0

فرایند و تجهیزات / کتب انگلیسی نفت و گاز

کتب انگلیسی مهندسی فرایند و تجهیزات ثابت و دوار

آبان ۳۰, ۱۳۹۵ در ۸:۲۹ ق.ظ


در این مجموعه تلاش شده است کتب انگلیسی نفت و گاز در مهندسی فرایند و تجهیزات ثابت و دوار معرفی گردد.

توجه:

برای مشاهده خلاصه متن کتاب و و فهرست مطالب آنها، به سایت آمازون (کلیک کنید) رفته و عنوان کتاب را عینا در بخش جستجو کپی نمایید تا پس از یافتن کتاب مورد نظر با کلیک بر تصویر کتاب فایل خلاصه و فهرست آن نمایش داده شود.

اگر شما کتاب مفید دیگری می‌شناسید یا خود تالیف یا ترجمه نموده‌اید، آن را به ما معرفی نمایید تا تهیه و در این پایگاه ارائه گردد.

 • The Oil and Gas Engineering Guide بعلاوه مجموعه ویدئویی آموزشهای نفت و گاز همراه کتابعنوان کتاب
 • مجموعه کتب شش جلدی تجهیزات دوار (مقدمات-پمپ-کمپرسور-Auxiliary-اصول Condition Monitoring و پروژه های عملی)عنوان کتاب
 • مجموعه دو جلدی کتابهای فرایندی نفت Oilfield Processing of Petroleum Vol. 1: Natural Gas Vol. 2: Crude Oilعنوان کتاب
 • مجموعه کامل ۳۲ جلدی کتب تجربیات نیروگاههای پیشرفته (ترجمه فارسی)عنوان کتاب
 • سری کامل (۶ جلدی) مجموعه کتب مهندسی شیمی: Coulson and Richardson’s Chemical Engineeringعنوان کتاب

 • Oil and Gas Production Handbookعنوان کتاب
 • کتاب آشنایی با تجهیزات واحدهای فرایندی نفت و گاز Process Plant Equipmentعنوان کتاب
 • هندبوک شیرها و عملگرها Handbook of Valves and Actuatorsعنوان کتاب
 • Valve Selection Handbookعنوان کتاب
 • کتاب مرجع راهنمای طراحی مخازن تحت فشار PRESSURE VESSEL DESIGN MANUALعنوان کتاب

 • Pressure Relief Devices: ASME and API Code Simplifiedعنوان کتاب
 • Process Plant Designعنوان کتاب
 • کتاب جامع مخازن ذخیره روی زمینی: Above ground storage tanks: practical guide to construction, inspection, and testingعنوان کتاب
 • کتاب آموزش اصول فرایندهای پالایش نفت Fundamentals of Petroleum Refiningعنوان کتاب
 • The Oil & Gas Industry :A Nontechnical Guide Fundamentals of Petroleum Refiningعنوان کتاب


سایر کتب:

  1. Above ground storage tanks-practical guide to construction, inspection, and testing.pdf – 24.4 MB
  2. Above Ground Storage Tanks.pdf – 37.2 MB
  3. Advances in Carbon Dioxide Compression and Pipeline Transportation Processes.pdf – 7.7 MB
  4. Aboveground Oil Storage Tanks.pdf – 1.2 MB
  5. Adhesives and Sealants-Technology, Applications and Markets.pdf – 1.2 MB
  6. Adhesives and Sealants.pdf – 19.2 MB
  7. Advances in Condition Monitoring of Machinery in Non-Stationary Operations.pdf – 24.5 MB
  8. Advances in Gas Turbine Technology.pdf – 50.6 MB
  9. An introduction to predictive maintenance.pdf – 3.4 MB
  10. Applied Process Design-LUDWIG – Vol. 1.pdf – 28.9 MB
  11. Applied Process Design-LUDWIG – Vol. 2.pdf – 38.4 MB
  12. Applied Process Design-LUDWIG – Vol. 3.pdf – 24.4 MB
  13. A Review of Desiccant Dehumidification Technology.pdf – 5.5 MB
  14. Beyond Oil and Gas-The Methanol Economy.pdf – 4.6 MB
  15. Centrifugal Pump HandBook-SULZER.pdf – 7.7 MB
  16. Chemical Process and Design Handbook.pdf – 2.2 MB
  17. Chemical Process Equipment: Selection and Design.pdf – 53.8 MB
  18. Chemical Reaction Engineering.pdf – 13.8 MB
  19. Companion Guide to the ASME Boiler & Pressure Vessel Code-Vol 2.pdf – 80.0 MB
  20. Companion guide to the ASME boiler & pressure vessel code-Vol 3.pdf – 17.1 MB
  21. Compressor Handbook.pdf – 10.7 MB
  22. Compressors Selection and Sizing.pdf – 33.9 MB
  23. Condition Monitoring of Rotating Electrical Machines.pdf – 2.1 MB
  24. Coulson and Richardson Chemical Engineering Vol 1 to Vol 6
  25. Dictionary of Chemistry.pdf – 2.9 MB
  26. Distillation Control- An engineering perspective.pdf – 2.3 MB
  27. Dry Gas Seals Handbook.pdf – 7.8 MB
  28. ELECTRIC MACHINES Modeling, Condition Monitoring, and Fault Diagnosis.pdf – 13.0 MB
  29. Engineering Data Book-Gas Processors Suppliers Association.pdf – 68.3 MB
  30. Engineer’s Guide to Pressure Equipment.pdf – 3.8 MB
  31. Estimating centrifugal gas compressor performance.pdf – 6.5 MB
  32. Fault-Diagnosis Applications Model-Based Condition Monitoring.pdf – 6.9 MB
  33. Flow of Industrial Fluids: Theory and Equations.pdf – 18.3 MB
  34. Fluid Sealing.pdf – 32.7 MB
  35. Fundamentals of Multiphase Flow.pdf – 18.6 MB
  36. Fundamentals of Petroleum Refining.pdf – 15.6 MB
  37. Gas Dehydration Field Manual.pdf – 6.6 MB
  38. Gas Turbine Blade Superalloy Material Property Handbook.pdf – 10.5 MB
  39. Gas Turbine Engineering Handbook 4th Ed.pdf – 19.3 MB
  40. Gas Turbine Handbook-Principles and Practice.pdf – 5.7 MB
  41. Gas turbine performance 2nd.pdf – 6.1 MB
  42. Gas Turbine Theory-4th.pdf – 63.3 MB
  43. Gas Turbine World 2012 GTW Handbook.pdf – 134.6 MB
  44. GUIDEBOOK FOR THE DESIGN OF ASME SECTION VIII PRESSURE VESSELS.pdf – 19.3 MB
  45. Guide to the Practical Use of Chemicals in Refineries and Pipelines.pdf – 3.9 MB
  46. Handbook of Adhesives and Sealants.pdf – 4.3 MB
  47. Handbook of Adhesives and Sealants-Vol 1-Basic Concepts and High Tech Bonding.pdf – 11.4 MB
  48. Handbook of Adhesives and Sealants-Vol 2-General Knowledge, Application Techniques, New Curing Techniques.pdf – 7.4 MB
  49. Handbook of Dehumidification Technology.pdf – 7.5 MB
  50. Handbook of Liquefied Natural Gas.pdf – 46.6 MB
  51. Handbook of Sealant Technology.pdf – 9.2 MB
  52. Handbook of Storage Tank Systems: Codes, Regulations, and Designs.pdf – 3.9 MB
  53. Handbook of Thermal Analysis.pdf – 20.1 MB
  54. Handbook of Valves and Actuators
  55. How to Produce Methanol from Coal.pdf – 7.4 MB
  56. Hydraulics of Pipelines: Pumps, Valves, Cavitation, Transients.pdf – 10.5 MB
  57. Hydraulics of Pipeline Systems.pdf – 4.6 MB
  58. Hydrocarbon Seals.pdf – 35.9 MB
  59. Industrial Catalysis: A Practical Approach.pdf – 4.6 MB
  60. Industrial Waste Treatment Handbook.pdf – 5.8 MB
  61. Intakes and Outfalls for Seawater Reverse-Osmosis Desalination Facilities.pdf – 20.0 MB
  62. Integrated Reliability, Condition Monitoring and Maintenance of Equipment.pdf – 4.1 MB
  63. Liquefied Gas Handling Principles on Ships and in Terminals.pdf – 13.5 MB
  64. Liquid Pipeline Hydraulics.PDF – 3.6 MB
  65. LNG-A Glossary of Terms.pdf – 563 KB
  66. LNG-A Nontechnical Guide.pdf – 13.4 MB
  67. LNG Risk Based Safety-Modeling and Consequence Analysis.pdf – 2.7 MB
  68. Lyon’s Valve Designers HandBook-Vol 1.pdf – 35.8 MB
  69. Machinery condition monitoring.pdf – 23.2 MB
  70. Mass Transfer Operations for the Practicing Engineer.pdf – 14.8 MB
  71. Mechanical Face Seal Handbook.pdf – 3.0 MB
  72. Mechanical Fault Diagnosis and condition monitoring.pdf – 13.7 MB
  73. Mechanical Seals.pdf – 8.4 MB
  74. Mechanical Seal Practice for Improved Performance.pdf – 8.9 MB
  75. Mechanistic Modeling of Gas-Liquid Two-phase Flow in Pipes.pdf – 8.4 MB
  76. Medical Gas Pipeline systems-Design, Installation, Validation and Verification.pdf – 1.5 MB
  77. Methanol production and Use.pdf – 10.5 MB
  78. Methanol-The Basic Chemical and Energy Feedstock of the Future Asingers Vision Today.pdf – 21.0 MB
  79. Modern Power Station Practice- Vol 1 to Vol 32
  80. Multiphase Production-Pipeline Transport, Pumping and Metering.pdf – 12.2 MB
  81. Multiphysics Modelling and Simulation for Systems Design and Monitoring.pdf – 30.7 MB
  82. Non-destructive examination methods for condition monitoring.pdf – 30.8 MB
  83. Numerical Simulation of Gas Pipeline Networks-Theory, Computational Implementation and Industrial Applications.pdf – 75.5 MB
  84. Oil and gas production handbook.pdf – 3.1 MB
  85. Oilfield Processing of Petroleum-Vol 1:Natural Gas-Vol 2:Crude Oil
  86. Operator’s Guide to Rotating Equipment.pdf – 4.2 MB
  87. Oxford Dictionary of Chemical Engineering.pdf – 4.2 MB
  88. PACKAGING CLOSURES AND SEALING SYSTEMS.pdf – 3.8 MB
  89. Petroleum and Gas Field Processing.pdf – 3.3 MB
  90. Petroleum Refining in Nontechnical Language.pdf – 7.8 MB
  91. Pipeline Geo-Environmental Design and Geohazard Management.pdf – 31.0 MB
  92. Pipeline Leak Detection Handbook.pdf – 14.7 MB
  93. Pipeline Pumping and Compression Systems-A Practical Approach.pdf – 39.3 MB
  94. Plant and Equipment Wellness.pdf – 2.6 MB
  95. PLANT DESIGN AND ECONOMICS FOR CHEMICAL ENGINEERS.pdf – 12.8 MB
  96. Pressure Relief Devices: ASME and API Code Simplified
  97. PRESSURE VESSEL DESIGN MANUAL
  98. Process Plant Commissioning.pdf – 24.3 MB
  99. Process Plant Design.pdf – 3.6 MB
  100. Process Plant Equipment
  101. Progress in Gas Turbine Performance.pdf – 13.4 MB
  102. Predictive Maintenance of Pumps Using Condition Monitoring.pdf – 9.6 MB
  103. Proactive Condition Monitoring of Low-Speed Machines.pdf – 9.1 MB
  104. Quantitative Risk Assessment of Hazardous Materials Transport Systems-Rail, Road, Pipelines and Ship.pdf – 95.5 MB
  105. Quick Guide to API 510 Certified Pressure Vessel Inspector Syllabus.pdf – 9.0 MB
  106. REGULATORY RISK-ECONOMIC PRINCIPLES ANO APPLICATIONS TO NATURAL GAS PIPELINES ANO OTHER INDUSTRIES.pdf – 12.5 MB
  107. Risk Assessment and Security for Pipelines, Tunnels, and Underground Rail and Transit Operations.pdf- ۳۴.۳ MB
  108. Safety, Reliability and Risks Associated with Water, Oil and Gas Pipelines.pdf – 12.1 MB
  109. RotaryBook Package-Vol 1 to Vol 6
  110. Seals and sealing handbook.pdf – 46.8 MB
  111. Shaft seals for dynamic applications.pdf – 34.3 MB
  112. Stratification, Rollover and Handling of LNG, LPG and Other Cryogenic Liquid Mixtures.pdf – 4.9 MB
  113. Surface Production Operations-Volume I-Design of Oil-Handling Systems and Facilities.pdf – 16.2 MB
  114. Surface Production Operations-Volume II-Design of Gas-Handling Systems and Facilities.pdf – 56.3 MB
  115. Surface Production Operations-Volume III-Facility Piping and Pipeline Systems.pdf – 94.6 MB
  116. The Dehumidification Handbook.pdf – 1.9 MB
  117. The Oil and Gas Engineering Guide
  118. The Oil & Gas Industry A Nontechnical Guide.pdf – 33.1 MB
  119. Valve Selection Handbook
  120. Valve Selection Handbook-Engineering fundamentals for selecting manual valves, check valves, pressure relief valves, and rupture discs.pdf – 16.6 MB
  121. Valves, Piping, and Pipelines Handbook.pdf – 47.7 MB

- دانلود اپلیکیشن اندروید و نرم افزار کامپیوتر وبسایت آموزشی نفت و گاز

@OilAndGas

برچسب‌ها

ما به نظرات پیشنهادی، انتقادی و حمایتی شما نیاز داریم، چند کلمه برایمان بنویسید: