز اوره ابتدا فشرده شده و سپس به واحد سنتز اوره ارسال می گردد.
 • واحد سنتز اوره : در این بخش آمونیاک و CO۲ تحت شرایط دما و فشـار به اوره تبدیل می گردد.
 • واحد تبخیر و خالص سازی : در این مرحله خلوص اوره خروجی از بخش سنتز جهت ارسال به واحد دانه بندی افزایش می یابد.
 • واحد دانه بندی : در این واحد محصول نهایی اوره بصورت گرانول جامد درآمده و دانه بندی می گردد و در نهایت در ۳ انبار مخصوص (با ظرفیت ۵۰.۰۰۰ تن برای هر یک از انبارها) ذخیره می گردد.

فرایند تولید آمونیاک در مجتمع های پتروشیمی:

 • واحد گوگردزدایی : مواد آلاینده گوگردی و ترکیبات مشابه دراین واحد از خوراک گاز طبیعی مجتمع تصفیه و جداسازی می گرددکه این پروسه به کمک کاتالیزور مخصوص اکسیدروی؛ انجام پذیر است.
 • واحد رفورمینگ مرحله ۱ و ۲ : گاز پروسس در این  مرحله  تبدیل به  گاز  سنتز (مخلوط  هیدروژن، نیتروژن، و اکسید  کربن و آب) می شود که این فرآیند از طریق  عبور گاز  از کوره های  مخصوص و  بستر کاتالیست می باشد.
 • واحد فرعی تبـدیل اکسید کربن به دی اکسید کربن : ترکیبـات منو اکسید کربن موجود در گاز سنتز در این مرحله به اکسید کربن که یکی از ترکیبات تشکیل دهنده اوره است، تبدیل می شود.
 • واحد جذب و دفع Co۲ : در این واحد Co۲ از گاز پروسس تفکیک و به واحد اوره ارسال می گردد.
 • واحد سنتز آمونیاک : در این مرحله گاز سنتز ( هیدروژن و ازت) موجود در مسیر فرآیند، در راکتـور مخصوص به آمونیاک تبـدیل می شود که جریان عمده این محصول در مواقع عادی مستقیما به واحد اوره بعنوان خوراک اصلی هدایت می شود.
 • واحد تبرید و ذخیره سازی آمونیاک : در این قسمت دمای آمونیاک به  ۳۳۰C – رسیده و بصورت مایع در ۳ مخزن ذخیره سازی برودتی (با ظرفیت ۲۰.۰۰۰ تن برای هر یک از مخازن)، ذخیره و بوسیله سیستم پمپاژ به اسکله صادراتی جهت بارگیری کشتی ارسال می گردد.

دریافت فایلهای آموزشی

۱- فرایندهای پتروشیمی- واحد آمونیاک- ۲۸ صفحه- PDF

۲- فرایندهای پتروشیمی- واحد اوره-۳۶ صفحه- PDF

۳- بررسی صنعت تولید اوره و آمونیاک- ۱۲ صفحه- PDF 

۴- سمینار آموزش آشنایی با واحد آمونیاک و اوره- ۱۸ صفحه- PDF

۵- تولید آمونیاک و اوره-پتروشیمی مسجد سلیمان- ۱۹ صفحه- PDF

۶- شرح فرایندهای پتروشیمی-۹۴ صفحه-PDF

فهرست مطالب:

 • فرآیند تولید اتیلن
 • فرآیند تولید اتیل بنزن
 • فرایند تولید آمونیاک
 • فرآیند تولید اتانول
 • فرآیند تولید بنزن . تولوئن و زایلن (BTX)
 • فرآیند تولید استیرن
 • فرآیند تولید اتیلن گلیکول
 • فرآیند تولید استون
 • فرآیند تولید اکسید اتیلن
 • فرآیند تولید بنزن
 • فرآیند تولید الکل ایزوپروپیل
 • فرآیند تولید دود سی بنزن
 • فرآیند تولید زایلن
 • فرآیند تولید گاز سنتز
 • فرآیند تولید متانول
 • فرآیند تولید وینیلهاوپلی پروپیلن

۷- واحد تولید اوره- ۳۴ صفحه- PDF

۸- شرح فرآیند واحد آمونیاک-مجتمع پتروشیمی پردیس- ۲۰ صفحه- PDF

۹- آموزش آمونیاک- پتروشیمی کرمانشاه- ۲ صفحه- PDF


تبلیغات شما اینجا درج می شود

۱۰- تحلیل صنعت اوره و آمونیاک- ۱۳ صفحه- PDF

۱۱- مشخصات آمونیاک- ۱ صفحه- PDF

۱۲- نیتروژن و آمونیاک سازی- ۱۵ صفحه- PDF

۱۳- شبیه سازی انتگرالی واحد اوره مجتمع پتروشیمی شیراز- ۸ صفحه- PDF

۱۴- شبیه سازی بخش سنتز واحد اوره فرایند استمی کربن- ۱۲ صفحه- PDF

۱۵- ترک برداشتن ناشی از خوردگی تنشی SCC فو د کربنی در محیط آمونیاک- سیروس یحیی پور- ۹ صفحه- PDF

۱۶- مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید رزین و چسب اوره فرمالدهید- ۴۷ صفحه- PDF

۱۷- اطلاعات فنی و حفاظت ایمنی مواد- اوره کشاورزی- شرکت پتروشیمی

۱۸- اطلاعات فنی و حفاظت ایمنی مواد- گاز آمونیاک- شرکت پتروشیمی

۱۹- برگه اطلاعات ایمنی مواد- آمونیاک- شرکت گاز

۲۰- برگ اطلاعات ایمنی مواد-آمونیاک- شرکت پتروشیمی

۲۱- Cost and Performance Baseline for Fossil Energy Plants- Volume 2- Coal to Synthetic Natural Gas and Ammonia

۲۲- HAZOP Study of LORDEGAN UREA FERTILIZER AMMONIA TANK-AIPCECO

۲۳- PLANT DESIGN FOR AMMONIA PRODUCTION

۲۴- Urea Production

۲۵- REFRIGERATION AMMONIA

۲۶- چیلر جذبی آمونیاک

۲۷- فیلم آموزشی فرایند آمونیاک


۲۸- دانلود آموزش جامع پتروشیمی، فرایندهای پتروشیمی و مجتمع های پتروشیمی ایران

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ - در ۵:۴۹ ق.ظ

خیلی ممنون
اشتراک گذاری خوبی بود
به امید موفقیت های روز افزون
پیروز باشید.

© انتشار مطالب با ذکر نام وبسایت و با اهداف آموزشی بلامانع است