0

متریال، خوردگی، رنگ، پوشش و حفاظت کاتدی

خواص فیزیکی و مکانیکی مواد و متریال

آبان ۱۵, ۱۳۹۴ ۱۲:۲۳ ب.ظ

این پیام تبلیغاتی است
@OilAndGas

خواص فیزیکی مواد یا ویژگی‌های فیزیکی هرگونه ویژگی است که قابل اندازه‌گیری باشد، که آن مقدار توصیف حالت یک سیستم فیزیکی است. دگرگونی‌ها در خواص فیزیکی یک سیستم می‌تواند برای توصیف دگرگونی و یا تحول آن ماده بین حالت در حال حاضر آن بکار رود. به خواص فیزیکی اغلب به عنوان مشاهدات اشاره شده است. آن‌ها خواص معینی نیستند. ویژگی‌های فیزیکی قابل سنجش مواد کمیت فیزیکی آن‌ها نامیده می‌شود.

خواص فیزیکی اغلب به‌عنوان خواص شدتی و مقداری شناخته شده‌اند. یک ویژگی یا (خاصّیت) شدتی به‌اندازه یا گستردگی سیستم و یا به‌مقدار ماده در جسم بستگی ندارد، درحالی که ویژگی گسترده یا (مقداری) مادّه یک رابطهٔ افزودنی را نشان می‌دهد. این طبقه‌بندی‌ها به‌طور کلی تنها در مواردی معتبر هستند که تقسیمات کوچکتر نمونهٔ مورد بررسی- وقتی که ترکیب شوند؛ در برخی از فرایندهای فیزیکی یا شیمیایی، تعاملی نداشته باشند.

خواص فیزیکی

 • خواص الکتریکی
  1. مواد از لحاظ خاصیتشان در یک میدان الکتریکی به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند:
   • پاراالکتریک
   • فروالکتریک
  2. مواد از لحاظ خاصیتشان در یک مدار الکتریکی (اعمال جریان) به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند:
   • رسانا
   • نارسانا
   • نیمه‌رسانا
 • خواص مغناطیسی
  1. پارامغناطیس
  2. دیامغناطیس
 • خواص نوری
 • خواص حرارتی
 • خواص مکانیکی

خواص مکانیکی شامل سختی، استحکام، مدول الاستیسیته و چقرمگی شکست، رفتار خستگی و خزشی خواصی هستند که تعیین کنندهٔ رفتار مواد در برابر نیروهای وارده هستند.

این خواص پیش از آنکه یک قطعه مورد استفاده قرار گیرد، بایستی به طور کامل بررسی شوند. چنانچه قطعه مورد نظر در جایی بکار رود که تحت تنش‌های مکانیکی باشد، به ترتیب در تنش‌های دورهای و در درجه حرارت‌های بالا در دو مورد اخیر، مورد بررسی قرار می‌گیرند. پس از بررسی خواص مکانیکی قطعه از طریق انجام آزمایش‌های مربوطه و بدست‌آمدن نتایج، مناسب بودن قطعه برای کاربرد مورد نظر مشخص می‌گردد. چنانچه خواص مکانیکی قطعه‌ای با شکل و ترکیب مشخص مطابق با مقادیر مطلوب نباشد، به کمک تغییر در ترکیب ماده و به روشهای مختلفی مانند مکانیزم‌های استحکام‌دهی می‌توان به مقدار مطلوب دست پیدا نمود.


دانلود جزوه آموزشی جامع خواص فیزیکی مواد

دانلود جزوه آموزشی خواص فیزیکی مواد- دانشگاه صنعتی شریف

دانلود جزوه آموزشی خواص مکانیکی مواد

دانلود جزوه آموزشی خواص مکانیکی مواد- دانشگاه علم و صنعت


این پیام تبلیغاتی است

استخدام | اینستاگرام | اپ اندروید | اپ آیفون


دیدگاهتان را بنویسید