0

شرکتها و منابع انرژی

پتروشیمی مبین

خرداد ۳۱, ۱۳۹۵ ۱۱:۴۸ ق.ظ

این پیام تبلیغاتی است

شرکت پتروشیمی مبین، یکی از بزرگترین يوتيليتي‌هاي متمرکز دنیاست. این مجتمع عظیم و مدرن صنعتی در فاز یک پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادي پارس جنوبی در پنج بخش مجزا و مساحت ۸۸ هکتار ساخته شده است.

پتروشیمی مبین، بعنوان توليد کننده سرويس هاي جانبي، تأمين کننده آب ، برق ، بخار ، اکسيژن ، نيتروژن و هواي فشرده و تصفيه کننده پساب هاي صنعتي مجتمع هاي پتروشيمي منطقه پارس جنوبي ( عسلويه ) فعاليت میکند.

وظایف این مجتمع عظيم صنعتي شامل
تولید و توزیع برق و بخار
تولید و توزیع اکسیژن، نیتروژن، هواي سرویس، هواي ابزار دقیق
تولید و توزیع آب شیرین، آب بدون املاح، آب سرویس، آب آتش نشانی و آب کولینگ
دریافت وتصفیه پساب هاي صنعتی و بهداشتی شرکت هاي پتروشیمی منطقه
سوزاندن پسماندهاي مایع و جامد در کوره هاي زباله سوز
دریافت گاز از شبکه سراسري و تقلیل فشار آن و توزیع بین مجتمع هاي پتروشیمی

هدف از احداث این مجتمع صرفه جویی در هزینه هاي سرمایه گذاري و تولیدي و کاهش قيمت تمام شده انرژي مصرفی مجتمع هاي مستقر در منطقه بوده است.
مجمتع پتروشیمی مبین بزرگترین طرح یوتیلیتی متمرکز کشور جمهوري اسلامی ایران بوده و در نوع خود یکی از بزرگترین پروژه هاي دنیا به شمار می آید که در سال ۱۳۷۹ در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصویب و به نام شرکت پتروشپمی مبین احداث گردید. مهندسی تفصیلی آن توسط شرکت تکنیپ فرانسه انجام شده است.

واحد تولید برق

اين واحد شامل پست توزيع برق از نوع GIS (Gas Insulation Substation) با گاز SF6 از نوع مدار ۵/۱ کليدي با شدت جريان ۲۰۰۰ آمپر اتصال کوتاه با قدرت ۴۰ کيلو آمپر، داراي ۴۰ فيدر و ۶۰ کليد، ۸ واحد توربين گازي از نوع GE Frame 9 با ظرفيت اسمي ۳/۱۲۳ مگا وات و سه دستگاه مخزن سوخت مايع (گازوئيل) هر يک با ظرفيت ۳۰۰۰ مترمکعب براي مواقع اضطراري، است که ظرفيت توليد واحد برق به شرح ذيل مي باشد :

ISO condition: 8 × ۱۲۳.۳ = ۹۸۶.۴ Mw

واحد تولید بخار

ين واحد شامل ۸ واحد بويلر بازيافت حرارتي HRSG (Heat Recovery Steam Generation) با ظرفيت اسمي ۳۳۰ تن در ساعت و ۳ واحد بويلر کمکي با ظرفيت اسمي ۷۵ تن در ساعت بخار Supper Heat با فشار bar43 و دماي ۴۲۰ درجه سانتيگراد است که ظرفيت توليد واحد بخار به شرح ذيل مي باشد :

HRSG (Heat Recovery Steam Generation): 8 × ۳۳۰ = ۲,۶۴۰ ton/h

Auxiliary Boiler: 3 × ۷۵ = ۲۲۵ ton/h

واحد آب خنک کننده

آب کولينگ (خنک کننده) مورد نياز واحد ها از طريق دريا تأمين مي شود که براي اين منظور يک سازه بتني عظيم با ابعاد ۱۹×۱۱۰×۱۷۶ متر در عمق ۱۶ متري در مقايسه MSL (Mean Sea Level) با حجم بتن ريزي ۶۰۰۰۰ مترمکعب در بخش ساحلي دريا ساخته شده است و ظرفيت آبگيري آن از دريا ۳۸۶۰۰۰ مترمکعب در ساعت مي باشد که اين سازه جهت دستيابي به آب خنک مورد نياز با ساخت يک کالورت (آب راه بتني) با طول ۱۱۰۰ متر و سطح مقطع ۵/۵ × ۵/۱۴ متر تا عمق ۳۰ متري دريا متصل شده است.

اين واحد داراي ۶ دستگاه Drum Screen هر يک با ظرفيت ۷۵۰۰۰ مترمکعب در ساعت جهت فيلتراسيون آب ورودي، داراي ۱۹ دستگاه پمپ جهت آب کولينگ مدار باز، ۹ دستگاه پمپ و ۲۷ دستگاه Heat Exchanger جهت آب کولينگ مدار بسته و ۲ دستگاه پمپ ديزلي جهت آب آتش نشاني مي باشد. ظرفيت پمپاژ اسمي بزرگترين پمپ ها (سه دستگاه) ۱۰۱۷۵۰ مترمکعب در ساعت و ظرفيت پمپاژ اسمي کوچکترين پمپ ۱۵۰۰ مترمکعب در ساعت است و همچنين اين واحد جهت کلر زني به آب دريا داراي يک واحد استحصال کلر از آب دريا با ظرفيت اسمي Kg/h 860 مي باشد. ظرفيت اسمي کل پمپاژ اين واحد ۵۶۵۰۰۰ مترمکعب در ساعت و ظرفيت عملياتي کل پمپاژ اين واحد حدود ۳۸۶۰۰۰ مترمکعب در ساعت مي باشد.\

ظرفيت اسمي کل پمپاژ اين واحد ۵۶۵۰۰۰ مترمکعب در ساعت و ظرفيت عملياتي کل پمپاژ اين واحد حدود ۳۸۶۰۰۰ مترمکعب در ساعت مي باشد.

لازم به ذکر است از دو سيستم آب کولينگ به شرح ذيل استفاده مي شود:

مدار باز که آب دريا پس از فيلتراسيون مستقيماً براي مصرف کننده فرستاده شده و پس از گرم شدن در واحدهاي مصرف کننده به دريا بر مي گردد.

مدار بسته که آب آن، آب شيرين بوده و در يک مدار بسته با استفاده از مبدل هاي حرارتي با آب دريا (مدار باز) تبادل حرارتي کرده و مجدداً براي مصرف کننده فرستاده مي شود.

براي هر مصرف کننده (مجتمع پتروشيمي) براي تأمين آب کولينگ خط لوله جداگانه اي جهت رفت و برگشت آب اجرا شده است که با توجه به حجم بالاي آب کولينگ مورد نياز، قطر اين لوله ها تا ۳ متر مي رسد.

واحد آب شیرین کن

آب شيرين مورد نياز، با نمک زدايي آب دريا بدست مي آيد که به اين منظور واحد توليد آب شيرين در بخش Water Center پتروشيمي مبين در کنار دريا در زميني به مساحت دو هکتار واقع شده است که شامل شش دستگاه آب شيرين کن MED (Multi Effect Distillate) با ظرفيت اسمي هر يک ۷۵۰۰ مترمکعب (هفت ميليون و پآنصد هزار ليتر) در شبانه روز و سه دستگاه مخرن ذخيزه آب توليدي (آب شيرين) با ظرفيت ۱۵۰۰۰ مترمکعب (پانزده ميليون ليتر) است که بخشي از آب توليد شده از همين واحد براي کليه مصرف کننده ها (مجتمع هاي پتروشيمي و آتش نشاني) فرستاده مي شود و بخش ديگر آن جهت توليد آب بويلر و آب بدون املاح به واحد تصفيه آب واقع در بخش Utility Center پتروشيمي مبين فرستاده مي شود که ظرفيت اسمي توليد آب شيرين به شرح ذيل مي باشد:

MED (Multi Effect Distillate): 6 × ۷,۵۰۰ = ۴۵,۰۰۰ M3/day


تبلیغات شما اینجا درج می شود

واحد آب بدون املاح

اين واحد شامل ۵ دستگاه Mixed Bed (بستر مخلوط رزين هاي يوني قوي کاتيوني و آنيوني) با ظرفيت اسمي هر يک ۳۴۴.۵ مترمکعب در ساعت جهت توليد آب بدون املاح (Demineralized Water) با کانداکتيويته کمتر از ۱ µs/cm مي باشد که آب بدون املاح پس از توليد در دو دستگاه مخزن با ظرفيت هر يک ۵۰۰۰ مترمکعب ذخيره شده و جهت توليد بخار به نيروگاه و به منظور مصرف در ساير مصرف کننده ها (مجتمع هاي پتروشيمي) فرستاده مي شود. ظرفيت اسمي توليد آب بدون املاح به شرح ذيل مي باشد:

Mixed Beds : 4×۳۴۴.۵ = ۱۳۷۸ m3/hr

واحد کندانس برگشتی

جهت بهره گيري از پتانسيل هاي صرفه جويي انرژي و استفاده بهينه از منابع، كندانس هاي برگشتي از واحد ها ابتدا در دو دستگاه مخزن با ظرفيت هر يک ۱۲۰۰۰ مترمکعب ذخيره شده و جهت زدودن مواد آلي از فيلتر کربن اکتيو (Activated Carbon Filter Package) عبور داده شده سپس با استفاده از ۵ دستگاه Mixed Bed (بستر مخلوط رزين هاي يوني قوي کاتيوني و آنيوني) با ظرفيت اسمي هر يک ۳۲۸ مترمکعب در ساعت، به آب بدون املاح (Demineralized Water) با کانداکتيويته کمتر از ۱µs/cm تبديل شده و جهت توليد بخار به واحد نيروگاه فرستاده مي شود. ظرفيت اسمي آن به شرح ذيل مي باشد:

Mixed Beds : 4×۳۲۸ = ۱۳۱۲ m3/hr

واحد آب آتش نشانی

اين واحد داراي يک پمپاژخانه آب دريا (براي مواقع خيلي ضروري) با دو دستگاه پمپ ديزلي با ظرفيت اسمي هر يک ۱۵۰۰ M3/h و سه ايستگاه آب آتش نشاني به شرح ذيل است:
ايستگاه آب آتش نشاني واقع در بخش Water Center که داراي ۳ دستگاه الکتروپمپ، ۶ دستگاه پمپ ديزلي، ۲ دستگاه جوکي پمپ و دو دستگاه مخرن آب آتش نشانی هر یک با ظرفيت کل ۷۸۵۴ مترمکعب و ظرفیت کارکرد ۶۶۰۰ متر مکعب مي باشد.
ايستگاه آب آتش نشاني واقع در بخش Utility Center که داراي ۲ دستگاه الکتروپمپ، ۴ دستگاه پمپ ديزلي، ۲ دستگاه جوکي پمپ و دو دستگاه مخرن آب آتش نشانی هر یک با ظرفيت کل ۷۸۵۴ مترمکعب و ظرفیت کارکرد ۶۶۰۰ متر مکعب مي باشد.
آب آتش نشاني واقع در بخش Zone Building که داراي ۲ دستگاه الکتروپمپ، ۴ دستگاه پمپ ديزلي و دو دستگاه مخرن آب آتش نشانی هر یک با ظرفيت کل ۷۸۵۴ مترمکعب و ظرفیت کارکرد ۶۶۰۰ متر مکعب مي باشد.
لازم به ذکر است همه ايستگاه هاي فوق با هم در سطح منطقه Loop بوده و همه مجتمع هاي پتروشيمي منطقه را پوشش مي دهد.

واحد هوا

۱- بخش توليد هواي فشرده و هواي ابزار دقيق (Air Plant)
واحد توليد هواي فشرده و هواي ابزار دقيق در بخش Utility Center واقع است اين واحد شامل ۳ دستگاه Air Compressor با ظرفيت اسمي هر يک ۱۵۵۰۰ مترمکعب در ساعت با فشار bar9 و دو دستگاه Air Dryer با ظرفيت اسمي هر يک ۲۲۰۰ مترمکعب در ساعت و ۴ دستگاه Buffer Vessel مي باشد

۲- بخش جداسازي هوا (توليد نيتروژن و اکسيژن) (Air Separation Plant)
واحد جدا سازي هوا در بخش Utility Center در زميني به مساحت چهار هکتار واقع است که شامل دو واحد کاملاً مشابه مي باشد. هريک از واحدها دارای دو مجموعه (Train) موازي و مستقل جدا سازي هوا (جهت توليد ازت و اکسيژن) است که هر يک داراي سه دستگاه Main Air Compressor با ظرفيت اسمي هر يک Nm3/h300000 و فشار خروجيbar6، سه دستگاه Booster Air Compressor با ظرفيت اسمي هر يک Nm3/h 90000 و فشار خروجي bar63، دو دستگاه برج Cold Box، چهار دستگاه Expander با توان کاهش فشار از bar10 به bar 6/1 و يک مخزن ذخيره سازي اکسيژن مايع با ظرفيت ۸۰۰ مترمکعب و يک مخزن ذخيره سازي نيتروژن مايع با ظرفيت ۳۵۰ مترمکعب و ديگر تجهيزات جانبي است.

واحد خطوط ارتباطي

واحد خطوط ارتباطي پتروشيمي مبين به منظور تحقق اهداف ذيل سازماندهي شده است :
۱- بهره برداري و تعمير و نگهداري شبکه هاي توزيع محصولات يوتيليتي بين مجتمع هاي مصرف کننده منطقه شامل محصولات زير:
برق
نيتروژن
بخار
اکسيژن
آب کولينگ
هواي ابزار دقيق
آب شيرين
هواي سرويس
آب سرويس و کشاورزي
گاز طبيعي (خوراک و سوخت)
آب بدون املاح
کندانس هاي برگشتي
آب آتش نشاني
۲- بهره برداري و تعمير و نگهداري شبکه انتقال پساب هاي بهداشتي و صنعتي مجتمع هاي منطقه به واحد تصفيه پساب هاي مجتمع پتروشيمي مبين شامل پساب هاي ذيل :

پسابهاي صنعتي مواد آلي و روغني با آلودگي بالا M3/h 331
پسابهاي صنعتي مواد آلي و روغني با آلودگي پائين M3/h 120
پسابهاي بهداشتي M3/h 17
۳- بهره برداري و تعمير و نگهداري شبکه انتقال خوراک و محصولات بين مجتمع هاي مستقر در منطقه و بندر صادراتي پارس.

واحد تصفیه پسابهای صنعتی

شركت پتروشیمی مبین، پساب های ارسالی از کلیه مجتمع هاي پتروشیمی واقع در منطقه عسلویه را طبق مشخصات تعريف شده در طراحي اوليه، جهت تصفيه در واحد تصفيه پساب صنعتي خود دریافت می کند. پساب های ارسالی از مجتمع هاي الفين، متانول، آروماتيك، استحصال اتان، اوره و آمونياك در قالب سه جريان زير توسط اين شركت دريافت مي شوند :
۱. COC (Continuously Oily Contaminated) : پساب با بار آلودگی بالا
۲. POC (Potentially Oily Contaminated) : پساب با بار آلودگی کمتر
۳. :SN (Sanitary) پساب بهداشتی
بخش COC اين واحد در چهار بخش تصفيه فيزيكي، تصفيه شيميايي، تصفيه بيولوژيكي و فيلتراسيون، قابليت تصفيه پساب COC با ظرفيت نرمال ۳۳۱ مترمكعب در ساعت را دارا مي باشد.
بخش POC اين واحد در سه بخش تصفيه فيزيكي، تصفيه شيميايي، و فيلتراسيون قابليت تصفيه پساب POC با ظرفيت نرمال ۱۲۰ مترمكعب در ساعت را دارا مي باشد.
بخش SN قابليت تصفيه پساب بهداشتي با ظرفيت نرمال ۱۷ مترمكعب در ساعت را دارا مي باشد.
پساب تصفيه شده خروجي از مرحله بيولوژيك، به منظور كاهش ذرات جامد، رنگ و بوي آب به بخش فيلتراسيون (فيلترهاي شن-كربن اكتيو) ارسال مي گردد. آب خروجي از فيلتر به حوضچه گندزدايي ارسال شده و پس از تزريق آب ژاول، به حوضچه آب سرويس منتقل مي شود. بخش فيلتراسيون واحد تصفيه پساب، قابليت توليد ۱۵۰ متر مكعب در ساعت آب سرويس را دارد.

واحد زباله سوز

در واحد زباله سوز مبین کلیه پسماندهای جامد و مايع ارسالی از مجتمع هاي پتروشیمی واقع در منطقه امحا می شوند. در این واحد پسماندها به دو دسته تقسیم می شود :
۱- پسماندهای جامد، خمير و مایعات با بار آلودگي بسيار بالا. اين پسماندها در يك دستگاه كوره دوار با ظرفيت امحا ۸۵ كيلوگرم در ساعت، سوزانده مي شوند.
۲- پسماندهای مایع با بار آلودگي بسيار پايين مانند Tar Water واحدهاي الفيني و Process Boot Drain واحد آروماتيك. اين پسماندها در دو دستگاه كوره ثابت با ظرفيت امحا هر يك ۳۱۰۰ كيلوگرم در ساعت، سوزانده مي شوند.


این پیام تبلیغاتی است

استخدام | اینستاگرام | اپ اندروید | اپ آیفون


دیدگاهتان را بنویسید