0

برق، کنترل، ابزار دقیق، مخابرات / فرایند و تجهیزات

طراحی مفهومی فرایندهای شیمیایی

آذر ۱۰, ۱۳۹۴ ۸:۲۹ ب.ظ

این پیام تبلیغاتی است
@OilAndGas

هدف از طراحی مفهومی فرآیند تعیین بهترین نمودار جریانی فرآیند (مناسب ترین تجهیزات و بهترین ترکیب و چیدمان آنها) و بهینه سازي شرایط عملکرد فرآیند براي تولید محصول مورد نظر است که البته با پیچیدگی هاي بسیاري روبرو است. مشکل اصلی در طراحی مفهومی فرآیند این است که به دلیل تعامل شدید بخش هاي مختلف فرآیند بر روي یکدیگر، اجزاي فرآیند را نمی توان به طور جداگانه بهینه کرد و بعد کنار هم قرار داد. بعلاوه تعداد متغیرها و انتخاب ها براي طراحی بسیار زیاد است. از این رو براي ساده شدن طراحی فرآیند، با در نظر گرفتن محاسبات نه چندان دقیق و با غربال کردن ۱ متغیرها، متغیرهایی که تاثیر کمی دارند و یا گزینه هایی که سودآوري کمتري دارند کنار گذاشته می شوند. اصولاً طراحی فرآیند به صورت لایه اي است و طراحی هر لایه از فرآیند منوط به داشتن اطلاعاتی از مرحله قبلی است. در روش پیشنهادي داگلاس ۲، اگرچه به طراحی مفهومی فرآیند به صورت مرحله اي توجه می شود ولی در هر مرحله کل فرآیند با جزئیات کمتر دیده می شود و به تدریج جزئیات افزایش می یابد. این روش، روشی سیستماتیک براي طراحی مفهومی فرآیند و ساده شدن آن است که در این درس تشریح می شود.


دریافت فایلهای آموزشی:

طراحی مفهومی فرایندهای شیمیایی- ۱۵۷ صفحه- PDF


این پیام تبلیغاتی است

استخدام | اینستاگرام | اپ اندروید | اپ آیفون


دیدگاهتان را بنویسید