اندازه گیری سطح توسط فشار هیدرواستاتیکی

۱۳۹۳-۱۰-۰۳
این پیام تبلیغاتی است

اندازه گیری سطح توسط فشار هیدرواستاتیکی

اندازه گیری سطح توسط فشار هیدرواستاتیکی یکی از روش های اندازه گیری ارتفاع سیالات مایع در مخازن می باشد، این دستگاه اندازه گیری، دارای یک سنسور فشار که فشار هیدرواستاتیکی ستون مایع را اندازه گیری می کند، می باشد. فشار هیدرواستاتیکی رابطه مستقیم با ارتفاع مایع دارد . تنوع ابزارهای اندازه گیری فشار منجر به استفاده گسترده از این روش در اندازه گیری ارتفاع مایعات شده است. فشار اندازه گیری شده برابر فشار ستون مایع به اضافه فشار سطح می باشد. لازم به ذکر است که در تانک های اتمسفری فشار سطح برابر فشار اتمسفر خواهد بود .

اگر فشار سطح مایع بیشتر یا کمتر ازفشار اتمسفری باشد، سنسور فشار دیفرانسیلی به کار گرفته می شود. در این موارد، فشاری که به سطح اعمال می شود از فشار کل کم می شود، تا فقط فشار ستون مایع محاسبه شود.

لازم به ذکر است کلیه روش های اندازه گیری ارتفاع سطح سیال که بر اساس اندازه گیری فشار ستون سیال می باشد، چگالی سیال باید بطور دقیق مشخص باشد، چرا که تغییرات نسبتاً زیاد دما باعث تغییر در چگالی سیال می شود. به همین دلیل در همه این دستگاه ها از جمله اندازه گیرهای هیدرواستاتیکی،از جبران ساز دما نیز استفاده می شود. متدوال ترین ترانسدیوسر این وسایل از نوع پیزو الکتریک می باشد.

به تصویر زیر درباره عملکرد اندازه گیرهای فشار هیدرواستاتیکی دقت کنید :


تبلیغات شما اینجا درج می شود

اندازه گیرهای فشار هیدرواستاتیکی


دانلود کتابچه جامع آموزشی اندازه گیری سطح سیالات

© انتشار مطالب با ذکر نام وبسایت و با اهداف آموزشی بلامانع است