0

ساپورت و تحلیل تنش پایپینگ

کتاب Piping Stress Handbook

شهریور ۱۵, ۱۳۹۳ در ۱:۳۶ ب.ظ


Piping Stress Handbook

Victor Helguero M

این کتاب ۳۸۵ صفحه ای به طور کامل به اصول تحلیل تنش در سیستمهای پایپینگ، بارهای وارده بر سیستم و نازل تجهیزات متصل به سیستم پایپینگ، میزان تنش های مجاز در سیستمهای پالایشگاهی و نیروگاهی و .. می پردازد و یک کتاب بسیار مفید و پایه ای برای آموختن تحلیل تنش می باشید.

فهرست مطالب:

۱- Basic Theory of Pipe Stress and ANSI/ASME Codes B31.1, B31.3, B31.4, B31.8 Pipe Stress Compliances

۲- Coefficients and Thermal Expansion

۳- Allowable Stress Range for ANSI/ASME Power Piping Code B31.1

۴- Allowable Stress Range for ANSI/ASME Petroleum Piping Code B31.3

۵- Stress Intensification and Flexibility Factors

۶- Rotational Nozzle Flexibilities for Cylindrical Vessels

۷- Pressure and Stress Ratios

۸- Design Criteria for Allowable loads, Moments and Stresses

۹- Simplified Solution for Pipe Stress

۱۰- Properties of Pipe

۱۱- Wight and Dimension of Pipe Components

۱۲- Allowable Pipe Span Formula and Spans

۱۳- Pipe Support Selection and Design

۱۴- Fundamentals of Expansion Joints

Glossary

Index

دانلود رایگان ۲۵ صفحه نخست

1500 تومان – خرید


آموزشهای مرتبط زیر را نیز حتما مطالعه نمایید:

ما به نظرات پیشنهادی، انتقادی و حمایتی شما نیاز داریم، چند کلمه برایمان بنویسید: