آموزش جامع آب بندهای صنعتی (Seal-سیل) و کاسه نمدها

۱۳۹۵-۱۱-۱۰
این پیام تبلیغاتی است

آب‌بند یا سیل (seal) وسیله‌ای است که به الحاق دو سیستم و یا مکانیزم به یک‌دیگر همراه با جلوگیری از نشتی (مثلا در سیستم پمپاژ)، نگه‌داری فشار و یا خارج نگه داشتن آلودگی کمک می‌کند. اثر آب‌بندی در مورد چسب‌ها (sealants) وابسته به چسبندگی و در مورد گسکت‌ها (gaskets) وابسته به فشردگی می‌باشد.

به آب‌بند ایستا گاهی پکینگ (packing) نیز گفته می‌شود.

انواع آب‌بند

 • آب‌بند بادی (inflatable seal)
 • آب‌بندی القایی (induction sealing) یا آب‌بندی کلاهکی (cap sealing)
 • چسب (adhesive) یا درزگیر (sealant)
 • اتصال آب‌بندی فشاری (compression seal fitting)
 • آب‌بندی دیافراگمی (diaphragm seal)
 • آب‌بندی فرو سیالی (ferrofluidic seal)
 • واشر یا گسکت (gasket) یا پکینگ مکانیکی (mechanical packing):
  • واشر فلنج (flange gasket)
  • اورینگ (o-ring)
  • آب‌بند اورینگی باس (o-ring boss seal)
  • رینگ پیستون (piston ring)
 • آب‌بند شیشه به فلز (glass-to-metal seal)
 • آب‌بند حرارتی (heat seal)
 • کوپلینگ شلنگ (hose coupling)
 • آب‌بند هرمتیک (hermetic seal)
 • آب‌بند هیدرواستاتیک (hydrostatic seal)
 • آب‌بند هیدرودینامیکی (hydrodynamic seal)
 • آب‌بند لابیرنتی (labyrinth seal): آب‌بندی است که با ایجاد یک مسیر پر پیچ و خم، نشتی را برای مایع مشکل می‌کند
 • آب‌بند مکانیکی وجه دوار (rotating face mechanical seal)
 • آب‌بند وجهی (face seal)
 • پلاگ (plug)
 • آب‌بند شعاعی شافت (radial shaft seal)
 • کاسه نمد (stuffing box) یا پکینگ مکانیکی (mechanical packing)
 • آب‌بند مکانیکی دو تکه (split mechanical seal)
 • آب‌بند پاک کننده (wiper seal)
 • آب‌بند گاز خشک (dry gas seal)

در اغلب صنایع خصوصا صنایع شیمیایـی از تجهیزاتی همچون پمپ ،کمپرسـور،همزن و… استفاد ه میشـود.  بد لیل اینکــه این تجهیزات  اغلــب با سیالات خاص و خطرناک در تمـــاس بوده و با توجــه به اینکه نیـروی  محرکه این دستگاهها خارجی میباشند، در نتیجه باید در اطراف شافت، آب بندی کامل صورت گیرد. یکی از  موثر ترین روشها برای نشت بندی شافتهای دوار، استفاده از مکانیکال سیلها می باشد  که به دلیل مزایای  بسیاری از جمله موارد زیر در بسیاری از کاربرد ها به عنــوان جایگزینی خوب برای سایر آب بندها پیشنهاد  میگردد:

 • کنترل دقیق نشتی به دلیل نفوذ سیال در حد صفر
 • نیاز به نگهد اری کمتر
 • کاهش مصرف انرژی ( به د لیل کاهش اصطکاک)
 • تولید گرمای کمتر ( به د لیل کاهش اصطکاک)
 • سایش کمتر( به د لیل کاهش اصطکاک)
 • ……..

در پمپهای فرایند ی مطابــق با استاند ارد API610 استفــاد ه از مکانیکال سیلها اجباری میباشـد. بطور کلی  مکانیکال سیلها ابزارهای د قیقـــی هستنـــد که نیاز به نصب د قیقتر و البته سرمایه گذاری بالاتری نسبت  به نوارهای آب بند ی د ارند .

شرکت فرجام صنعت ابتکار آماد گــی د ارد تا د ر زمینه مشاوره ، انتخاب و نصـــب سیلهــای مکانیکی مطابـق  با استاند ارد های DIN و API تا حصول نتیجه کامل ، همکاری نماید.

مکانیکال سیل
 نسل جدید مدرن این نوع آببندها، به آببندهای مکانیکی (Mechanical Seals) موسوم اند، که به طور گسترده، در صنایع نفت، گاز ، پتروشیمی، نیروگاهها، صنایع دارویی و غذایی و صنایع دیگر کاربرد دارند.
این نوع آببندها، با توجه به نوع سیال، شرایط کاری سیال، (نظیر فشار، دما، گرانروی(ویسکوزیته)) و سرعت دورانی شفت و ….. به دقت طراحی و ساخته میشوند و فوق العاده حساس اند و ساخت آنها نیاز به فناوری پیشرفته دارد.
مزایای استفاده از آب بند مکانیکی ، به جای پکینگ:
۱- در اثر جلوگیری از نشت سیال(مخصوصا سیالات گران قیمت) سالیانه مبالغ زیادی صرفه جویی اقتصادی میشود.
۲- در اثر جلوگیری از نشت سیالات سمی ، از آلودگی محیط زیست جلوگیری میگردد.
۳- باعث افزایش عمر سیستم یاتاقانبندی میگردد.
۴- از خوردگی سایشی (Fretting Corrosion) شفت یا سیلیو آن، به مقدار زیادی کاسته میشود.
۵- توان مصرفی پمپ کاهش میابد.
۶- در بسیاری از موارد، اتصالات روی گلند نظیر (Flushing) را میتوان حذف کرد.
۷- در اثر نشت سیال و فرار بخار سیالات بسمت بالا از محدوده پکینگها، عایق بندی سیم پیچی الکتروموتورها در پمپهای عمودی آسیب میبیند، اما استفاده از آببند مکانیکی، این نقیصه را برطرف میکند.
۸-پکینگها، در آببندی محیطهای خلاء، کاملا عاجزند و بایستی از آب بندهای مکانیکی برای این منظور استفاده کرد.
۹-قابلیت اطمینان و ایمنی آببندهای مکانیکی به مراتب، بیشتر از پکینگهاست.
۱۰-در هنگام استفاده از پکینگ، باید در فواصل زمانی مشخص، فشار گلند (Gland) بروی پکینگها را تنظیم کرد، تا از نشت نامعقول سیال جلوگیری گردد. آببندهای مکانیکی نیاز به تنظیم مجدد ندارد.
تعریف آب بند های مکانیکی یا مکانیکال سیل
سیل مکانیکی یا آب بند های مکانیکی از جمله ایمن ترین قطعات صنعتی هستند که برای جلوگیری از نشت مایعات  ، جامدات و گازها به بیرون از سیستم در بر گیرنده آنها مورد استفاده قرار می گیرند که شامل دو سطح صاف ، یکی ثابت که بروی کاسه پمپ  و دیگری متحرک که بروی محور گردش پمپ قرار گرفته می شود.فشار محصول پمپ شونده و نیروی مو ئینگی ، لایه نازکی از مایع را بروی سطوح سیل قرار می دهد که منجر به روان کاری سطوح می شود.کارکرد سیل تحت شرایط خشک منجر به صدمه دیدن سطوح آن می شود.
اصول کلی کارکرد سیل های مکانیکی
پمپ های دوار که جابجایی مایعات را بر عهده دارند، معمولاً در قسمت خروجی مایع با فشاری بیشتر از فشار اتمسفر و در محل ورودی مایع به پمپ، با فشاری کمتر از فشار اتمسفر کار می کنند. در هر دو حالت، برای کنترل نشتی مایع از محل ورودی شافت به محفظه پمپ، لازم است که وسیله ای این عمل را به انجام رساند ؛ سیل های مکانیکی، این وظیفه را برعهده دارند.
مزایای استفاده از آب بند مکانیکی بجای پکینگ :
۱- در اثر جلوگیری ازنشت سیالات گرانقیمت سالیانه مبالغ زیادی صرفه جوئی اقتصادی می شود.
۲- در اثر جلوگیری ازنشت سیالات سمی از آلودگی محیط زیست جلوگیری می گردد.
۳- مناسب جهت آب بندی سیالات با قابلیت انفجار بالا .
۴- از خوردگی سایشی شفت یا سیلیو آن جلوگیری می گردد.
۵- در اثر کاهش اصطکاک، حرارت ایجاد شده کاهش می یابد.
۶- در اثر کاهش اصطکاک ، توان مصرفی (پمپ) کاهش می یابد.
۷- دراثر کاهش حرارت ایجاد شده فرار بخار سیالات خورنده کاهش یافته واز آسیب عایق بندی سیم پیچ ا لکتروموتور (مخصوصا” در پمپهای عمودی ) جلوگیری می گردد.
۸- باعث افزایش عمر سیستم آب بندی می گردد.
۹- پکینگ ها در آب بندی محیط های خلاء، کاملا“ عاجز می باشند وبایستی از آب بند مکانیکی برای سیستم های خلاء استفاده کرد
۱۰- قابلیت اطمینان بالای آب بند های مکانیکی و….

