معرفی کتب فارسی نفت و گاز


✅ چنانچه علاقمند هستید کتاب شما در کانال نفت و گاز تلگرام معرفی شود

  • تصویر جلد کتاب

  • اطلاعات تماس و نحوه تهیه کتاب

  • صفحات نخست کتاب شامل فهرست و بخشهایی از کتاب (معمولا ۱۰-۵۰ صفحه نخست) با فرمت PDF

به آدرس ایمیل

  • info@IranPiping.ir
  • یا اکانت تلگرامی به آدرس

@OilAndGasAdm

ارسال نمایید.

این معرفی رایگان است و به منظور حمایت از نشر و مولفین محترم انجام می شود.


 کانال تلگرام نفت و گاز:‌آموزش-مشاغل:

@OilAndGas

https://telegram.me/OilAndGas