0

برق، کنترل، ابزار دقیق، مخابرات

اصول انتخاب ترموول

دی ۵, ۱۳۹۳ ۲:۳۶ ب.ظ

این پیام تبلیغاتی است
@OilAndGas

آشنايي با اصول انتخاب ترموول

ترموول براي محافظت از حسگر دما در برابر شرايط سخت و خشن فرآيند و ايجاد امكان خارج كردن حسگر از محل خود بدون نياز به توقف فرآيند به كار ميرود. اگرچه در نگاه اول ترموول وسيلهي سادهاي به نظر ميرسد،اما انتخاب مناسب آن نيازمند تعيين پارامترهاي متعددي است. پارامترهايي كه هر كدام از آنها بايد با توجه ويژهاي انتخاب شوند تا اهداف حداقل تأثير نامطلوب در دقت اندازهگيري، حداقل نياز به تعمير و نگهداري و در نتيجه كاهش و حذف مخاطرات ناشي از آسيب به ترموول محقق شود. در اين مقاله با استناد به تجربههاي مهندسي موجود چه در قالب استانداردها و چه غير از آن و با استفاده از تحليلهاي مبتني بر دانش و منطق، چهارچوبي منسجم براي تعيين پارامترهاي ترموول ارايه شده است.

۱- آشنايي با مفاهیم ترموول

ترموول وسيلهاي است كه به عنوان حايل بين سيال فرآيند و حسگر دما عمل ميكند. به اين ترتيب كه در خط فرآيندي نصب شده و در تماس با سيال داخل لوله قرار ميگيرد. سپس حسگر دما درون ترموول قرار گرفته و به صورت پيچي بسته و در جاي خود محكم ميشود. اتصال ترموول به خط لوله به يكي از سه روش فلنجي، پيچي يا جوشي انجام ميشود. اما اتصال حسگر دما به ترموول هميشه به صورت پيچي است.

شكل بدنه ي ترموول ميتواند مستقيم  ، پله اي  يا مخروطي  باشد. شكلهاي مختلف بدنهي ترموول در جدول ۱ از جزوه ای که دانلود نمايش داده شده است. طول قسمت باريک منتهي به نوک ترموول در ترموول پله اي به طور استاندارد ۲٫۵ اینچ است.

فاصله ي بين نوک ترموول تا محل اتصال ترموول به خط فرآيندي را طول فرورفتگي  ترموول ميگويند كه با حرف u نشان داده می شود.فاصله ي بين نوک ترموول تا محل اتصال حسگر دما را هم طول  ترموول ميگويند که با حرف A نشان می دهند.به علاوه در صورت عايقكاري لوله، فاصله اي هم بين محل اتصال حسگر دما به ترموول و محل اتصال ترموول به خط فرآيندي در نظر گرفته ميشود كه به آن طول الحاقي ميگويند و با حرف T نشان میدهند.

جزوه آشنايي با اصول انتخاب ترموول به زبان فارسی می باشد.


دانلود جزوه آشنایی با اصول انتخاب توموول

  • ۱. آشنايي با مفاهیم ترموول
  • ۲. قواعد انتخاب طول فرورفتگي ترموول در لوله
  • ۳. چه زماني براي ترموول تحلیل تنش انجام دهیم؟
  • ۴. رفتار ترموول از نظر انتقال حرارت
  • ۵. انتخاب ترموول مناسب
  • ۶. جمعبندي و نتیجه گیري
  • منابع و مراجع


این پیام تبلیغاتی است

استخدام | اینستاگرام | اپ اندروید | اپ آیفون

برچسب‌ها,


دیدگاهتان را بنویسید