2

آموزش استانداردها / جوشکاری و تستهای غیر مخرب / متریال، خوردگی، رنگ، پوشش و حفاظت کاتدی

آموزش جامع و ترجمه استاندارد NACE برای خطوط گاز ترش

اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۶ ۱۲:۰۱ ق.ظ


این تصویر تبلیغاتی است

استاندارد NACE چیست؟

اني كه با خوردگي سروكار دارند، با استانداردها، مقالات، كتاب‌ها و گزارش‌هاي ارائه شده توسط NACE آشنا هستند. كلمه‌ NACE مختصر شده‌ي

The National Association of Corrosion Engineers

(انجمن ملي مهندسين خوردگي در كشور آمريكا)

است. اين انجمن در سال ۱۹۳۴ فعاليت خود را با حضور يازده تن از مهندسين خوردگي شاغل در صنعت خط لوله‌ي اين كشور آغاز كرد. هدف اصلي اين انجمن بالا بردن سطح ايمني عمومي، حفاظت از محيط زيست و كاهش اثرات اقتصادي خوردگي به‌وسيله‌ي گسترش دانش علمي و مهندسي خوردگي بوده است. امروزه بعد از گذشت بيش از ۶۰ سال، اين انجمن به‌عنوان يكي از مراجع علمي معتبر در زمينه‌ي خوردگي در سراسر جهان شناخته شده است و استانداردهاي زيادي نيز در اين زمينه منتشر كرده كه در اكثر مناطق جهان مورد قبول عمومي هستند. استانداردهاي NACE  يكي از پركابردترين استانداردها در زمينه‌ي خوردگي در صنعت نفت و گاز كشور ما به شمار مي‌رود.


این تصویر تبلیغاتی است

سيستم نام‌گذاري استانداردهاي NACE

سيستم نام‌گذاري استانداردهاي NACE تركيبي از اعداد و حروف، به صورت زير است:

XX XX XX-XX

دو كاراكتر اول، مشخص كننده‌ گروهي است كه استاندارد مربوطه در آن قرار دارد. استانداردهاي NACE در سه دسته تقسيم‌بندي مي‌شوند كه در زير به آن، اشاره شده است.

MR Material Requirement

TM Test Method

RP Recommended Practice

لازم به ذكر است كه از سال ۲۰۰۷ به بعد،  RP  به  SP  تغيير نام داده‌است:

SP Standard Practice

استانداردهايي كه با  MR  آغاز مي‌شوند به شرايط ماده مورد استفاده در محيط خاص اشاره مي‌نمايند. به‌عنوان مثال MR 0175 مربوط به نيازمندي‌ها و الزامات مربوط به فولادها در محيط حاوي سولفيد هيدروژن در صنايع بالادستي است. استاندارد MR 0103 اين الزامات را براي فولاد كربني در محيط ترش درر صنايع پائين‌دستي بيان مي‌كند. استانداردهاي نام‌گذاري شده با TM روش‌هاي آزمايش (تست متد) را معرفي مي‌كنند. به‌عنوان مثال روش انجام آزمايش‌هاي SSC يا  SOHIC در استانداردهايي مطرح مي‌شوند كه با اين نام آغاز مي‌شوند.

كد SP مربوط به تجربيات موفق صنعتي در يك مورد خاص، مثلا حفاظت كاتدي لوله‌هاي مدفون در خاك يا جلوگيري از ترك‌دار شدن فولاد، در حين سرويس است.

چهار رقم بعدی نشان‌دهنده سال انتشار استاندارد هستند. مثلا شماره‌ي استاندارد SP0170 مشخص مي‌كند كه اين استاندارد، اولين استاندارد SP چاپ شده در سال ۱۹۷۰ (۷۰ نشان دهنده‌ي اين مطلب است)‌ است. استاندارد SP0472 نشان دهنده‌ي چهارمين استاندارد SP چاپ شده در سال ۱۹۷۲ است.. دو كاراكتر آخر نيز نشان دهنده‌ي سالي است كه آخرين ويرايش، بر روي استاندارد انجام شده است. به عنوان مثال آخرين ويرايش بر روي استاندارد RP0170-97 در سال ۱۹۹۷ انجام شده است.

