0

اصول، متریال و طراحی پایپینگ / متریال، خوردگی، رنگ، پوشش و حفاظت کاتدی

انتخاب متریال برای خطوط سرویس های ترش بر اساس استاندارد NACE

آذر ۸, ۱۳۹۴ در ۲:۱۳ ب.ظ


ترجمه و تنظیم: جواد محمدپور  ، سپیده اسدی

دوره آنلاین طراحی نیروگاه با نرم افزار ThermoFlow
دوره آنلاین طراحی سه بعدی واحدهای فرایندی با نرم افزار PDMS
دوره آنلاین شبیه سازی مخازن نفت با نرم افزار Eclipse

در این مقاله به بررسی خواص گاز هیدروژن سولفید H2S  که تحت عنوان گاز ترش شناخته می شود خواهیم پرداخت.

این گاز می تواند به عنوان دومین گاز کشنده بعد از کربن مونواکسید برای افراد شاغل در محیط های صنعتی تقسیم بندی شود. معمولاً در تمامی بخش های صنعت پتروشیمی، این گاز در هر منطقه که مواد فسیلی وجود داشته باشد یافت می شود. دانش خواص هیدروژن سولفید برای درک و فهم نقش این گاز مهم می باشد.

– انتخاب مواد

فرآیند انتخاب مواد می بایست بازتابی از هزینه، عمر طراحی، بازرسی، تعمیر، ایمنی و مشخصات محیطی،

ارزیابی خطر ها، ریسک پذیری و دیگر نیازمندی های خاص پروژه باشد. انتخاب متریال می بایست به صورت

بهینه ، ایمن و قابل قبول باشد. موارد ذیل می بایست حداقل در نظر گرفته شوند:

۱- خوردگی با احتساب شرایط عملیاتی تعیین گردیده )شامل عملیات راه اندازی و خاموشی سیستم(

۲- عمر طراحی و نیازمندی های دسترسی سیستم

۳- حالات و پیامدهای آن برای سلامتی انسان، محیط، خواص مواد و ایمنی ،)failure( 3( احتمالات شکست

۴- مقاومت در برابر شکنندگی

۵- بازرسی و بازبینی خوردگی

۶- دسترسی برای تعمیر و نگهداری


دریافت فایلهای آموزشی:

دریافت فایل مقاله


منبع: http://www.pipelineandgasjournal.com/material-selection-sour-service-environment


برچسب‌ها, ,


آموزشهای مرتبط زیر را نیز حتما مطالعه نمایید:

ما به نظرات پیشنهادی، انتقادی و حمایتی شما نیاز داریم، چند کلمه برایمان بنویسید: