0

برق، کنترل، ابزار دقیق، مخابرات

فشارسنج های مغناطیسی یا LVDT

دی ۲, ۱۳۹۳ ۱۰:۰۲ ب.ظ

این پیام تبلیغاتی است

عملکرد فشارسنج های مغناطیسی

فشارسنج های مغناطیسی در واقع یکی از روشهای اندازه گیری فشار می باشد که به معرفی این محصول پرداخته ایم ،دو سيم پيچ را در نظر بگيريد كه يكي از آنها به يك منبع پتانسيل متصل ميباشد. چنانچه جرياني كه از اين سيم پيچ مي گذرد، تغيير كند و يا اينكه خود سيم پيچ جابجا شود، به علت تغيير ميدان الكترومغناطيسي، شار عبوري از سيم پيچ دوم نيز تغيير مي كند. تغيير شار الكترومغناطيسي سبب بوجود آمدن جريان القايي در سيم پيچ دوم مي شود. اين تغيير ميدان را مي توان با تغيير مكان يك هسته آهني كه بين اين دو سيم پيچ قرار دارد، نيز بوجود آورد. يعني با جابجايي هسته، ميدان الكترومغناطيسي تغيير كرده و در نتيجه شار عبوري از سيم پيچ دوم نيز تغيير مي يابد.

حال اگر اين هسته را به يك سنسور فشار مانند ديافراگم وصل نماييم، جابجايي توليده شده توسط سنسور، سبب حركت هسته در داخل سيم پيچ ها مي شود. با اندازه گيري ميزان جريان القايي در سيم پيچ ثانويه، ميزان جابجايي هسته و در نتيجه تغييرات فشار محاسبه مي شود. لازم به ذكر است ميزان تغيير در جريان القايي با ميزان جابجايي هسته به طور خطي متناسب نيست. براي رفع اين مشكل از دو سيم پيچ ثانويه استفاده ميشود.

اين نوع دستگاه ها به linear Variable Differential Transformer یا LVDT معروف هستند.

محدودیت های LVDT


تبلیغات شما اینجا درج می شود

  • فرسايش مكانيكي
  • حساسيت به ارتعاشات
  • تداخلات مغناطيسي

مزایای LVDT

  • حساسيت
  • دقت بالايياین پیام تبلیغاتی است

استخدام | اینستاگرام | اپ اندروید | اپ آیفون

برچسب‌ها,


دیدگاهتان را بنویسید