8

آموزش استانداردها / بازرسی و کنترل کیفیت / پربازدیدترین آموزشها / جوشکاری و تستهای غیر مخرب / فرایند و تجهیزات

مجموعه جامع آموزشی طراحی، مهندسی، جوشکاری و بازرسی مخازن ذخیره و تحت فشار و استانداردها مربوطه (API 650- API 510-ASME SEC VIII و …)

اسفند ۱۴, ۱۳۹۵ در ۱۰:۳۰ ق.ظ


مخازن ذخیره جهت نگهداری و ذخیره سازی شاره ها مورد استفاده قرار می گیرند.

بطور کلی مخازن بر اساس موارد زیر طبقه بندی می شوند :

۱- ماهیت ماده ای که بایستی در آن ذخیره شود.

بر این اساس مخازن به سه نوع مخازن نگهداری مواد در فشار محیط – مخازن نگهداری با فشار متوسط و مخازن نگهداری شاره ها با فشار پایین طبقه بندی می شوند.

۲- دمای کاری

بر این اساس مخازن به دو دسته مخازن نگهداری در دمای محیط و مخازن نگهداری در دماهای پایین دسته بندی می گردند.

۳- نوع سازه مخازن

در این نوع دسته بندی مخازن به چند دسته بالای سطح زمین – زیر سطح زمین و دو دیواره تقسیم بندی می شوند.

بطور کلی طراحیهای اصلی مورد استفاده در ساخت مخازن ذخیره را می توان به چهار گروه تقسیم بندی نمود :

۱- مخازن با سقف ثابت. سقف این مخازن جزء ساده ترین نوع مخازن می باشند و اکثر دوستان با این نوع مخازن سرو کار داشته اند. سقف این مخازن در جهت افقی و عمودی بدون حرکت می باشند.

۲- مخازن ذخیره با سقف شناور خارجی.

۳- مخازن ذخیره با سقف شناور داخلی.

۴- مخازن ذخیره سقف شناور با پوشش سقف گنبدی

۵- مخازن ذخیره با فشار متوسط


دریافت فایلهای آموزشی

۱- کتاب آموزش جامع مخازن-۳۳۳ صفحه- PDF

کتاب آموزش جامع مخازن، یک کتابچه مرجع و کامل برای تعریف، دسته بندی، طراحی و مهندسی، نصب، تست و راه اندازی مخازن ذخیره است. 

دانلود رایگان ۲۵ صفحه نخست

فهرست مطالب:

 • فصل اول: تعریف مخزن و تقسیم بندي آنها
 • فصل دوم: تاریخچه اي از مخازن ذخیره سازی
 • فصل سوم: معیارهاي طراحی
 • فصل چهارم: آماده سازي مصالح موردنیاز
 • فصل پنجم: نصب و جوشکاري ورقهاي کف و دیوارة مخزن
 • فصل ششم: سقف ثابت
 • فصل هفتم: تلورانس هاي ابعادي و نکات عمومی جوشکاري مخزن
 • فصل هشتم: آزمون جوشکاري (WQT)، دستورالعمل جوشکاري (WPS) و تأیید دستورالعمل جوشکاري (PQR)
 • فصل نهم: آزمایش و بازرسی مخازن ذخیره
 • فصل دهم: سیستم Piping
 • فصل یازدهم: کنترل و ابزار دقیق
 • فصل دوازدهم: اصول عایقکاري
 • فصل سیزدهم: سیستم هاي اندازه گیري محتویات
 • فصل چهاردهم: علامت گذاري
 • فصل پانزدهم: طراحی مخزن
 • فصل شانزدهم: مقاله اي درباره طراحی مخزنهاي ذخیره سازي نفت بر اساس استاندارد ۲۶۵۴ BS و مقایسه آن با استاندارد API650
 • فصل هفدهم: مراحل نصب نرم افزار و طراحی مخازن سقف ثابت نفت براساس استاندارد ۶۵۰ API به کمک نرم افزار Tank
7500 تومان – خرید

۲- انواع مخازن- ۱۵۷ صفحه PDF- مهندس بهزادی

۳- Storage Tank Basic Training-97 Pages PDF

۴- Storage Tank Standards-5 Pages PDF

۵- سایزینک تانکهای اتمسفریک- ۲۶ صفحه PDF- شرکت EIED

۶- ساخت مخازن سقف شناور- ۱۰۰ صفحه PDF- مهندس محسن سلطانی و مهندس حسین زینلی

۷- طراحی مخازن نفت بر اساس استاندارد API- تعداد صفحات: ۱۷۲ PDF- مهندس کاوه شمسیزادگان و مهندس حمید مهدی زاده


۸- فایل دوره آموزشی بازرسی مخازن ذخیره بر اساس استاندارد API 650 -تعداد صفحات: ۱۲۲ صفحه PDF- مهندس ادب آوازه

دانلود رایگان ۲۰ صفحه نخست

فهرست مطالب:

 • مخازن فولادی جوشی برای ذخیره نفت API 650
 • سقف مخزن
 • تخلیه های اضطراری
 • ساخت
 • نصب
 • بازرسی، آزمایش و تعمیرات
 • روشهای بازرسی اتصالات
 • تایید صلاحیت دستورالعمل جوشکاری و جوشکار
 • آزمایش ضربه
 • آزمایش جوشکار
 • نشان گذاری
 • دستور العمل جوشکاری
 • دستور العمل نصب و ترتیب جوشکاری مخزن
 • دستور العمل نصب مخازن کروی
 • آزمایش هیدرواستاتیک
 • دستورالعمل آزمایش و کنترل کیفیت مخزن
 • دستورالعمل آزمایش هیدرواستاتیک مخزن ذخیره
3500 تومان – خرید

۹-فایل دوره آموزشی بازرسی مخازن تحت فشار- مهندس ادب آوازه- ناظران یکتا- ۱۳۵ صفحه

دانلود رایگان ۲۰ صفحه نخست

فهرست مطالب

 • ۱- تاریخچه کد ASME
 • ۲- هیئت ملی بازرسان دیگ بخار و مخزن تحت فشار
 • ۳- تفسیر موردی کد ASME
 • ۴- بازده اتصال جوش
 • ۵- عملیات، الزامات و دستورالعمل حرارتی پس از جوشکاری
 • ۶- استاندارد پذیرش نشانه های مدور در رادیوگرافی
 • ۷- بازرسی ابعادی مخزت نحت فشار
 • ۸- دستورالعمل بازرسی مخازن تحت فشار
 • ۹- شرح وظایف بازرس مخازن تحت فشار
 • ۱۰- عملیات حرارتی کوره ای
 • ۱۱- بازرسی تنش زدایی
 • ۱۲- بازرسی هیدرواستاتیک مخازن تحت فشار

دریافت فایل دوره آموزشی بازرسی مخازن تحت فشار:

3500 تومان – خرید


۱۰- فایل جامع آموزش مخازن تحت فشار- ۱۲۴ صفحه- شرکت ره آوران پتروشیمی

دانلود رایگان ۲۰ صفحه نخست

فهرست مطالب:

 • فصل اول: معرفي مخازن
 • فصل دوم: اجزاي مخازن تحت فشار
 • فصل سوم : مواد و آلياژهاي مورد استفاده در ساخت مخازن
 • فصل چهارم: استانداردها و كدهاي مرتبط با مخازن تحت فشار
 • فصل پنجم : ساخت و بازرسي فني مخازن
 • فصل ششم: طراحي مخازن تحت فشار
3500 تومان – خرید

۱۱- Pressure Vessel Design, ASME SEC III, DIV I-103 Pages PDF- مهندس کی نژاد

۱۲- Vertical Vessels-43 Pages PDF- شرکت فلور

۱۳- طراحی مخزن عمودی- ۷۶ صفحه PDF- مهندس کشتی آرا و مهندس اسدالله

۱۴- طراحی مخزن افقی- ۶۰ صفحه PDF- مهندس کشتی آرا و مهندس اسدالله

۱۵- ساخت مخازن تحت فشار-۱۹ صفحه- PDF- سعید صنایعی

۱۶- آموزش تصویری نصب و بازرسی مخازن ذخیره سقف شناور

۱۷- Storage Tank Design Calculations-10 Pages PDF

۱۸- آموزش مصور ساخت مخازن LNG- صفحات: ۴۵ و فرمت PDF- شرکت DAELIM

۱۹- اصول ساخت مخازن تحت فشار-۴۶ صفحه- PDF- مهندس محسن اکبری

۲۰- انیمیشن طراحی، ساخت و نصب مخازن ذخیره


۲۱- دریافت فایل فارسی جوشکاری و نصب مخازن ذخیره مطابق استاندارد API 650- تعداد صفحات: ۱۱۸- فرمت PDF اسکن شده- انجمن جوشکاری و تستهای غیر مخرب ایران

3500 تومان – خرید

دانلود رایگان ۱۰ صفحه نخست

استاندارد API 650 الزامات مواد، طراحی، ساخت نصب و آزمایش را برای مخازن ذخیره فولادی جوش داده شده، در اندازه ها و ظرفیت های مختلف برای فشار داخلی حدود فشار اتمسفری مطرح می نماید. وقتی الزامات اضافی برآورده شود، فشار داخلی بیشتر هم مجاز است. این استاندارد فقط برای مخازنی است که به طور یکواخت وزن سیال را تحمل می کنند و درجه حرارت کاری آن ها از ۹۰ درجه سانتیگراد بالاتر نمی باشد. کلیه سازه های صنعتی از جمله مخازن ذخیره بايستی مطابق با دستورالعمل ارائه شده توسط کارفرما ساخته و بازرسی شوند. در بسیاری از موارد حدود مجاز جهت بازرسی مخازن ذخیره اتمسفریک که بالاتر از سطح زمین ساخته می شوند بر اساس استاندارد API Std. 650 که در اين مجال به آن پرداخته می شود ، می باشد. ساخت مخزن بايد مطابق با الزامات بيان شده و نقشه هاي ساخت باشد . اگر هرگونه تعارضي بين مشخصات و نقشه ها موجود باشد وظیفه بازرس است که اين امر را به کارفرما گزارش داده و با مشورت با واحد طراحی این مشکلات حل شود . کليه متريال و تجهيزات ارسال شده به سايت بايد به دقت از لحاظ کميت , اندازه و مشخصات با نقشه ها و اسناد ارسالي چک شده و مطابق با دستورالعمل ناظر کارفرما انبار شوند . حمل ونقل متريال و تجهيزات بايد به دقت انجام شده تا آسيبي به آنها نرسد .  کليه متريال و تجهيزات که جهت ساخت استفاده مي شوند بايد قبل از استفاده به دقت چک شوند .


۲۲- INSPECTION OF PRESSURE VESSELS TO ASME Section VIII Div. 1

۲۳- پاورپوینت مفید آموزشی مخازن تحت فشار و پکیجها- مهندس صدیقی-۱۳۳ صفحه- PDF

۲۴- فایل آموزشی مخازن ذخیره سقف ثابت-مهندس امیری- ۵۲ صفحه- PDF

۲۵- فایل آموزشی ساخت مخازن سقف شناور-مهندس سلطانی و مهندس زینلی- ۱۰۰ صفحه- PDF

۲۶- دوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار- ASME

۲۷- آموزش استاندارد ASME-Section VIII  برای جوشکاری مخازن تحت فشار- ۸۰ صفحه- PDF- مهندس نصیری

۲۸- جوشکاری و کنترل کیفیت در ساخت مخازن تحت فشار- مهندس کلورزی- ۷۲ صفحه- PDF


۲۹- آموزش جامع طراحی، ساخت و نصب مخازن ذخیره- شرکت ره آوران پتروشیمی-۱۰۳ صفحه

فهرست مطالب:

 • فصل اول: عوامل مؤثر در طراحي ظروف
 • فصل دوم: طراحي مخازن ذخيره با كف صاف و استوانهاي
 • فصل سوم: مخازن مخروطي
 • فصل چهارم: طراحي كف و سقف مخازن استوانهاي
 • فصل پنجم: انتخاب ورقه هاي بدنه و كف
 • فصل ششم: انتخاب و طراحي بادگيرها
 • فصل هفتم: آناليز تنشها
 • فصل هشتم: روشهاي ساخت و نصب
 • فصل نهم: موارد ايمني مرتبط با مخازن ذخيره
 • پیوستها

دانلود رایگان ۱۵ صفحه نخست

3500 تومان – خرید

۳۰- جزوه آموزشی جامع انواع، طراحی، نصب و بازرسی مخازن ذخیره بر اساس API 650- تعداد صفحات:۱۳۱-فرمت PDF

فهرست:

 • انواع مخازن
 • طراحی مخازن
 • نصب مخازن
 • بازرسی مخازن
 • تایید صلاحیت دستورالعمل جوشکاری

