0

متریال، خوردگی، رنگ، پوشش و حفاظت کاتدی

انواع متداول خوردگی در سیستم های لوله کشی صنعتی

مرداد ۱, ۱۳۹۲ ۵:۲۴ ب.ظ

این پیام تبلیغاتی است

ترجمه و تنظیم: مجتبی عدالت / بازرس فنی پوشش های حفاظتی و عایق


انواع خوردگی:

۱-خوردگی یکنواخت     ۲-خوردگی گالوانیک   ۳-خوردگی شیاری یا خوردگی درز و جرز

۴-خوردگی حفره ای     ۵ -خوردگی جدایش روی   ۶-خوردگی بین دانه ای

۷-خوردگی سایشی       ۸-خوردگی ناشی از فرآیند کاویتاسیون و حباب سازی


تبلیغات شما اینجا درج می شود

۹-خوردگی و آسیب های فرسایشی     ۱۰-خوردگی ناشی از تنش و ترک خوردگی


دانلود فایل کامل


این پیام تبلیغاتی است

استخدام | اینستاگرام | اپ اندروید | اپ آیفون


دیدگاهتان را بنویسید