0

آموزش استانداردها / متریال، خوردگی، رنگ، پوشش و حفاظت کاتدی

آموزش استانداردها، فولاد، چدن، نرم افزار کلید فولاد و راهنمای آن

مهر ۲۶, ۱۳۹۴ در ۹:۴۴ ب.ظ


نرم افزار کلید فولاد یک بانک اطلاعاتی بزرگ از فولادها و چدنها است که در آن اطلاعات بر اساس نوع و کاربرد این مواد طبقه بندی شده است. فولادها را با شکل خاصی نامگذاری می کنند. کشورهای مختلف، سیستم های نامگذاری مختلفی دارند.این نامگذاری نشان دهنده type, grade و یا class فولاد می باشد و به وسیله یک عدد، حرف، نماد، اسم و یا ترکیب مناسبی از آن ها انجام می شود.Type, grade و class برای طبقه بندی فولاد به کار می روند. با استفاده از کلید فولاد می توان به مشخصاتی از قبیل خواص فیزیکی و مکانیکی، ترکیب شمیایی، فولادهای مشابه، عملیات حرارتی و … برای هر فولاد دسترسی پیدا کرد. مشخصات فولادها و چدن ها در این نرم افزار بر اساس تمامی استاندارد های معتبر دنیا آورده شده است و به راحتی می توان استانداردهای معتبر فولادها و چدن ها را مورد مقایسه و مطالعه قرار داد.

فایل زیر، دوره آموزشي آشنايي با استانداردها، شناخت فولادها و چدنهاي متداول در صنعت و چگونگي استفاده ازكتاب كليد فولاد می باشد. مخاطبین این کتاب دانشجویان، مهندسان، کارشناسان و تمامی افرادي هستند که به نحوي با محصولات مختلف فولادي سر و کار دارند و نیاز دارند تا درباره نامگذاري فولادها اطلاعاتی داشته باشند و به عبارت ساده تر فولادها را بشناسند. در این مجموعه با فراهم نمودن اطلاعات پایه سعی گردیده است تا شناخت و استفاده بهتر از قواعد و چارچوبهاي تعیین شده پیرامون نامگذاري فولادها، امکان پذیر گردد. در گردآوري مطالب این کتاب سعی بر این بوده است تا خواننده به سهولت و در کمترین زمان ممکن بتواند اطلاعات مورد نیاز را در مورد شیوه نامگذاري فولادها در استانداردهاي مختلف آمریکایی، اروپایی و نیز استانداردهاي کشورهاي صنعتی نظیر آلمان، فرانسه و روسیه بدست آورد. در ضمن موضوع مهم نحوه مقایسه فولادها در استانداردهاي مختلف و به عبارت دیگر چگونگی تعیین استاندارد معادل فولادها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. تلاش گردیده است تا پیوستهاي این کتاب به نحوي انتخاب گردند تا اطلاعات مفید دیگري نیز در اختیار خواننده قرار گیرد. در ضمن جداول مقایسه استانداردهاي فولادها و چدنها به عنوان آخرین پیوست این کتاب خواننده را در مقایسه سریع استانداردهاي مختلف بدون نیاز به مراجعه به جداول متعدد، یاري می دهد. با توجه به رو به رشد بودن صنایع کشور و افزایش ساخت و سازها در صنایع مختلف، امروزه شناخت استانداردهاي مختلف فولادها به یک نیاز عمومی تبدیل شده است و اگر این کتاب بتواند به عنوان یک راهنما مورد استفاده قرار گیرد، هدف نگارنده در تالیف این مجموعه برآورده شده است.


دریافت فایلهای آموزشی


برچسب‌ها, ,


آموزشهای مرتبط زیر را نیز حتما مطالعه نمایید:

ما به نظرات پیشنهادی، انتقادی و حمایتی شما نیاز داریم، چند کلمه برایمان بنویسید: