0

Offshore,Marine / عمران و سازه

طراحی کانال ورودی بنادر (Harbour Approach Channels Design Guidelines)

فروردین ۲۱, ۱۳۹۶ ۳:۱۴ ب.ظ

این پیام تبلیغاتی است

 راهنمای طراحی کانال دسترسی بنادر (Harbour Approach Channels Design Guidelines-Pianc)، از سری آیین نامه ها و انتشارات گروه ناوبری انجمن پیانک می باشد که بطور جامع به طراحی کانال های دسترسی بنادر و آبراهه های کوچک و بزرگ می پردازد و از ویژگیهای اصلی آن دقیق و کاربردی بودن راهنمای فوق می باشد.

این گزارش راهنمایی و توصیه هایی را برای طراحی ابعاد قائم و افقی کانال دسترسی بنادر و آبراهه ها، جابجایی در آنها و محوطه های مهار داخل بنادر ارائه می دهد. همچنین راهنمای طراحی کانال دسترسی بنادر پیانک شامل راهنمایی جهت احداث عمق و عرض مورد نیاز و فاصله افقی خالی در زیر پل ها داخل آبراهه ها می باشد.

این گزارش جایگزین ویرایش قبلی خود و تکمیل تر از آن می باشد که در سال ۱۹۹۷ تحت عنوان “Approach Channels A Guide for Design” به چاپ رسید و امروزه مورد استفاده طراحان بسیاری در سراسر دنیا می باشد.

این راهنما در ۳۲۰ صفحه و مشتمل بر ۵ فصل و ۷ پیوست می باشد.


تبلیغات شما اینجا درج می شود

دانلود کتاب Harbour Approach Channels Design Guidelines


این پیام تبلیغاتی است

استخدام | اینستاگرام | اپ اندروید | اپ آیفون


دیدگاهتان را بنویسید