بازرسی قبل از حمل (PSI) کالای نفت و گاز

۱۳۹۵-۰۳-۱۳
این پیام تبلیغاتی است

بازرسی قبل از حمل (PSI – Pre Shipment Inspection) می تواند شامل یک یا تعدادی از موارد زیر باشد:

 • تصدیق قیمت کالا (Price Verification)
 • بازرسی کمی و/ یا کیفی کالا
 • بازرسی وضعیت بسته بندی و نشانه گذاری محموله
 • بازرسی کانتینر و سایر وسایل حمل و نقل
 • نظارت بر بارگیری یا تخلیه کالا
 • نمونه گیری
 • آنالیز آزمایشگاهی یا آزمونهای دیگر
 • بررسی و ممیزی

ارایه خدمات ویژه درصورت لزوم بر اساس توافق سازمان بازرسی کننده با مشتری از جمله :

 • تضمین های کمی و کیفی در شرایط خاص
 • کالیبراسیون و اندازه گیری
 • تأمین کارشناسان واجد صلاحیت و دیگر کارکنان مورد نیاز
 • نظارت بر برنامه های کامل پروژه صنعتی شامل مشاوره ، نظارت بر اجرا و گزارش پیشرفت کار
 • خدمات مشاوره در حدود و دامنه بازرسی

 

موارد مورد نیاز در گزارش و یا گواهیناهه بازرسی (موارد اجباری با علامت * نشان داده شده اند)

 • عنوان مدرک *
 • شماره شناسایی و تاریخ مدرک *
 • نام صادر کننده مدرک *
 • نام خریدار و فروشنده
 • حدود یا دامنه بازرسی سفارش داده شده *
 • موضوع (های) بازرسی و در صورت امکان اجزای موضوع بازرسی *
 • شماره شناسایی و اصلاحیه های صادره در مدارک خرید *
 • شرح روش بازرسی *
 • در صورت مرتبط بودن، ویژگی های تجهیزات مورد استفاده
 • روش نمونه برداری و زمان و محل نمونه برداری
 • چنانچه بخشی از عملیات بازرسی توسط پیمانکار انجام شده باشد، نتایج باید به وضوح قابل شناسایی باشد.
 • زمان و محل انجام بازرسی*
 • در صورت اقتضا، شرایط محیطی در هنگام بازرسی
 • نتایج بازرسی شامل تأیید انطباق و ذکر هرگونه نقص احتمالی یا سایر عدم انطباق های یافته شده (نتایج ممکن است به همراه جداول، نمودارها، نقشه ها و/یا عکس باشد) *
 • اظهار اینکه نتایج بازرسی منحصراً مرتبط با سفارش داده شده یا موضوع بازرسی می باشد
 • بیان تعداد نسخ گزارش بازرسی و دریافت کنندگان آن
 • علامت و مهر سازمان بازرسی کننده*
 • نام، سمت و امضای اشخاص مسئول بازرسی(اشخاص مجاز صادر کننده گواهینامه بازرسی)*

دانلود آئین کار (Code of Practice) بازرسی پیش از حمل منتشره توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به شماره ISIRI 8509 -1384


تبلیغات شما اینجا درج می شود

مطالعه این مدرک برای بازرسان کالا که عموما دامنه کاری آنها محدود به بازرسی پیش از حمل می شود مفید است.

منابع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است:

 • ذوقی ، محمد صالح – ۱۳۷۷ : چاپ سوم – مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی UCP-500  – انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی
 • دستباز ، هادی – ذوقی ، محمد صالح – شهبازی ، شهباز – محبی ، محسن – ۱۳۷۹ : چاپ اول – شیوه های عملی صادرات و واردات – انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی
 • Code of Practice :IFIA Sixth Edition :2002/05/01
 • Terms and Conditions of Business :IFIA :1999
 • Preshipment Inspection Agreement :GATT:1994

اطلاعات تکمیلی تر، در این صفحه قابل دسترسی است.

© انتشار مطالب با ذکر نام وبسایت و با اهداف آموزشی بلامانع است