1

اصول، متریال و طراحی پایپینگ / خطوط لوله انتقال (پایپلاین) / ساپورت و تحلیل تنش پایپینگ / کتب انگلیسی نفت و گاز

کتب انگلیسی مهندسی پایپینگ و پایپلاین

دی ۹, ۱۳۹۴ در ۵:۳۳ ب.ظ


در این مجموعه تلاش شده است کتب انگلیسی نفت و گاز در مهندسی پایپینگ و پایپلاین ارایه گردد.

دوره آنلاین طراحی نیروگاه با نرم افزار ThermoFlow
دوره آنلاین طراحی سه بعدی واحدهای فرایندی با نرم افزار PDMS
دوره آنلاین شبیه سازی مخازن نفت با نرم افزار Eclipse

اگر شما کتاب مفید دیگری می‌شناسید یا خود تالیف یا ترجمه نموده‌اید، آن را به ما معرفی نمایید تا تهیه و در این پایگاه ارائه گردد.


 • مجموعه کتب سه جلدی طراحی پایپینگ فرایندی نفت و گاز. 1-The Fundamentals of Piping Design. 2-Advanced Piping Design. 3-The Planning Guide to Piping Design.عنوان کتاب
 • Process Plant Layout and Piping Designعنوان کتاب
 • Pipe Stress Engineeringعنوان کتاب
 • Piping Stress Handbookعنوان کتاب
 • POWER PIPING, THE COMPLETE GUIDE TO ASME B31.1عنوان کتاب

 • PROCESS PIPING, THE COMPLETE GUIDE TO ASME B31.3عنوان کتاب
 • Piping Engineering Leadership for Process Plant Projectsعنوان کتاب
 • Handbook of Valves and Actuatorsعنوان کتاب
 • Process Plant Designعنوان کتاب
 • Marine and Offshore Pumping and Piping Systemsعنوان کتاب

 • Valve Selection Handbookعنوان کتاب
 • Design And Installation Of Marine Pipelinesعنوان کتاب
 • Pressure Relief Devices: ASME and API Code Simplifiedعنوان کتاب
 • Oil and Gas Pipelines: Integrity and Safety Handbookعنوان کتاب
 • مجموعه سه جلدی کتب آموزشی فرایندها و عملیات نفت و گاز (Surface Production Operations)عنوان کتاب


دانلود سایر کتب (به ترتیب حروف الفبا):

 1. مجموعه کتب سه جلدی طراحی پایپینگ فرایندی نفت و گاز:The Fundamentals of Piping Design-Advanced Piping Design-The Planning Guide to Piping Design.
 2. کتاب فارسی مجموعه سوالات طبقه بندی شده طراحی و مهندسی پایپینگ نفت و گاز
 3. کتابچه های آموزش جامع عملیات اجرایی و نصب سیستم های پایپینگ نفت و گاز و آموزش وظایف دفتر فنی پایپینگ سایت
 4. آموزش جامع پایپینگ در صنایع نفت و گاز شامل مقدمات، طراحی، متریال، ساپورت و تحلیل تنش
 5. آموزش جامع عملیات اجرایی خطوط لوله انتقال نفت و گازو ایستگاههای تقلیل و تقویت فشار
 6. A Quick Guide to API 570 Certified Pipework Inspector Syllabus.pdf – 5.2 MB
 7. A Quick Guide to PipeLine Engineering.pdf – 1.5 MB
 8. Advances in Carbon Dioxide Compression and Pipeline Transportation Processes.pdf – 7.7 MB
 9. Advances in Subsea Pipeline Engineering and Technology.pdf – 14.7 MB
 10. APPLYING THE ASME CODES: PLANT PIPING AND PRESSURE VESSELS.pdf – 70.7 MB
 11. Beam Theory for Subsea Pipelines.pdf – 10.8 MB
 12. Belowground Pipeline Networks for Utility Cables.pdf – 3.1 MB
 13. Bioprocessing Piping and Equipment Design.pdf – 14.2 MB
 14. Buried Flexible Steel Pipe.pdf – 3.1 MB
 15. Buried Pipe Design.pdf – 3.9 MB
 16. CAST IRON SOIL PIPE AND FITTINGS HANDBOOK.pdf – 7.0 MB
 17. companion Guide to the ASME Boiler & Pressure Vessel Code-vol 2.pdf – 80.0 MB
 18. Companion guide to the ASME boiler & pressure vessel code-vol 3.pdf – 17.1 MB
 19. Complete Plumbing and Central Heating.pdf – 23.3 MB
 20. Computational Rheology For Pipeline And Annular Flow.pdf – 2.1 MB
 21. CONTROL OF PIPELINE CORROSION.rar – 13.0 MB
 22. Corrosion Resistant Piping Systems.pdf – 116.1 MB
 23. Cost Estimating Manual for Pipelines and Marine Structures.pdf – 20.2 MB
 24. Cross-Border Oil and Gas Pipelines and the Role of the Transit Country.pdf – 1.4 MB
 25. Deepwater FounDations and Pipeline Geomechanics.pdf – 41.8 MB
 26. Design And Installation Of Marine Pipelines.pdf – 4.5 MB
 27. Design of Piping Systems.pdf – 23.1 MB
 28. DESING FOR PIPING SUPPORT.pdf – 14.6 MB
 29. Ductile Piping Fracture Mechanics.pdf – 3.9 MB
 30. Engineering and Design Liquid Process Piping.pdf – 1.6 MB
 31. Engineering Handbook for Industrial Plastic Piping Systems.pdf – 2.0 MB
 32. Estimator’s Piping Man-Hour Manual.pdf – 19.8 MB
 33. Facility Piping Systems Handbook.pdf – 8.7 MB
 34. Field Guide for Investigating Internal Corrosion of Pipelines.pdf – 7.6 MB
 35. Gas Pipeline Hydraulics.pdf – 7.4 MB
 36. Guide to the Practical Use of Chemicals in Refineries and Pipelines.pdf – 3.9 MB
 37. Guidelines for Avoidance of Vibration Induced Fatigue Failure in Process Pipework.pdf – 117.2 MB
 38. Guidelines for the Design of Buried Steel Pipe.pdf – 888 KB
 39. HANDBOOK OF PIPING DESIGN.pdf – 99.1 MB
 40. Handbook of Valves and Actuators
 41. Horizontal Directional Drilling-Utility and Pipeline Applications.pdf – 11.2 MB
 42. Hydraulics of Pipelines: Pumps, Valves, Cavitation, Transients.pdf – 10.5 MB
 43. Hydraulics of Pipeline Systems.pdf – 4.6 MB
 44. Inspecting Pipeline Installation.pdf – 3.5 MB
 45. Integrity of Pipelines Transporting Hydrocarbons.pdf – 5.7 MB
 46. Introduction to Offshore Pipelines and Risers.pdf – 6.7 MB
 47. Introduction to Pipe Stress Analysis.pdf – 11.0 MB
 48. Leak Before Break in Reactor Piping and Vessels.pdf – 35.4 MB
 49. Liquid Pipeline Hydraulics.PDF – 3.6 MB
 50. Lyon’s Valve Designers HandBook-Vol 1.pdf – 35.8 MB
 51. Manual for Determining the Remaining Strength of Corroded Pipelines.pdf – 11.0 MB
 52. Marine and Offshore Pumping and Piping Systems
 53. Material Verification Program for New and Existing Alloy Piping Systems.pdf – 216 KB
 54. Mechanical Design of Process Systems-Vol. 1 Piping and Pressure Vessels.pdf – 99.8 MB
 55. Mechanical Estimating Manual-Sheet Metal, Piping and Plumbing.pdf – 6.9 MB
 56. Mechanics of Offshore Pipelines Vol, I Buckling and Collapse.pdf – 19.8 MB
 57. Medical Gas Pipeline systems-Design, Installation, Validation and Verification.pdf – 1.5 MB
 58. Multiphase Production-Pipeline Transport, Pumping and Metering.pdf – 12.2 MB
 59. Numerical Simulation of Gas Pipeline Networks-Theory, Computational Implementation and Industrial Applications.pdf – 75.5 MB
 60. Offshore Pipeline-Design, Analysis, and Methods.pdf – 6.3 MB
 61. Offshore Pipelines-Design, Installation, and Maintenance.pdf – 6.6 MB
 62. Oil and Gas Pipelines: Integrity and Safety Handbook
 63. Oil & Gas Pipelines in Nontechnical Language.pdf – 11.3 MB
 64. Oil and Gas Pipelines and Piping Systems. Design, Construction, Management, and Inspection.pdf – 20.1 MB
 65. Oil and Gas Pipelines in the Black-Caspian Seas Region.pdf – 9.0 MB
 66. Pipe Drafting and Design.pdf – 47.8 MB
 67. Pipe Fitter’s Handbook.pdf – 2.2 MB
 68. Pipe fitter’s and Welder’s Pocket Manual.pdf – 3.5 MB
 69. Pipe Fitting and Piping Handbook.pdf – 12.4 MB
 70. Pipe Stress Engineering
 71. Piping Stress Handbook
 72. Pipeline and Energy Plant Piping-Design and Technology.pdf – 9.9 MB
 73. PIPELINE DESIGN & CONSTRUCTION-A Practical Approach.pdf – 63.9 MB
 74. Pipeline Design for Installation by Horizontal Directional Drilling.pdf – 748 KB
 75. Pipeline Design for Water Engineers.pdf – 4.1 MB
 76. Pipeline Engineering.pdf – 9.9 MB
 77. Pipeline Geo-Environmental Design and Geohazard Management.pdf – 31.0 MB
 78. Pipeline Integrity Handbook-Risk Management and Evaluation.pdf – 12.0 MB
 79. Pipeline Leak Detection Handbook.pdf – 14.7 MB
 80. Pipeline Pigging and Integrity Technology.pdf – 15.3 MB
 81. Pipeline Pigging Handbook.pdf – 17.5 MB
 82. PIPELINE PIGGING TECHNOLOGY.pdf – 19.1 MB
 83. Pipeline Planning and Construction Field Manual.pdf – 5.7 MB
 84. Pipeline Pumping and Compression Systems-A Practical Approach.pdf – 39.3 MB
 85. Pipeline Risk Management Manual.pdf – 14.1 MB
 86. Pipeline Rules of Thumb Handbook -Quick and Accurate Solutions to Your Everyday Pipeline Problems.pdf – 35.5 MB
 87. Pipeline System Automation and Control.pdf – 17.0 MB
 88. Pipeline Systems.pdf – 9.9 MB
 89. PIPELINES AND RISERS.pdf – 11.4 MB
 90. Pipelines for Water Conveyance and Drainage.pdf – 1.9 MB
 91. PIPING AND MECHANICAL HANDBOOK.pdf – 2.5 MB
 92. Piping and Pipe Support Systems: Design and Engineering.pdf – 11.1 MB
 93. Piping and pipeline assessment guide.pdf – 9.1 MB
 94. Piping and Pipeline Calculations Manual – Construction, Design, Fabrication, and Examination.pdf – 11.4 MB
 95. Piping and Pipeline Engineering:Design, Construction, Maintenance, Integrity, and Repair.pdf – 22.1 MB
 96. Piping and Valves: Fundamentals for the Water and Wastewater Maintenance Operator.pdf – 7.1 MB