۳۱– دانلود کتاب راهنمای طراحی مخازن تحت فشار و مبدلهای حرارتی-GUIDEBOOK FOR THE DESIGN OF ASME SECTION VIII PRESSURE VESSELS

مخازن تحت فشار مخازن فلزی معمولاً استوانه‌ای یا کروی برای نگه داری و یا انجام فرایند های شیمیایی مایعات و یا گازها می‌باشند که توانایی مقاومت در برابر بارگذاری‌های مختلف (فشار داخلی، و یا فشار خارجی و خلا در داخل) را دارا می‌باشند. استاندارد اصلی برای طراحی این مخازن ASME Section VIII می‌باشد که توسط انجمن مهندسان مکانیک آمریکا تدوین شده و هر چهار سال یکبار مورد بازنگری قرار می‌گیرد. کاربرد عمده این مخازن در صنایع نفت و گاز می‌باشد.

بطور کلی فشار کاري اين مخازن عبارت است از :

 • فشار داخلي بالاتر از فشار اتمسفر(Psi or 1bar 14.7)
 • فشار خارجي بيشتر از فشار اتمسفر
 • فشار داخلي آمتر از فشار اتمسفر (شرايط خلاء)

این کتاب در ۸ فصل به آموزش جامع اصول طراحی مخازن تحت فشار و مبدلهای حرارتی بر اساس ASME Sec VIII می پردازد. توضیحات نویسنده در مورد مباحثی که در کتاب مورد بحث قرار گرفته است:

The ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section VIII, gives rules that pertain to the design, materials selection, fabrication, inspection, and testing of pressure vessels and their components. With few exceptions, the rules that cover the design of components tend to be complicated to implement. This book was written to demonstrate the application of the design rules to various components. Other rules, such as those pertaining to fabrication, inspection, testing, and materials are not covered here.

This book is intended as a reference for designers of pressure vessels and heat exchangers. The theoretical background of the equations used here was kept to a minimum, since such background can be obtained from other references. Note also that while the design requirements of such components as shells and heads are interspersed throughout the ASME Code, design requirements pertaining to some speci c components are given here in one chapter for easy reference. The emphasis in this book is on solved examples, which illustrate the application of the various equations given in the ASME Section VIII Code.

نام کتاب: 

GUIDEBOOK FOR THE DESIGN OF ASME SECTION VIII PRESSURE VESSELS

ویرایش:

Fourth Edition

نویسنده: 

James R. Farr

Maan H. Jawad

تعداد صفحات:

۳۵۴


۳۲- دانلود کتاب راهنمای کد بازرسی مخازن تحت فشار

کتاب A Quick Guide to API 510 Certified Pressure Vessel Inspector Syllabus: Example, Questions and Worked Answers کتابی بسیار مفید جهت آموزش کد بسیار پرکاربرد بازرسی مخازن تحت فشار- API 510- می باشد.

فهرست فصول این کتاب به شرح زیر است:

Chapter 1: Interpreting ASME and API Codes

Chapter 2: An Introduction to API 510 (Sections 1–۴)

Chapter 3: API 510 Inspection Practices (Section 5)

Chapter 4: API 510 Frequency and Data Evaluation (Sections 6 and 7)

Chapter 5: API 510 Repair, Alteration, Re-rating (Section 8)

Chapter ۶: API 572 Inspection of Pressure Vessels

Chapter 7: API 571 Damage Mechanisms

Chapter 8: API 576 Inspection of Pressure-Relieving Devices

Chapter 9: ASME VIII Pressure Design

Chapter 10: ASME VIII Welding and NDE

Chapter 11: ASME VIII and API 510 Heat Treatment

Chapter 12: Impact Testing

Chapter 13: Introduction to Welding/API 577

Chapter 14: Welding Qualifications and ASME IX

Chapter 15: The NDE Requirements of API 510 and API 577

Chapter 16: NDE Requirements of ASME V

Chapter 17: Thirty Open-Book Sample Questions

Chapter 18: Answers

Chapter 19: The Final Word on Exam Questions


۳۳– دانلود جزوه آموزش کد API 510- انگلیسی


 ۳۴- دریافت کتاب مرجع راهنمای طراحی مخازن تحت فشار- PRESSURE VESSEL DESIGN MANUAL

کتاب PRESSURE VESSEL DESIGN MANUAL تالیف Deniss Moss کتابی کاربردی در زمینه طراحی مخازن تحت فشار. این کتاب در ۱۱ فصل چگونگی طراحی مخازن تحت فشار را بر اساس کدهای PRESSURE VESSELS استاندارد ASME تشریح کرده است.
از جمله موارد مطرح شده در کتاب می توان طراحی ساپورت مخازن تحت فشار ،طراحی فلنج، انتخاب متریال ،محاسبات MAP,MAWP, INTERNALL &EXTRNAL PRESSUER …. طراحی نازل و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد.

دریافت کتاب مرجع راهنمای طراحی مخازن تحت فشار

1500 تومان – خرید

دانلود رایگان ۵۰ صفحه نخست

فهرست مطالب:

۱: General Topics

۲: General Design

۳: Flange Design

۴: Design of Vessel Supports

۵: Vessel Internals

۶: Special Designs

۷: Local Loads

۸: High Pressure Vessels

۹: Related Equipment

۱۰: Transportation and Erection of Pressure Vessels

۱۱: Materials۳۶- ترجمه کد ASME SEC VIII-DIV-1- تعداد صفحات: ۵۴ صفحه


۳۷- دانلود کتاب مرجع آموزش کد API 653- بازرسی مخازن ذخیره

A Quick Guide to API 653-Certified Storage Tank Inspector Syllabus.pdf – 7.5 MB


۳۸- دانلود کتاب مرجع راهنمای مهندسی تجهیزات تحت فشار

Engineers’ Guide to Pressure Equipment.pdf – 3.8 MB


۳۹- دانلود هندبوک بازرسی تجهیزات مکانیکال


- دانلود اپلیکیشن اندروید و نرم افزار کامپیوتر وبسایت آموزشی نفت و گاز

@OilAndGas

برچسب‌ها, , ,


آموزشهای مرتبط زیر را نیز حتما مطالعه نمایید:

+

8 دیدگاه

 1. محسن

  on اسفند ۲۷, ۱۳۹۵ - پاسخ دادن

  سلام لطفا فایل هایی در مورد pdmsبزارید .

 2. عباس بمبیی رو

  on تیر ۶, ۱۳۹۵ - پاسخ دادن

  بنام خدا
  یک سری از لینکهای این صفحه در سایت آپلود بوی کار نمیکند.لطفا سریعتر تصحیح کنید

  • iranpiping

   on تیر ۶, ۱۳۹۵ - پاسخ دادن

   با سلام همه لینکها صحیح است جناب مهندس. لطفا با مرورگر دیگری تست کنید.و اگر کار نمیکند دقیق بفرمایید تا چک کنیم چون هزاران لینک است. با تشکر از شما.

 3. محمد

  on خرداد ۱۲, ۱۳۹۵ - پاسخ دادن

  با سلام
  فایلهای ضمیمه شده در لینک زیر از دسترس خارج اند لطفاً دوباره بارگذاری شوند.
  http://iranpiping.ir/tank-vessel/
  با تشکر فراوان

  • iranpiping

   on خرداد ۱۲, ۱۳۹۵ - پاسخ دادن

   با سلام و سپاس از گزارش شما.
   کلیه لینکها بررسی و اصلاح گردید.

 4. احسان مرادی پور

  on اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۵ - پاسخ دادن

  با سلام و ادای احترام
  سایت جامع ،کامل و بی رقیب و بی نظیری دارین .
  اینکه این همه اطلاعات و مطالب پر محتوی و ضروری رو در اختیار مخاطب قرار میدین جای تشکر داری و قابل تقدیره . گردآوری این همه مطالب و ارائه اونها کار سختیه که البته از خود گذشتگی میخواد .
  به شخصه بخش مهمی از دانسته های خودم رو مدیون شما میدونم .
  بسیار ممنونم و امیدوارم کار خوب شما تداوم داشته باشه و این فرهنگ اشاعه و تبادل اطلاعات همه گیر بشه .
  بسیار بسیار ممنونم .

 5. مهرداد يزدانفر

  on فروردین ۸, ۱۳۹۵ - پاسخ دادن

  سلام من اشترام سه ماه بدون معطلي به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ ريال ثبت نام نمودم لكن امكان دانلود فراهم نشده است لطفا پيگيري نمائيد

ما به نظرات پیشنهادی، انتقادی و حمایتی شما نیاز داریم، چند کلمه برایمان بنویسید: