0

ایمنی، HSE، ریسک و Hazop

تحولات در مدیریت ریسک مخازن ذخیره واستانداردهای ساخت و بهره برداری

مرداد ۱۲, ۱۳۹۵ ۱۲:۵۶ ق.ظ

این پیام تبلیغاتی است

تحولات در مدیریت ریسک مخازن ذخیره واستانداردهای ساخت و بهره برداری
با بررسی انفجار و آتش سوزی در سایت ذخیره نفت بانسفیلد لندن

نویسنده: دکتر فرشید مالکی

رئیس دپارتمان مهندسی مواد و متالورژی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس


چه اتفاقاتی در جهان و ایران در سالهای اخیرباعث تحول در نگاه به مدیریت ریسک و استانداردها و مشخصات فنی سایتهای مخازن ذخیره نفتی گردیدند؟

در سالهای اخیر توصیه های فنی دقیقتری در زمینه های زیر توسعه یافت

۱. انتخاب مناسب نوع مخازن برای هر ک س از محصول

۲. چیدمان و فاصله مناسب مخازن از یکدیگر

۳. اطمینان از مهار اولیه (یکپارچگی مکانیکی مخزن)

۴. اطمینان از مهار دوم (و مهار سوم در صورت نیاز)

۵. امکانات تشخیص از دست دادن مهار اولیه (نشتی ، سر ریز) و آتش

۶. محافظت و مقابله با آتش سوزی

مهار اولیه

Primary Containment

• مهار اولیه فراورده از مهمترین اقدامات در مدیریت ریسک مخازن ذخیره می باشد.

• اطمینان از موفقیت در مهار اولیه فراورده ذخیره شده از طریق حفظ یکپارچگی مکانیکی در انطباق با بهترین و کاملترین استانداردها فراهم می گردد.

دسته بندی موضوعی استانداردها در زمینه یکپارچگی مکانیکی در طول عمر مخازن ذخیره


تبلیغات شما اینجا درج می شود

۱. طراحی و ساخت

۲. اصلاحاتModifications

۳. تغییر کاربری

۴. بهره برداری

۵. بازرسی و آزمون/ مناسب بودن برای سرویس

۶. تعمیر و نگهداری

۷. بازنشستگی/ دمونتاژ/ تخریب

این دو استاندارد مبنی قرار داده می شوند

• ۶۵۰ API(برای طراحی و ساخت)

• ۶۵۳ API (برای تعمیر و نگهداری وبازرسی)

مواردی که سایر استاندارد ها به نکاتی اشاره نموده اند که در این دو استاندارد مورد اشاره قرار نگرفته باشد روی آن نکته استانداردهای مرتبط ذکر شده اند.


دریافت فایل


این پیام تبلیغاتی است

استخدام | اینستاگرام | اپ اندروید | اپ آیفون


دیدگاهتان را بنویسید