دانلود آموزشها

۱- دانلود جزوه اصول کار و انواع آب بندهای صنعتی- مهندس نصر آزادانی-۱۸۶ صفحه- PDF

دانلود دموی فایل- (بخشی از فایل به صورت کم کیفیت)

5500 تومان – دریافت نمایید

این جزوه آموزشی که توسط جناب مهدی نصر آزادانی تهیه شده شامل مطالب کاملی درباره آب بندها و کاربرد آنها در صنعت می باشد.

چکیده مطالب این جزوه:

در تمامی دستگاه هایی که با انواع مایعات و گازها کار می کنند، برای ممانعت از خارج شدن سیال (در اثر اختلاف فشار) از بین قطعاتی که روی هم مونتاژ می شوند، اعم از قطعات ثابت ( نظیر فلنچ ها ,والوها (شیرها) ,درپوش ها , سر سیلندرها, کاورهای مبدل های حرارتی و  ……..) یا قطعاتی که نسبت به هم حرکت دارند ( نظیر شافت پمپ های رفت و برگشتی و گریز از مرکز, کمپرسورهای رفت و برگشتی و گریز از مرکز, توربین های بخار, میکسرها و………) نیاز به استفاده از آب بند مناسب آن شرایط می باشد.

آب بندها را می­توان در دو دسته زیرطبقه بندی نمود :

 1. آب بندهایی که برای آب بندی بین قطعات ثابت بکار می رود.
 2. آب بندهایی که برای آب بندی بین قطعات متحرک بکار می رود .

آب بندی قطعات ثابت (Static Seals) 

 آب بندهای ثابت، در سیستم های لوله کشی و تجهیزاتی نظیر درپوش مبدل های حرارتی، قطعات ثابت پمپ ها و کمپرسورها، ولوهای کمپرسورها, برج ها، راکتورها و سر سیلندرها و … مورد استفاده قرار می گیرند. آب یندهای ثابت شامل انواع مختلفی هستند و بسته به مقدار اختلاف فشار و نوع سیال آب بند شونده و جنس قطعات و درجه حرارت سیال، از نوع مناسب آن ها استفاده می شود، که در ادامه نام برده شده اند.

 1. گسکت های فلزی Metallic Gaskets
 2. گسکت های غیرفلزی Nonmetallic Gasket
 3. آب بندهای خمیری Sealants
 4. آب بندهای نواری Tape

آب بندهای متحرک  Dynamic Seals

 این آب بندها برای آب بندی بین قطعاتی از دستگاه که نسبت به هم حرکت دورانی یا حرکت رفت و برگشتی دارند (نظیر پمپ های گریز از مرکز و رفت و برگشتی, کمپرسورهای گریز از مرکز و رفت وبرگشتی، توربین های بخار، گیربکس ها و  … ) برای ممانعت از خارج شدن سیال داخل ماشین، مورد استفاده قرار می گیرند. که طبق دسته بندی  زیر طبقه بندی می شود :

 1. آب بندهای تماسی Contact Seals
 2. آب بندهای فاصله ای Clearance Seals
 3. پکینگ ها Packing
 4. مکانیکال سیل ها Mechanical Seals

نکات حائز اهمیت برای کلیه آب بندها

 1. سطوحی که باید آب بندی شوند باید کاملا صاف باشند (تاب دار نباشند).
 2. سطوح آب بندشونده قبل ازنصب آب بند باید دقیقا باهم موازی و رو بروی هم باشند (Alignment).
 3. نیروی اعمال شده روی سطوح آب بند شونده باید درحد مورد نیاز باشد (سفت کردن پیچ ها با گشتاور مناسب).
 4. نیروی روی دو سطح آب بندشونده باید یکنواخت پخش شود که به نحوه سفت کردن پیچ ها (ترتیب سفت کردن وگشتاور لازم) مربوط می شود.

بطور معمول برای انجام آب بندی موثر باید از ماده ای نرم (مثل پکینگ ) برای پرکردن فاصله بین دوسطح استفاده نمود. این ماده نرم باید خاصیت الاستیسیته و شکل پذیری خوبی داشته باشد تا ناهمواری های دوسطح را پرکند و از نشت سیال جلوگیری کند.


۲- دانلود جزوه آموزشی مکانیکال سیل- مهندس نصر آزادانی-۸۶ صفحه- PDF


تبلیغات شما اینجا درج می شود

۳- دانلود جزوه اصول عیب یابی مکانیکال سیل ها- مهندس نصر آزادانی- ۲۵ صفحه- PDF


۴- دانلود جزوه کاسه نمد ها- عباس عباس بیگی-۱۰۹ صفحه- PDF

دانلود دموی فایل

5500 تومان – دریافت نمایید

عناطر آببندی قرنهاست که بعنوان یک مسئله پیش پا افتاده در نظر گرفته شدهاند. امروزه احساس رضـایت نسـبت بـه توانائی آنها برای آببندی رضایتبخش اجزاء ماشین، آنان را بعنوان یکی از اجزاء اسـتاندارد خودروهـا، موتورهـا، صـنایع ماشینسازی و دیگر صنایع مطرح ساخته است. این موفقیت مرهون تقابل بین مهندسی مواد در جهت بهبود ساختاری و ایجاد کارخانههای پیشرفته جدید و روشهای آزمون دقیق میباشد. بهبود کاسهنمدهای روغن بطور تنگاتنگ با پیشرفت مهندسی همراه بوده است. با توجه به مداومت افزایش تقاضا، امروزه بیش از پـیش توجـه بـر روی افـزایش تحقیقـات و تضمین کیفیت این کالا متمرکز شده است. بنابراین تولیدات جدید متأثر از نیت بهبود فنی کاسـهنمـدها بـرای قطعـات متحرک ماشین میباشد. این کتاب مطابق با دانش ارائه شده روز راجع به ارتباط دوگانه آببندی قطعات متحرک با عناصر آببندی گـردآوری شـده است. برای کاربردی نمودن کتاب در اینجا تنها از مطالبی سخن بمیان آمده که عموماً کاربرد عملی داشته باشـد. بهمـین خاطر از مسائل حاشیهای پرهیز گردیده است. با این وجود طراح با استفاده از این کتاب میتواند ابزار سـودمندی جهـت انتخاب کاسهنمد برای کارش در دست داشته و قادر باشد تا یک دید کلی از فرآیند آببندی بر روی محورها داشته باشد.

فهرست مطالب:

 • پیشگفتار
 • جنس کاسه نمدها
 • طراحی نقطه آببندی
 • شرایط کاری
 • انواع کاسه نمدها
 • حالتهای آببندی ویژه
 • عوامل خرابی کاسه نمد
 • راهنمائیهائی برای جازدن کاسه نمدها
 • انبار کردن
 • بوش محور
 • حلقه های فاصله انداز
 • مراجع

۵– آموزش مکانیکال سیل- شرکت فراز انرژی آسیا-۷۰ صفحه- PDF


۶- دانلود جزوه آموزشی آب بندهای گازی خشک (Dry Gas Seals)- مهندس نصر آزادانی- ۱۳۴ صفحه- PDF

دانلود دموی فایل

5500 تومان – دریافت نمایید

سیســتم هــای آب بنــدی کمپرســورهای گریزازمرکــز کــه بــرای کمپــرس کــردن گازهیــدروژن بافشـــاربالادرواحدهای کراکینگـــی پالایشـــگاها مورداســـتفاده قرارمـــی گیرنـــدازاهمیت ویـــژه ای برخوردارندودرصورت ایجادهرگونه نشتی می تواندباعث مسائل جبران ناپذیری شودکه باتوجه بـه اهمیـت موضوع وباعنایت به پابه عرصه گذاشتن نسل جدیدسیستم هـای آب بنـدی یاسـیل هـای خشـک Dry Gas Seal بجای سیل های قدیمی روغنیSeal Oilتصمیم به گـردآوری وتهیـه وتـدوین مطـالبی درایـن زمینـه گرفته شدکه حاوی اطلاعاتی راجع به انواع مختلف سیل های قدیمی وجدیدمی باشدکه باتوجه به توسعه علم وپیشرفت تکنولوژی لازم است مهندسین وتکنسین های تعمیرات وعملیات نیـزازان اگـاهی هـای لازم وکـافی راداشته باشندتاباشناخت بیشتربتواننداستفاده بیشترباهزینه های کمترراازانهابنمایند. مطالــب گــرداوری شــده ازکتــب وManual Bookهــای کمپرســورهاوکاتالوگ هــای کمپرســورهای موجــودCLARKوکتابچــه هــای شــرکت درسررندوشــرکت بــورگمن)طــراح وســازنده ســیل هــای جدیدکمپرسورهای۲۵۱و۶۰۲پالایشگاه اصفهان(ومطالب جمع اوری شده ازمنابع دیگـرو تجربیـات کـاری ایـن جانب می باشدکه ترجمه ودراختیارشماقراردارد. البته این مقوله خالی ازاشکال نبوده وبی صبرانه منتظردریافت نقطه نظرات کلیه دوستان و سروران گرامـی هستیم تاانشاا…درچاپ های بعدی مدنظرواقع شود.درپایان لازم مـی دانـم ازکلیـه عزیزانـی کـه درامرتهیـه وتدوین این جزوه وجزوات دیگربصورت تنگاتنگ همکاری نمودندبخصوص مسئولین محتـرم اداره امـوزش شرکت پالایش نفت اصفهان که درهمه عرصه ها درتهیـه کتـب وجـزوات آموزشـی مشـوق اینجانـب بـوده اندصمیمانه تشکروقدردانی نمایم وازدرگاه ایزدمنان برای آنان وتمامی کسانی که درجهت اعتلاوآبادانی این مرز وبوم قدم برداشته وبرمی دارندآرزوی توفیق روزافزون وزندگی همراه باموفقیت نمـایم وامیـدوارم توانسته باشم بااین حرکت گـامی هرچنـدکوچک درجهـت آشـنانمودن مهندسـین وتکنسـین هـای تعمیـرات وعملیات برداشته باشم . اگراین مجموعه اجری داشته باشد آن راتقدیم روح ملکوتی امـام راحـل و شـهدا و تمامی کسانی که درجهت پیشرفت,آبادانی و اعتلای این اب وخاک قـدم برداشـته انـدوانانی کـه عزیزتـرین گوهر هستی خود را درطبق اخلاص تقدیم پروردگار خود نمودندوتلاش کرده اند تا ماامروز بتوانیم مفتخـر و سر بلند زندگی کنیم می نمایم.

فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • انواع آب بندهای کمپرسورهای گریزازمرکز
 • آب بندهای روغنی
 • سیستم بالانس هیدرولیکی
 • آب بندهای گازی خشکDry Gas Seal
 • ساختمان واصول کارسیل های خشک
 • انواع ارایش های سیل های خشک
 • سیستم های حفاظتی سیل های خشک
 • سیل نصب شده روی کمپرسورهای ۶۰۲
 • نکات ایمنی عمومی
 • اجزاسیستم کنترل پانل (کمپرسور۶۰۲)
 • دستورالعمل نگهداری سیل های خشک
 • مراحل راه اندازی کمپرسورهای مجهزبه سیل خشک
 • عیب یابی سیل های خشک (سیل کمپرسور۶۰۲)
  ساختمان واصول کارسیل های کمپرسورهای ۲۵۱
 • اجزاسیستم کنترل پانل (کمپرسور۲۵۱)
 • عیب یابی سیل های خشک (سیل کمپرسور۲۵۱)
 • فیلترهای دوقلو
 • حمل ونقل ونگهداری تعمیرات سیل های خشک

۷– دانلود جزوه آموزشی آب بندهای مکانیکی- ۹ صفحه- PDF- فارسی – شرکت Eagleburgmann


دانلود سایر جزوات آموزشی

۸- Compressor dry gas seal system.pps – 5.9 MB
۹- COMPRESSOR SEAL SELECTION AND JUSTIFICATION.pdf – 1.6 MB
۱۰- Fluid Power Seal Guide-Parker.pdf – 5.8 MB
۱۱- FLUID SEALS HYDRAULIC AND PNEUMATIC SEALS CATALOGUE-FluidSeals.pdf – 6.0 MB
۱۲- mechanical seal giude-John Crane.pdf – 241 KB
۱۳- MECHANICAL SEAL SELECTION GUIDE-hitechseals.pdf – 954 KB
۱۴- Mechanical Seal Technical manual-Aplha.pdf – 5.9 MB
۱۵- Mechanical Seal-EagleBurgman.pdf – 5.7 MB
۱۶- MECHANICAL SEALS CATALOGUE-chesterton.pdf – 13.5 MB
۱۷- Mechanical Seals Catlogue-Kylin.pdf – 2.5 MB
۱۸- MECHANICAL SEALS GENERAL CATALOGUE-Lidering.pdf – 4.6 MB
۱۹- Mechanical Seals Selection Guide-DMR.pdf – 532 KB
۲۰- Mechanical Seals Technical Manual-Garlock.pdf – 3.6 MB
۲۱- Mechanical shaft seals for pumps-Grundfos.pdf – 7.2 MB
۲۲- Parts for Mechanical Seal-Hova.pdf – 486 KB
۲۳- PTFE Lip Seal Design Guide-Parker.pdf – 3.8 MB
۲۴- PTFE Seal Design Guide-Parker.pdf – 3.4 MB
۲۵- Rotary Seal Design Guide-Parker.pdf – 13.0 MB


۲۶- ویدیوهای آموزشی Seal Planهای پمپها (شامل ۲۳ ویدئو)

۲۷- انیمیشن مکانیکال سیل

۲۸- دانلود آموزشهای جامع گسکتها


دانلود کتب انگلیسی Sealها

۲۹- Adhesives and Sealants-Technology, Applications and Markets.pdf – 1.2 MB
۳۰- Adhesives and Sealants.pdf – 19.2 MB
۳۱- Dry Gas Seals Handbook.pdf – 7.8 MB
۳۲- Fluid Sealing.pdf – 32.7 MB
۳۳- Handbook of Adhesives and Sealants-Vol 1-Basic Concepts and High Tech Bonding.pdf – 11.4 MB
۳۴- Handbook of Adhesives and Sealants-Vol 2-General Knowledge, Application Techniques, New Curing Techniques.pdf – 7.4 MB
۳۵- Handbook of Adhesives and Sealants.pdf – 4.3 MB
۳۶- Handbook of Sealant Technology.pdf – 9.2 MB
۳۷- Hydrocarbon Seals.pdf – 35.9 MB
۳۸- Mechanical Face Seal Handbook.pdf – 3.0 MB
۳۹- Mechanical Seal Practice for Improved Performance.pdf – 8.9 MB
۴۰- Mechanical Seals.pdf – 8.4 MB
۴۱- PACKAGING CLOSURES AND SEALING SYSTEMS.pdf – 3.8 MB
۴۲- Seals and sealing handbook.pdf – 46.8 MB
۴۳- Shaft seals for dynamic applications.pdf – 34.3 MB

مجتبی
۱۳۹۶/۸/۸ - در ۱۲:۴۴ ب.ظ

سلام
چرا دانلود که انجام میشه. .فایل دانلودی اجرا نمیشه

  iranpiping
  ۱۳۹۶/۸/۸ - در ۸:۲۵ ب.ظ

  با سلام.
  اگر فایل PDF منظورتان است، ممکن است پسوند آن به صورت
  .pdf.html
  باشد که برای اجرا شدن آن را به
  .pdf تبدیل نمایید.

© انتشار مطالب با ذکر نام وبسایت و با اهداف آموزشی بلامانع است