برای Nace بودن متریال، چک کردن میزان گوگرد،سختی،نیکل ومقدار کربن الزامی است.


با توجه به اينكه تفاوتهايي بين Code، استاندارد، توصيه هاي عملي، مقررارت، راهنماها ، Specification وجود دارد لازم است به طور مختصر تعاريف مربوط به هر يك ذكر گردد: كد )code( : گروهي از قوانين يا استانداردهاي سيستماتيك براي طراحي ، مواد ، ساخت و توليد ، نصب و بازرسي است كه طوري تنظيم مي شود كه با قوانين مدون كشور و يا شهر سازگار و مطابق باشد. كدها معمولا روشهاي طراحي را ارائه مي كنند كه توسط متخصصين در علوم مهندسي پذيرفته شده است. زماني كه موردي در كد در معرض سئوال قرار مي گيرد و پاسخ اداري خواسته مي شود پاسخ از سوي كميته فني كد مربوطه داده شده و مشكل را رفع مي كند. در اين حالت بايد اين پاسخ از طرف كد ASME به صورت يك code case تاييد شده باشد. code case ها مربوط به همان مشكل خاص هستند و بخشي از كد به حساب نمي آيند.

استاندارد (Standard) :

استانداردها اسنادي هستند كه توسط يك گروه حرفه اي كه شايستگي و تجربه مهندسي لازم و مورد قبول را دارند تدوين مي گردد. اين مدارك يك سري پارامترهاي لازم الاجرا در طراحي را متذكر مي شوند.

توصيه هاي عملي يا راهنماهاي اجرايي (Recommended Practice) :

توصيه هاي عملي يا RP ها اسنادي هستند كه توسط يك گروه حرفه اي كه تجارب شاخص مهندسي دارند تدوين مي گردد ولي در اين اسناد با اينكه فعل ” بايد ” ذكر مي گردد ولي موارد اشاره شده اختياري هستند. )به اختصار توصيه هاي عملي با RP و استانداردها با STD نمايش داده مي شوند.

 راهنماها (Guideline) :

اسنادي تهيه شده توسط گروهها، سازمان ها و آژانس هاي مهندسي هستند كه شامل روش هاي متعدد مهندسي مي شوند كه مفيد بوده ولي هيچ توصيه يا نياز خاصي را در بر نمي گيرد و صرفا به عنوان يك پيشنهاد مفيد مطرح هستند. اين راهنمايي ها در صورت صلاحديد مهندس طراح مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. اغلب اين راهنماها نسخه اصلاح شده استانداردهاي موجود هستند به طوري كه با ديدگاه خاص طراحي در آن واحد صنعتي مطابقت و سازگاري داشته باشند.

لازم به ذكر است در ترجمه متون اين استانداردها با استناد به definition اي كه در ابتداي برخي استانداردهاي انجمن نفت آمريكا وجود دارد افعالmay ،should ، shall ، must ،have ، تحت عنوان “مجبوربودن””حتمابايستي”،”بايد”،”بهتراست” و”ممكناست”ميتواندترجمهگردد.ضمن اينكه can ، might و could به ترتيب “ممكن است)با احتمال كمتر( “و” مي تواند ” ترجمه گرديده است.

مقدمه اي در مورد گاز ترش براي فولادهاي مورد استفاده در ميادين نفتي حاوي گاز ترش و آزمايشات مورد نياز براي ارزيابي فولادها به مقاومت در برابر ترك برداري و ترك خوردگي:

گازهاي ترش گازهاي طبيعي هستند كه در آنها مقادير مشخصي از گاز H2S وجود دارد. گازهاي ترش عمدتا خورنده نمي باشند به اين معني كه در صورت تماس فولادهاي كربني و فولادهاي كم آلياژي با اينگونه گازها ، ايجاد ترك يا خسارات به شكل كاهش ضخامت ديواره بواسطه خوردگي رخ نخواهد داد اما همينكه گازهاي هيدروژن سولفيد و دي اكسيد كربن وارد آب شد مقدار PH آن افت كرده و به اين معني است كه آب ، اسيدي و يا اصطلاحا ترش شده است. فولادهاي كربني و فولادهاي كم آلياژي در تماس با محلولهاي آبي اسيدي دچار خوردگي شده كه نتيجه آن كاهش وزن قطعه خواهد بود اما خسارات جانبي به شكل توليد ترك در ساختار فولادها فقط در آب هاي حاوي H2S اتفاق مي افتد. در واقع معيار تعيين كننده براي خورندگي گاز ترش ، خطر بالقوه توليد ترك در فولاد است. ايجاد ترك در فولادها در اثر تماس آنها با محيطهاي حاوي سولفيد هيدروژن به طور كلي از جذب هيدروژن و نفوذ آن به داخل فلز ناشي مي شود كه توليد هيدروژن ، خود از واكنش هاي خوردگي توليد مي گردد و اين تمام اتفاقي است كه مي افتد: در خلال خوردگي اسيدي آهن ، هيدروژن اتمي توليد مي شود و عموما با يكديگر تركيب شده تا مولكول هاي هيدروژن را بسازند. هيدروژن هاي مولكولي همان حباب هاي كوچكي هستند كه بر روي فلز در حال خورده شدن ظاهر مي گردند. در حضور H2S ، تشكيل مولكولهاي هيدروژن توليد شده از واكنش هاي خوردگي مختل شده و در نتيجه ميزان بيشتري از هيدروژن اتمي جذب فولاد مي گردند. به اين ترتيب H2S نقش يك محرك را براي جذب هيدروژن ايفا مي كند. تسريع در جذب هيدروژن به داخل فولاد ويژگي تمامي عناصر حاضر در گروه هاي پنجم و ششم جدول تناوبي نظير آرسنيك ، فسفر و  آنتيموان است اما سولفيد هيدروژن يكي از قوي ترين اين محرك هاست و به طور اجتناب ناپذيري در گازهاي ترش وجود دارد.. اين هيدروژن جذب شده سبب ترك شده كه به نام ترك برداري ناشي از هيدروژن HIC موسوم است. در مقدمه استاندارد NACE RP0284 نوشته شده است كه اصطلاحات ترك برداري STEPWISE تحت عنوان SWZ و ترك برداري فشاري هيدروژن ، ترك برداري تاولي ، SOIHC قبلا مورد استفاده قرار مي گرفتند و اخيرا از اصطلاح HIC كه همه اين موارد را در بر مي گيرد استفاده مي شود. لازم به ذكر است كه فقط SSC و SCC خوردگي توام با ترك مي باشند كه ترك خوردگي تعريف مي گردند و موارد  ديگر مثل تاول زدگي ، SOHIC ، SWC بهتر است تحت عنوان ترك برداري ترجمه گردند. در استاندارد TM0177 تحت عنوان تست هاي آزمايشگاهي مواد براي بررسي مقاومت آنها به ترك برداري تنشي سولفيدي )ترك برداري ناشي از سولفيدها( و SCC)ترك خوردگي تنشي ( در محيط هاي H2S ، نيز ترك برداري تنشي ناشي از هيدروژن كه HYDROGEN STRESS CRACKING) HSC( ناميده مي شود به عنوان ترك برداري تنشي ناشي از سولفيدها يا SULFIDE STRESS CRACKING) SSC( توضيح داده شده است )اين دو را در يك زير مجموعه قرار داده است( و اين نام كمي گمراه كننده است زيرا اگر چه سولفيد حاضر در سولفيد هيدروژن سبب تشديد جذب هيدروژن به فولاد مي گردد اما عامل اصلي ايجاد خسارت هيدروژن جذب شده مي باشد. در فولادهاي كربني و كم آلياژي ترك هاي ناشي از هيدروژن تنها از تاثير همزمان تنش كششي و غلظت بالاي هيدروژن در آلياژ بوجود مي آيند. از اين سازوكار با نام′′ ترك برداري تنشي ناشي از هيدروژن يا HSC ′′ ياد مي شود. نوع ترك ها در فولادهاي كم استحكام از نوع مرزدانه اي و در فولادهاي با استحكام بالا از نوع درون دانه اي است اما در كنار ترك برداري در حضور تنش خارجي ، نوع ديگري از ترك برداري به شكل تاول يا ترك هاي داخلي نيز وجود دارد كه قادر است بدون حضور تنش هاي خارجي اعمالي بر فولاد ايجاد گردد. در اين حالت هيدروژن هاي اتمي كه به داخل فولاد نفوذ كرده اند در عيوب ساختار بلورين يا آخالهاي غير فزي در داخل ساختار فولاد با يكديگر تركيب مي شوند در نتيجه فشار بالايي از گاز در اين محل ها تجمع مي نمايند. حباب هاي گازي با فشار بالا كه به اين ترتيب حاصل مي شوند نيروي فشاري مورد نياز براي توليد ترك از داخل فولاد را فراهم مي آورند براي اين ساز وكار مخفف انگليسي HIC يا HYDROGEN INDUCED CRACKING يا ′′ترك برداري ناشي از هيدروژن′′ مورد استفاده قرار مي گيرد. ترك برداري فولاد به اين روش به طور كلي به درجه خلوص و همگني آلياژ بستگي دارد و عموما هر چقدر فولاد داراي استحكام بالاتري باشد حساسيت آن نسبت به ترك برداري ناشي از هيدروژن كاهش مي يابد.

فولادهاي كربني و فولادهاي كم آلياژي در اثر تماس با محيط هاي حاوي گاز ترش سولفيد هيدروژن دچار هر دو نوع خوردگي يكنواخت و ترك برداري به شكلهاي ′′ترك برداري تنشي ناشي از هيدروژن )HSE(′′و ′′ترك برداري ناشي از هيدروژن يا HIC ′′ مي گردند اما آزمون هاي آزمايشگاهي تنها رفتار فولاد را در برابر توليد ترك ارزيابي مي كنند. در مورد فولادهاي فريتي ، حساسيت آلياژ به HIC در دماي اتاق به حداكثر مقدار خود مي رسد لذا تمامي اين فولادها را مي توان برخلاف فولادهاي با استحكام بالا در آزمايشگاه مورد ارزيابي قرار داد بدون آنكه نياز به سامانه هاي گرمايشي و سرمايشي و يا مخازن تحت فشار باشد. استاندارد TM0177 در ارتباط با تست هاي آزمايشگاهي براي ارزيابي مقاومت مواد در برابر SSC و SCC مي باشد در حالي كه استاندارد TM0284 در ارتباط با ارزيابي مقاومت خطوط لوله و ظروف تحت فشار فولادي به ترك خوردگي HIC مي باشد. تحقيقات و آزمايشات نشان داده است كه جذب هيدروژن در نمونه هاي فولادي در محيط هاي آزمايشگاهي بيشتر از نمونه هاي ميداني مي باشد لذا محيط هاي آزمايشگاهي عموما خورنده تر مي باشند لذا ارزيابي هاي آزمايشگاهي بسيار محافظه كارانه تر و سختگير تر هستند. يكي از دلايل اين امر ان است كه توزيع هيدروژن جذب شده در نمونه آزمايشگاهي با يك خط لوله متفاوت مي باشد علاوه بر اين در بررسي هاي آزمايشگاهي بايستي طبيعت بسيار خورنده محلولهاي آزمايشگاهي را نيز در نظر گرفت بنابراين نتايج آزمون هاي آزمايشگاهي را نمي توان جهت ملاحظات طراحي مثلا براي تعيين ضرايب ايمني بكار برد اما از اين نتايج مي توان در مقايسه عملكرد مواد استفاده كرد. با توجه به اينكه گازهاي ترش تنها در حضور كندانس هاي مايع خورنده هستند لذا مي توان گفت كه براي گازهاي ترش حاوي اجزاء آبي ، خشك كردن روشي موثر و متداول جهت كنترل ترك برداري است. روش ديگر براي كنترل ترك برداري لوله هاي فولادي كم آلياژي استفاده از ممانعت كننده ها است. همچنين براي مقابله با ترك برداري ناشي از تنش، كاهش بارهاي مكانيكي يا فشار كاري ير روي خط لوله است. براي كنترل ترك برداري ناشي از هيدروژن ، تنها روش موثر استفاده از آلياژهايي است كه مقاومت آنها در آزمونهاي آزمايشگاهي به اثبات رسيده است.


دریافت استاندارد NACE و فایلهای آموزشی آن:

۱– دانلود سری کامل استاندارد NACE- نسخه ۲۰۱۵


۲- دانلود فایل آموزش استاندارد NACE

این فایل آموزشی برای آموزش استاندارد NACE، متریال، خوردگی و جوشکاری خطوط گاز ترش و برای خط پنجم گاز سراسری ایران ارایه شده است و شامل مباحث زیر است:

دانلود رایگان ۱۰ صفحه نخست

فهرست مطالب: تصویر بالای صفحه

3500 تومان – خرید


۳- دانلود فایل راهنمای استفاده از NACE MR0175

۴– نگاهی کلی به استاندارد MR0103 و مقایسه آن با MR0175

۵– CAPP Guide to MR0175/ISO1516

۶- صنايع نفت و گاز طبیعي– مواد مورد استفاده در محیطهاي حاوي سولفید هیدروژن (H2S) در تولید نفت وگاز-سازمان ملي استاندارد ايران

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

دانلود بخش سوم


۷– دوره جامع پنج جلدی حفاظت کاتدیک موسسه استاندارد NACE

امروزه خوردگي شيميايي فلزات از جمله مشكلات اساسي و هزينه ساز صنايع بزرگ به خصوص صنعت نفت، گاز، پتروشيمي، نيروگاهي، آب و فاضلاب و … ميباشد. لوله هاي انتقال و توزيع سوخت و آب، اسكله ها، كشتي ها، كندانسورها، دكلهاي انتقال نيرو، مخازن ذخيره سوخت و ديگر سازه هاي مدفون (و يا غوطه ور) در يك الكتروليت متناسب با شرايط موجود و با توجه به ساختار متالورژيكي خود ، خورده شده و بعد از مدتي كار يك سيستم و پروسه فعال را مختل كرده و منجربه ضرر و زيانهاي غير قابل پيش بيني ميشوند.

اين مبحث باعث انگيزه انجام تحقيقات وسيعي در اين زمينه شده است تا روشهاي عملي مقابله با خوردگي شيميايي فلزات به عرصه ظهور برسد. در خصوص پيشگيري از خوردگي لوله هاي مدفون، كف مخازن روزميني و مخازن زير زميني نتيجه تحقيقات و آزمايشات انجام شده دو روش عمده زير ميباشد:

۱)       استفاده از انواع پوشش

۲)        استفاده از سيستم حفاظت كاتديك

از آنجائيكه پوششهاي موجود هيچ يك داراي راندمان ۱۰۰% نمي باشند لذا داشتن يك سيستم مكمل جهت حفاظت از خوردگي سازه هاي مدفون الزامي به نظر ميرسد. روش تكميلي ياد شده سيستم حفاظت كاتديك ميباشد كه در اين روش با كاتد كردن سازه در حال خورده شدن (كه قبلاٌ آند بوده است) ميتوان از خوردگي آن جلوگيري نمود.

كاتد كردن سازه با جايگزيني يك منبع تامين كننده الكترون انجام پذير است كه اين منبع تامين كننده يك  منبع الكتريكي و يا يك فلز فعال تر (آندتر) از سازه مدفون ما ميباشد. بديهي است استفاده از هريك از روشهاي ياد شده مستلزم صرف هزينه هاي اقتصادي ميباشد ولي با يك بررسي كارشناسي ميتوان نتيجه گرفت كه صرف هزينه هاي اوليه جهت پوشش دادن سازه و نصب سيستم حفاظت كاتدي نه تنها از خطرات جانبي در آينده جلوگيري ميكند بلكه هزينه هاي مربوط به تعويض قطعات، تعميرات و جبران خسارات و زيانهاي وارده را كاهش داده و هزينه هاي لازم جهت نصب چنين سيستم هايي را از نظر اقتصادي توجيه پذيرتر ميسازد.

عوامل بسياري در تعيين و انتخاب روش حفاظت كاتدي موثر ميباشند كه از آن جمله ميتوان به : شرايط الكتروليت، امكان دسترسي به برق، امكان وجود بازرسي هاي آتي، شرايط سازه هاي مجاور، جريانهاي سرگردان، نوع و كيفيت پوشش، مدت زمان طراحي سيستم، شرايط اقتصادي  و . . .   اشاره نمود.

شرايط اقتصادي يكي از مهمترين عوامل موثر در انتخاب سيستم مي باشد كه در نهايت بايد يك حالت بهينه فني ـ اقتصادي ايجاد شود. در اصل، طراحي يك سيستم حفاظت كاتدي زماني موفقيت آميز خواهد بود كه تمامي شرايط فوق درآن مد نظر قرار گرفته باشد.

دوره آموزشی زیر که توسط موسسه استانداری NACE ارایه شده است، جامع ترین و کامل ترین دوره های آموزشی حفاظت کاتدیک در جهان می باشد که در چهار سطح آزمایش کننده حفاظت کاتدی (Tester)، تکنسین (Technician)، تکنولوژیست (Technologist) و متخصص (Specialist) حفاظت کاتدی ارایه شده است و به دوره های NACE CP مشهورند. همچنین یک جلد دیگر به نام Cathodic Protection Interferences برای خوردگی ناشی از جریانهای الکتریکی AC و DC در این مجموعه ارائه شده است. 

لینک معرفی دوره های CP موسسه NACE

فهرست فایلهای این مجموعه:

NACE-CP-INTERFERENCES-۲۰۰۸

NACE CP-1- ۲۰۰۵

NACE CP-1- ۲۰۱۰

NACE CP-2- ۲۰۱۰

NACE CP-2- ۲۰۱۱

NACE CP-4- ۲۰۰۴

دریافت دوره جامع پنج جلدی حفاظت کاتدیک موسسه استاندارد NACE:

3500 تومان – خرید


 ۸- دانلود مقاله آموزشی انتخاب متریال برای خطوط سرویس های ترش بر اساس استاندارد NACE

 ترجمه و تنظیم: جواد محمدپور  ، سپیده اسدی

در این مقاله به بررسی خواص گاز هیدروژن سولفید H2S  که تحت عنوان گاز ترش شناخته می شود خواهیم پرداخت.

این گاز می تواند به عنوان دومین گاز کشنده بعد از کربن مونواکسید برای افراد شاغل در محیط های صنعتی تقسیم بندی شود. معمولاً در تمامی بخش های صنعت پتروشیمی، این گاز در هر منطقه که مواد فسیلی وجود داشته باشد یافت می شود. دانش خواص هیدروژن سولفید برای درک و فهم نقش این گاز مهم می باشد.

– انتخاب مواد

فرآیند انتخاب مواد می بایست بازتابی از هزینه، عمر طراحی، بازرسی، تعمیر، ایمنی و مشخصات محیطی،

ارزیابی خطر ها، ریسک پذیری و دیگر نیازمندی های خاص پروژه باشد. انتخاب متریال می بایست به صورت

بهینه ، ایمن و قابل قبول باشد. موارد ذیل می بایست حداقل در نظر گرفته شوند:

۱- خوردگی با احتساب شرایط عملیاتی تعیین گردیده (شامل عملیات راه اندازی و شات داون سیستم)

۲- عمر طراحی و نیازمندی های دسترسی سیستم

۳- حالات و پیامدهای آن برای سلامتی انسان، محیط، خواص مواد و ایمنی، احتمالات شکست

۴- مقاومت در برابر شکنندگی

۵- بازرسی و بازبینی خوردگی

۶- دسترسی برای تعمیر و نگهداری

دریافت فایل مقاله قارسی

منبع انگلیسی مقاله: http://www.pipelineandgasjournal.com/material-selection-sour-service-environment


۹- دانلود کتاب NACE Coating Inspector Program Level 1.pdf – 17.0 MB

۱۰- دانلود کتاب NACE Corrosion Engineer’s Reference Book.pdf – 3.1 MB


۱۱- دانلود همه کتب انگلیسی مهندسی متریال، خوردگی و رنگ و پوشش

۱۲- دانلود همه آموزشهای بخش متریال، خوردگی و رنگ و پوشش

برچسب‌ها


این تصویر تبلیغاتی است

مطالب مرتبط زیر را نیز مطالعه نمایید:


راهنمای دانلود یا خرید از وبسایت ایران پایپینگ:

 • آموزشهای رایگان: در هر نوشته وبسایت، فایلها به صورت شماره بندی شده ارائه شده است. کافی ست روی عنوان هر شماره کلیک نمایید تا دانلود مستقیم آن شروع گردد.
 • آموزشهای غیررایگان: دارای یک دکمه خرید هستند. روی آن کلیک کنید تا محصول مورد نظر به سبد خرید شما افزوده شود. میتوانید محصولات دیگر را نیز به سبد خرید خود بیفزایید.
 • پس از افزودن هر محصول به سبد خرید، دکمه خرید به دکمه پرداخت عوض می شود. روی دکمه پرداخت کلیک نمایید تا به صفحه پرداخت منتقل شوید.
 • در صفحه سبد خرید، نام و نام خانوادگی و آدرس صحیح ایمیل و در صورت تمایل شماره تلگرام خود را وارد نمایید.
 • پس از پرداخت، و برای تکمیل فرایند خرید، گزینه تکمیل فرایند خرید را کلیک کنید. توجه نمایید که پنجره آخر را نبندید تا به طور اتوماتیک به صفحه رسید منتقل شوید که نام و لینک دانلود فایلهای خریداری شده در آن موجود است. این صفحه را از دست ندهید.
 • یک نسخه از رسید و لینکهای دانلود برای آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.
 • در صورت بروز هر گونه مشکل، آن را با ایمیل info@IranPiping.ir و یا اکانت OilAndGasAdm@ در تلگرام در میان بگذارید.

@OilAndGas
+

2 دیدگاه

 1. محسن

  on فروردین ۲۲, ۱۳۹۶ - پاسخ دادن

  سلام, ترجمه استاندارد mr0103 رو میخواستم. مرسی

 2. نوروز اسدی

  on بهمن ۱۴, ۱۳۹۵ - پاسخ دادن

  سلام . خسته نباشید دستتان درد نکند که جهت بالا بردن آگاهی همکاران تلاش میکنید . خواهشی دارم جهت بالا بردن هرچه بیشتر معلومات دوستانی که تحصیلات آکادمی ندارند ولی از لحاظ عملی خوب هستند میتوان مطالب را با زبان ساده تر ومثالهای متنوع آگاهی انها بالاتر رود .سپاسگزار

ما به نظرات پیشنهادی، انتقادی و حمایتی شما نیاز داریم، چند کلمه برایمان بنویسید: