0

فرایند و تجهیزات

کتاب جامع پنوماتیک صنعتی

اردیبهشت ۸, ۱۳۹۶ ۷:۰۴ ب.ظ

این پیام تبلیغاتی است
@OilAndGas

مولفین

دکتر مجید اسدی پور

دکتر فريدون اسدی پور


پیشرفت و توسعه روز افزون صنعت در طی سالهای اخیر همگام و همراه با توسعه و بهبود ابزار و تجهیزات فنی بوده که در قالب سیستمهای مکانیکی، الکتریکی، هیدرولیکی و پنوماتیکی طراحی و ساخته شدهاند. در مقا ت و کتب فنی بیشماری استفاده از سیستمهای پنوماتیکی در بسیاری از صنایع مهم و حساس توصیه و بکار گرفته شده که این امر نقش مهم و اهمیت با ی مبحث پنوماتیک را بخوبی نشان میدهد. به همین دلیل به مهندسین، متخصصین و صنعتگران توصیه شده که کتابها و منابع مختلفی درباره مبحث پنوماتیک و کاربرد آن در صنعت و همچنین ساختار تجهیزات پنوماتیکیکه در زمینه های مختلفی بکار گرفته میشوند را مطالعه کنند. با وجود تعداد زیاد منابع و کتب در زمینه پنوماتیک از قبیل نحوه استفاده و بکارگیری قطعات و دستگاههای پنوماتیکی، توابع کارکردی، بهرهبرداری، تعمیر و نگهداری سیستمهای پنوماتیکی، باز هم به نظر میرسد که با توجه به زمینههای پر کاربرد و وسیع مبحث پنوماتیک، این تعداد منابع پاسخگوی نیازمندی علاقه مندان و متخصصان به این رشته نمیباشد. به همین دلیل بر آن شدیم تا با ارائه این کتاب گامی هر چند کوچک در جهت پر کردن این خلا نسبی برداشته باشیم. در این کتاب سعی شده تا به میزان کافی اصول کارکرد سیستمها، تجهیزات و ابزارهای پنوماتیکی مورد بررسی قرار گیرند. هدف اصلی نویسندگان در این کتاب بررسی و پرداختن به مورد زیر میباشد:

 • ارائه توضیحات در مورد زمینههای کاربردی و بکارگیری قطعات و سیستمهای پنوماتیکی
 • بررسی و ارائه سیستمهای پنوماتیکی پر کاربرد
 • تشریح مبانی بهرهبرداری و طراحی سیستمهای پنوماتیکی

این کتاب مشتمل بر ۱۰ بخش میباشد که در بخش ۱ و ۲ مسائل مربوط به ساختار کلی سیستم پنوماتیکی و مبانی پنوماتیک و در بخش ۳ تا ۷ به معرفی و تشریح ساختار قطعات و تجهیزات پنوماتیکی و همچنین توابع عملکردی آنها پرداخت شده است.

مسائل مربوط به کنترل سیستمها و دستگاههای پنوماتیکی و سیستمهای کنترل رلهای در بخش ۸ و ۹ و اصول اساسی بهرهبرداری سیستمهای پنوماتیکی در بخش ۱۰ ارائه گردیده است. در انتها در بخش ضمیمه نماد گرافیکی ابزار و قطعات و همچنین سیستمهای پنوماتیکی آورده شده است.

در اینجا جا دارد از کلیه عزیزانی که به هر نحوی ما را در تهیه این اثر یاری رسانده و مشوق ما بوده اند به خصوص جناب آقای (Alexandr Ratushni, (SUMY State University و همچنین آقایان مهندس حمید چیتچیان، عبدالمجید رجبی و غ محسین اسدیپور تشکر و قدردانی بنماییم.

از آنجایی که این اثر خالی از نقص و عیب نمیباشد، لذا از شما خوانندگان محترم تقاضا داریم از انعکاس نواقص موجود در این کتاب و ارائه نظرات و پیشنهادات سازنده خود به ما دریغ نفرمائید. امیدواریم که این کتاب مورد استفاده و مفید برای تمامی خوانندگان محترم آن قرار بگیرد.


فهرست مطالب:

۴۵۶ صفحه- ۱۰ فصل

 • فصل اول ـ ساختار دستگاههای پنوماتيکی
 • فصل دوم ـ اصول مبانی فيزیکی در سيستم پنوماتيکی
 • فصل سوم ـ بخش تامین انرژی در سیستمهای پنوماتیکی
 • فصل چهارم ـ مکانیزمهای اجرايی يا عملگرها (زير سیستمهای اجرايی)
 • فصل پنجم ـ بخشهای تنظیم، کنترل و هدايت کننده جريان
 • فصل ششم ـ زير سیستم اطلاعاتی
 • فصل هفتم ـ زیرسيستم محاسبات منطقی
 • فصل هشتم ـ کنترل سیستمها و دستگاههای پنوماتیکی
 • فصل نهم ـ سیستمهای کنترل رله ای
 • فصل دهم ـ بهره برداری از دستگاهها و سيستمهای پنوماتيکی
 • ضمایم
 • منابع

دانلود رایگان ۳۰ صفحه نخست

دریافت کتاب:

5500 تومان – خرید


این پیام تبلیغاتی است

استخدام | اینستاگرام | اپ اندروید | اپ آیفون

برچسب‌ها


دیدگاهتان را بنویسید