0

برق، کنترل، ابزار دقیق، مخابرات

اندازه گیری سطح توسط فشار هیدرواستاتیكی

دی ۳, ۱۳۹۳ ۱۰:۱۳ ب.ظ

این پیام تبلیغاتی است
@OilAndGas

اندازه گیری سطح توسط فشار هیدرواستاتیكی

اندازه گیری سطح توسط فشار هیدرواستاتیكی یکی از روش های اندازه گیری ارتفاع سیالات مایع در مخازن می باشد، اين دستگاه اندازه گيری، داراي يك سنسور فشار كه فشار هیدرواستاتیكی ستون مايع را اندازه گيری مي كند، مي باشد. فشار هيدرواستاتيكی رابطه مستقيم با ارتفاع مايع دارد . تنوع ابزارهای اندازه گيری فشار منجر به استفاده گسترده از اين روش در اندازه گيری ارتفاع مايعات شده است. فشار اندازه گيری شده برابر فشار ستون مايع به اضافه فشار سطح مي باشد. لازم به ذكر است كه در تانك های اتمسفری فشار سطح برابر فشار اتمسفر خواهد بود .

اگر فشار سطح مايع بيشتر يا كمتر ازفشار اتمسفری باشد، سنسور فشار ديفرانسيلی به كار گرفته مي شود. در اين موارد، فشاری كه به سطح اعمال می شود از فشار كل كم می شود، تا فقط فشار ستون مایع محاسبه شود.

لازم به ذكر است كليه روش هاي اندازه گيری ارتفاع سطح سيال كه بر اساس اندازه گيری فشار ستون سيال می باشد، چگالی سيال بايد بطور دقيق مشخص باشد، چرا كه تغییرات نسبتاً زياد دما باعث تغییر در چگالي سیال می شود. به همین دليل در همه اين دستگاه ها از جمله اندازه گیرهای هیدرواستاتيكی،از جبران ساز دما نيز استفاده می شود. متدوال ترين ترانسديوسر اين وسايل از نوع پيزو الكتريك مي باشد.

به تصویر زیر درباره عملکرد اندازه گیرهای فشار هیدرواستاتیكی دقت کنید :

اندازه گیرهای فشار هیدرواستاتیكی


دانلود کتابچه جامع آموزشی اندازه گیری سطح سیالات


این پیام تبلیغاتی است

استخدام | اینستاگرام | اپ اندروید | اپ آیفون

برچسب‌ها,


دیدگاهتان را بنویسید