0

تعمیرات و نگهداری / خطوط لوله انتقال (پایپلاین) / متریال، خوردگی، رنگ، پوشش و حفاظت کاتدی

آموزش جامع پوشش خطوط نفت و گاز و تعمیر و بازسازي آن

اردیبهشت ۴, ۱۳۹۵ ۲:۵۴ ب.ظ

این پیام تبلیغاتی است
@OilAndGas

یکی از مهمترین و در عین حال موثرترین راه ها به منظور پیشگیري از خوردگی سطوح خارجی خطوط لوله انتقال گاز مدفون درخاك، استفاده از پوشش هاي مناسب می باشد. امروزه در سطح دنیا پدیده خوردگی تجهیزات و ادوات فرایندي به یکی از اساسی ترین مشکلات صنایع مختلف از جمله نفت وگاز تبدیل شده است  تجهیزاتی که در این صنایع بکار می روند عمدتا” در معرض محیط هایی قرار دارند که خود اصلی ترین عامل ایجاد خوردگی در این ادوات میباشد.

در صنعت گاز نیز خطوط لوله جزء اصلی ترین تجهیزاتی است که براي انتقال گاز از آن استفاده میگردد  در بسیاري ازمناطق، این خطوط لوله از زیر زمین و حتی در برخی نواحی از مناطق باتلاقی عبور داده می شوند که تماس لوله ها با خاك ورطوبت زیاد این نواحی سبب تشدید خوردگی در خطوط لوله می گردد  براي جلوگیري از خوردگی این لوله ها، سطوح خارجی آنها را با مواد مختلفی پوشش می دهند تا از شدت و میزان خوردگی در آنها کاسته شود  به همین منظور تا کنون پوشش هاي گوناگونی تهیه و به بازار آمده اند.

از ابتدایی ترین پوشش ها، می توان به پوشش هاي پایه قیري و قیر ذغال سنگی اشاره نمود  این پوشش ها بسیاري از نیازهاي صنعت گاز را براي پیشگیري از خوردگی برآورده ساختند ولی پس از مدت زمان کوتاهی عمر این پوشش ها از بین رفته و می بایست هزینه هاي زیادي را صرف تعمیر و تعویض این پوشش ها نمود  به دنبال این پوشش ها، پوشش هاي جدید تري جهت برطرف کردن عیوب پوشش هاي قدیمی تهیه شدند که از مهمترین آنها می توان به پوشش هاي اپوکسی، پوشش هاي سه لایه پلی اتیلنی و بیتوسیل اشاره نمود.

روشهاي موجود به منظور جلوگیري از خوردگی خطوط لوله زیر زمینی خوردگی لوله هاي گازرسانی سالیانه منجر به میلون ها دلار خسارت می شود  با عملیات پیشگیرانه می توان تا حد زیادي جلوي این خسارت را گرفت  اجزاء اصلی یک برنامه پیشگیري از خوردگی عبارتند از:

 • عایقکاري الکتریکی لوله در برابر سایر تاسیسات
 • حفاظت کاتدي
 • پوشش محافظ

اگر تدابیر حفاظتی لازم در موقع نصب اتخاذ گردد، مخارج آن درصد کوچکی از کل مخارج تمام شده عملیات نصب را تشکیل می دهد.


دانلود:

۱- دانلود فایل تعمیر پوشش خط لوله و بازسازي آن- برنامه آموزش خط لوله گاز ترش پنجم سراسري- ۱۴۷ صفحه

فهرست مطالب:

 • فصل اول
  • مقدمه
  • روشهاي موجود به منظور جلوگیري از خوردگی خطوط لوله زیر زمینی
  • عایقکاري
  • حفاظت کاتدي
  • پوششها
  • انواع پوششهاي رایج جهت حفاظت از خطوط لوله انتقال گاز
  • پوشش بیتومن
  • شرح پوشش سیستم بیتومن ها
  • پوششهاي جدید
  • پوشش بیتوسیل
  • ترکیبات سیستم
  • مزایاي استفاده از بیتوسیل
  • پوششهاي سه لایه پلی اتیلینی و پلی پروپیلنی
  • مزایاي پوششهاي سه لایه
  • جمع بندي
 • فصل دوم
  • انواع در معرض دهی
  • اتمسفر
  • غوطه وري
  • زیر زمین
  • مقدمه اي بر خوردگی
  • تعریف خوردگی
  • ایرادهایی که در پوششها دیده می شود
  • خوردگی بیرون لوله
  • انواع محیط خورنده
  • روشهاي کنترل خوردگی
  • مواد مقاوم در برابر خوردگی
  • تغییر محیط
  • موانع
  • حفاظت کاتدي
  • طراحی دست بالا
  • جدول مقایسه روشهاي کنترل خوردگی
 • فصل سوم
  • پیش گفتار
  • آماده سازي سطوح آهنی
  • سطوح آلومینیومی
  • سطوح گالوانیزه
  • سایر سطوح غیر آهنی
  • سطوح بتونی و سایر مصالح ساختمانی
 • فصل چهارم
  • زمینه تاریخی پوششها
  • تکنولوژي پیدایش پوشش
  • پوششها
  • انتخاب مواد مناسب
  • طراحی مناسب
  • پوششهاي محافظ
  • تمایز بین اصطلاحات
  • تعاریف
  • اقتصاد پوششها
  • دیگر اصلاحات پوشش
  • پیچیدگی ها و متغیر هاي پوشش
  • توسعه پوششهاي محافظ
  • آینده پوششهاي حفاظتی
 • فصل پنجم
  • خصوصیات قابل اندازه گیري پوشش
  • مشخصات ضروري پوشش
  • نقش پوشش
  • ویژگی هاي اصلی پوشش
  • مقاومت در برابر آب
  • جذب آب
  • آهنگ انتقال بخار رطوبت
  • شیب حرارتی در عرض پوشش
  • ویژگی اسمز
  • الکترواند اسمز
  • نیروي دي الکتریک
  • مقاومت در برابر عبور یونی
  • مقاومت شیمیایی
  • چسبندگی مناسب
  • زیر برش
  • مقاومت به سایش
  • توانایی انبساط و انقباض
  • مقاومت در برابر شرایط جوي
  • مقاومت در برابر باکتري ها و قارچ ها
  • مقاومت در برابر گذشت زمان
  • سادگی اعمال
  • خواص اضافی پوششها
  • جدول مقاومت دمایی برخی از انواع پوششهاي معمول
  • مقاومت به تنش خاك
  • مقاومت در برابر جدایش کاتدي
  • مقاومت در برابر اصطکاك
 • فصل ششم
  • تمیزکاري و آماده سازي سطح
  • زنگ زدایی و رسوب زدایی
  • ترکیبات مواد پرایمر سرد و گرم
  • عایق کاري خطوط لوله توسط سیستم قیر ذغال سنگی
  • عوامل مهم در انتخاب پوشش
  • عواملی که باعث ضعیف شدن پوشش می گردند
 • ضمیمه ۱- دستورالعمل ها
  • شرح کار فنی پوشش پلی یورتان
  • دستورالعمل کار نوارپیچی لوله هاي زیر زمینی NACE RP 0188
  • دستورالعمل تست منفذیابی هالیدي طبق استاندارد
  • دستورالعمل اعمال پوشش بر محل اتصالات و محل هاي آسیب دیده خطوط
  • پوشش داده شده با پوشش Layer Polyethylene
  • دستورالعمل اعمال پوشش در محل هاي آسیب دیده لوله هايPE
 • ضمیمه ۲ – جدول مربوط به عیوب پوشش و راهکارهاي رفع آن
 • ضمیمه ۳ – جدول مقایسه پوشش ها
 • نتایج
 • منابع

۲- مزایای استفاده از پوشش داخلی برای خطوط لوله

پوشش داخلی از سالهای ۱۹۵۰، با موفقیت در خطوط لوله گاز به كار رفته است ؛ با این وجود این تكنولوژی امروزه نیز تكنولوژی روز محسوب می شود. برای مثال پوشش داخلی لوله در عرض  ۴ الی ۵ سال گذشته در خطوط لوله انتقال گاز طولانی با قطر بالا در اروپا مورد استفاده قرار گرفته است، خطوط لوله انتقال گاز در دریای شمال به طول ۳۰۰۰ كیلومتر و هزاران كیلو متر دیگر خطوط لوله انتقال در خاور میانه و خاور دور از پوشش داخلی استفاده كرده اند و در آینده نیز استفاده خواهند كرد. درحال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار كیلومتر خط لوله با پوشش داخلی در سراسر دنیا وجود دارد پوشش داخلی لوله برای خطوط زمینی انتقال گاز بصورت استاندارد در بسیاری از كشورها اعمال می شود.


۳- سیری در پوششهای محافظ خوردگی خطوط لوله – پوشش FBE تک لایه و دو لایه

حفاظت سازه های زیزمینی از جمله خطوط لوله، در مقابل خوردگی نیازمند ترکیبی از فرآیند حفاظت کاتدی و استفاده از پوششی بادوام و موثر است. هزینه سیستم حفاظت کاتدی در ارتباط مستقیم با مقاومت الکتریکی پوشش می باشد و مقاومت الکتریکی متاثر از مولفه های الکتریکی پوشش و سطحی از خط لوله است که پوشش آن آسیب دیده است. یک وجه مشترک تمام پوشش ها، افزایش تدریجی میزان جریان حفاظت کاتدی در طول زمان است.

پوشش های پودری که در زمره پوششهای گرماسخت طبقه بندی می شوند و به اختصار پوشش FBE خوانده می شوند از سال ۱۹۵۰ با مقاصد گوناگون و از جمله به عنوان عایق الکتریکی به کار گرفته شده اند. اولین بار در سال ۱۹۵۹، R.Strobel آن را به عنوان محاقظ خوردگی خطوط لوله معرفی کرد و در سال ۱۹۶۷ اولین خط لوله در نیومکزیکو با روش FBE پوشش دهی گردید.


۴- خوردگی سطح داخلی خطوط لوله انتقال گاز ترش و نقش پوششهای داخلی FBE در کنترل خوردگی

دما و فشار بالا و محیط شیمیایی شدیداً خورنده از مؤلفـه هـای خطـوط لولـه انتقـال گـاز تـرش مـی باشـند. مکانیسمهای خوردگی گوناگونی را می توان در محیط گـاز تـرش برشـمرد امـا در ایـن بـین خـوردگی های هیدروژنی و تورم هیدروژنی جزو مخربترین مکانیسمهای موجـود مـی باشـند

مهمتـرین راهکارهای کنتـرل خوردگی در خطوط لوله انتقال گاز ترش استفاده از لوله های فولادی آلیاژی مخصوص گاز ترش و پوششهای داخلی محافظ خوردگی می باشد.


۵- روشهای آزمایش پوشش لوله

در این مقاله آزمایش های زیر مورد بررسی قرار می گیرد:

۱- نقطه نرمی (به روش حلقه و ساچمه) ۲-درجه نفوذ پذیری ۳-نقطه اشتعال و احتراق ۴-میزان مواد معدنی (فیلر) ۵-دانسیته ۶-آزمایش شره ۷-آزمایش خمش ۸-آزمایش ضربه ۹-آزمایشهای چسبندگی اولیه و تاخیری ۱۰-آزمایش گسیختگی کاتدی ۱۱-آزمایش جذب آب ۱۲-آزمایش مقاومت کششی ۱۳-آزمایش چسبندگی ۱۴-آزمایش مقاومت در مقابل ضربه ۱۵-آزمایش مقاومت در برابر فرورفتگی


۶- سیری در پوششهای محافظ خوردگی خطوط لوله – سیستم پوشش بیتوسیل

سيستم پوشش بيتوسيل از جمله سيستم های كارآمد پوشش د هی سطح خارجی خطوط لوله است. فناوری تهيه مواد اوليه و پوشش دهی سيستم پوشش بيتوسيل بطور کامل بومی گردیده است و در مقایسه با سایر پوششهای سطح خارجی لوله دارای مزایای پرشماری است.

سیستم پوشش بیتوسیل در زمره موثرترین سیستم های محافظ خوردگی سطح خارجی خطوط لوله است که در پی بیش از بیست سال تحقیق، توسط شرکتهای فونیکس و شل در سال ۱۹۹۰ معرفی شده است.

بیتوسیل حاصل اصلاح پلیمری بیتومن در طی یک فرایند کاملا دقیق است. این پوشش، اصالت خواص ضد خوردگی قیر به عنوان موثرترین پوشش طبیعی را حفظ نموده و با داشتن ترکیبی از الاستومرهای ترموپلاست به خوبی نیازمندیهای یک پوشش مدرنامروزی را فراهم کرده است.


۷- پوشش بیتوسیل خط لوله اتیلن غرب کشور

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی جهت حفاظت لوله اتیلن غرب کشور، سیستم پوششی بیتوسیل (شامل انامل با قیر اصلاح شده پرایمری، پرایمر مخصوص و نوار پوشش خارجی با کارایی بالا) را انتخاب نموده است. این خط لوله به طول تقریبی ۲۰۰۰ کیلومتر، در مسیر خود از عسلویه به مهاباد، خوراك ۱۰ مجتمع پتروشیمی را تامین می نماید. در این خط، لوله های با سایز مختلف از ۸ تا ۲۴ اینچ مورد استفاده قرار می گیرد که از سال ۱۳۸۳ اجرای پوشش بیتوسیل بر روی لوله ها، در کارخانه تولید لوله و پوشش سلفچگان آغاز شده است.


۸- روشهای مدرن بازرسی کیفیت پوشش خطوط لوله انتقال نفت و گاز در حین بهره برداری

۹- آشنايي با پروژه پوشش هاي خطوط انتقال گاز ايران-pogc

۱۰- اهميت پوششهاي حفاظتي در خطوط لوله مدفون- دكتر فرشته رضایی

۱۱- سازگاری نوار سرد با پوشش کول تار اعمال شده روی خطوط لوله ی گاز


۱۲- دانلود آموزشهای جامع طراحی و عملیات اجرایی خطوط لوله انتقال و ایستگاههای تقلیل و تقویت فشار

۱۳- دانلود همه آموزشهای بخش پایپلاین

۱۴- دانلود همه آموزشهای بخش پوشش و خوردگی

۱۵- دانلود کتابخانه انگلیسی مهندسی پایپینگ و پایپلاین


این پیام تبلیغاتی است

استخدام | اینستاگرام | اپ اندروید | اپ آیفون

برچسب‌ها


دیدگاهتان را بنویسید