 97. Piping Calculations Manual.pdf – 5.4 MB
 98. Piping Design and Engineering.pdf – 89.2 MB
 99. Piping Design For Process Plants.pdf – 10.9 MB
 100. Piping Engineering.pdf – 25.0 MB
 101. Piping Engineering Leadership for Process Plant Projects
 102. Piping Handbook.pdf – 23.5 MB
 103. Piping Materials Guide.pdf – 5.4 MB
 104. Piping Patterns.pdf – 6.1 MB
 105. Piping stress calculations simplified.pdf – 16.5 MB
 106. Piping Systems & Pipeline-ASME Code Simplified.pdf – 5.0 MB
 107. Piping Systems Manual.pdf – 10.2 MB
 108. PLASTIC PIPING HANDBOOK.pdf – 3.6 MB
 109. Plastic Piping Systems.pdf – 14.7 MB
 110. Plastics and Sustainable Piping Systems.pdf – 20.9 MB
 111. Plumber’s and Pipe Fitter’s Calculations Manual.pdf – 5.9 MB
 112. Plumbing and Piping Systems Inspection Notes.pdf – 4.7 MB
 113. POWER PIPING, THE COMPLETE GUIDE TO ASME B31.1
 114. Pressure Relief Devices: ASME and API Code Simplified
 115. Principles of Piping Analysis.pdf – 63.7 MB
 116. PROCESS PIPING DESIGN-Vol 1,2.pdf – 13.1 MB
 117. PROCESS PIPING, THE COMPLETE GUIDE TO ASME B31.3
 118. Process Plant Design
 119. Process Plant Layout and Piping Design
 120. Quantitative Risk Assessment of Hazardous Materials Transport Systems-Rail, Road, Pipelines and Ship.pdf – 95.5 MB
 121. REGULATORY RISK-ECONOMIC PRINCIPLES ANO APPLICATIONS TO NATURAL GAS PIPELINES ANO OTHER INDUSTRIES.pdf – 12.5 MB
 122. Rehabilitation of Pipelines Using Fiber-reinforced Polymer (FRP) Composites.pdf – 19.3 MB
 123. Review of Repairs to Offshore Structures and Pipelines.pdf – 4.9 MB
 124. Risk Assessment and Security for Pipelines, Tunnels, and Underground Rail and Trans… – ۳۴.۳ MB
 125. Safety, Reliability and Risks Associated with Water, Oil and Gas Pipelines.pdf – 12.1 MB
 126. Stress Corrosion Cracking of Pipelines.pdf – 4.9 MB
 127. Subsea Pipelines and Risers.pdf – 38.6 MB
 128. Subsea Pipeline Design, Analysis, and Installation.pdf – 48.6 MB
 129. Subsea Pipeline Engineering.pdf – 15.4 MB
 130. Surface Production Operations-Volume I-Design of Oil-Handling Systems and Facilities.pdf – 16.2 MB
 131. Surface Production Operations-Volume II-Design of Gas-Handling Systems and Facilities.pdf – 56.3 MB
 132. Surface Production Operations-Volume III-Facility Piping and Pipeline Systems.pdf – 94.6 MB
 133. THE COMPLETE GUIDE TO PLUMBING.pdf – 99.6 MB
 134. The Piping Guide.pdf – 22.0 MB
 135. The Safety Relief Valve Handbook.pdf – 8.9 MB
 136. The Trans-Alaska Pipeline controversy-Technology, Conservation And the Frontier.epub – 3.5 MB
 137. Transmission Pipeline Calculations and Simulations Manual.pdf – 19.4 MB
 138. Underground Pipeline Corrosion-Detection, _ysis and Prevention.pdf – 11.2 MB
 139. Underwater Welding of Offshore Platforms and Pipelines.pdf – ۹.۶ MB
 140. Valve Selection Handbook
 141. Valve Selection Handbook-Engineering fundamentals for selecting manual valves, check valves, pressure relief valves, and rupture discs.pdf – 16.6 MB
 142. Valves, Piping, and Pipelines Handbook.pdf – 47.7 MB

برچسب‌ها, ,


آموزشهای مرتبط زیر را نیز حتما مطالعه نمایید:

+

1 دیدگاه

 1. علی

  on اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۵ - پاسخ دادن

  سایت بسیار خوبی دارید
  تشکر فراوان

ما به نظرات پیشنهادی، انتقادی و حمایتی شما نیاز داریم، چند کلمه برایمان بنویسید: