1

اصول، متریال و طراحی پایپینگ / خطوط لوله انتقال (پایپلاین) / ساپورت و تحلیل تنش پایپینگ / کتب انگلیسی نفت و گاز

کتب انگلیسی مهندسی پایپینگ و پایپلاین

دی ۹, ۱۳۹۴ در ۵:۳۳ ب.ظ


در این مجموعه تلاش شده است کتب انگلیسی نفت و گاز در مهندسی پایپینگ و پایپلاین ارایه گردد.

اگر شما کتاب مفید دیگری می‌شناسید یا خود تالیف یا ترجمه نموده‌اید، آن را به ما معرفی نمایید تا تهیه و در این پایگاه ارائه گردد.


 • مجموعه کتب سه جلدی طراحی پایپینگ فرایندی نفت و گاز. 1-The Fundamentals of Piping Design. 2-Advanced Piping Design. 3-The Planning Guide to Piping Design.عنوان کتاب
 • Process Plant Layout and Piping Designعنوان کتاب
 • Pipe Stress Engineeringعنوان کتاب
 • Piping Stress Handbookعنوان کتاب
 • POWER PIPING, THE COMPLETE GUIDE TO ASME B31.1عنوان کتاب

 • PROCESS PIPING, THE COMPLETE GUIDE TO ASME B31.3عنوان کتاب
 • Piping Engineering Leadership for Process Plant Projectsعنوان کتاب
 • Handbook of Valves and Actuatorsعنوان کتاب
 • Process Plant Designعنوان کتاب
 • Marine and Offshore Pumping and Piping Systemsعنوان کتاب

 • Valve Selection Handbookعنوان کتاب
 • Design And Installation Of Marine Pipelinesعنوان کتاب
 • Pressure Relief Devices: ASME and API Code Simplifiedعنوان کتاب
 • Oil and Gas Pipelines: Integrity and Safety Handbookعنوان کتاب
 • مجموعه سه جلدی کتب آموزشی فرایندها و عملیات نفت و گاز (Surface Production Operations)عنوان کتاب


دانلود سایر کتب (به ترتیب حروف الفبا):

 1. مجموعه کتب سه جلدی طراحی پایپینگ فرایندی نفت و گاز:The Fundamentals of Piping Design-Advanced Piping Design-The Planning Guide to Piping Design.
 2. کتاب فارسی مجموعه سوالات طبقه بندی شده طراحی و مهندسی پایپینگ نفت و گاز
 3. کتابچه های آموزش جامع عملیات اجرایی و نصب سیستم های پایپینگ نفت و گاز و آموزش وظایف دفتر فنی پایپینگ سایت
 4. آموزش جامع پایپینگ در صنایع نفت و گاز شامل مقدمات، طراحی، متریال، ساپورت و تحلیل تنش
 5. آموزش جامع عملیات اجرایی خطوط لوله انتقال نفت و گازو ایستگاههای تقلیل و تقویت فشار
 6. A Quick Guide to API 570 Certified Pipework Inspector Syllabus.pdf – 5.2 MB
 7. A Quick Guide to PipeLine Engineering.pdf – 1.5 MB
 8. Advances in Carbon Dioxide Compression and Pipeline Transportation Processes.pdf – 7.7 MB
 9. Advances in Subsea Pipeline Engineering and Technology.pdf – 14.7 MB
 10. APPLYING THE ASME CODES: PLANT PIPING AND PRESSURE VESSELS.pdf – 70.7 MB
 11. Beam Theory for Subsea Pipelines.pdf – 10.8 MB
 12. Belowground Pipeline Networks for Utility Cables.pdf – 3.1 MB
 13. Bioprocessing Piping and Equipment Design.pdf – 14.2 MB
 14. Buried Flexible Steel Pipe.pdf – 3.1 MB
 15. Buried Pipe Design.pdf – 3.9 MB
 16. CAST IRON SOIL PIPE AND FITTINGS HANDBOOK.pdf – 7.0 MB
 17. companion Guide to the ASME Boiler & Pressure Vessel Code-vol 2.pdf – 80.0 MB
 18. Companion guide to the ASME boiler & pressure vessel code-vol 3.pdf – 17.1 MB
 19. Complete Plumbing and Central Heating.pdf – 23.3 MB
 20. Computational Rheology For Pipeline And Annular Flow.pdf – 2.1 MB
 21. CONTROL OF PIPELINE CORROSION.rar – 13.0 MB
 22. Corrosion Resistant Piping Systems.pdf – 116.1 MB
 23. Cost Estimating Manual for Pipelines and Marine Structures.pdf – 20.2 MB
 24. Cross-Border Oil and Gas Pipelines and the Role of the Transit Country.pdf – 1.4 MB
 25. Deepwater FounDations and Pipeline Geomechanics.pdf – 41.8 MB
 26. Design And Installation Of Marine Pipelines.pdf – 4.5 MB
 27. Design of Piping Systems.pdf – 23.1 MB
 28. DESING FOR PIPING SUPPORT.pdf – 14.6 MB
 29. Ductile Piping Fracture Mechanics.pdf – 3.9 MB
 30. Engineering and Design Liquid Process Piping.pdf – 1.6 MB
 31. Engineering Handbook for Industrial Plastic Piping Systems.pdf – 2.0 MB
 32. Estimator’s Piping Man-Hour Manual.pdf – 19.8 MB
 33. Facility Piping Systems Handbook.pdf – 8.7 MB
 34. Field Guide for Investigating Internal Corrosion of Pipelines.pdf – 7.6 MB
 35. Gas Pipeline Hydraulics.pdf – 7.4 MB
 36. Guide to the Practical Use of Chemicals in Refineries and Pipelines.pdf – 3.9 MB
 37. Guidelines for Avoidance of Vibration Induced Fatigue Failure in Process Pipework.pdf – 117.2 MB
 38. Guidelines for the Design of Buried Steel Pipe.pdf – 888 KB
 39. HANDBOOK OF PIPING DESIGN.pdf – 99.1 MB
 40. Handbook of Valves and Actuators
 41. Horizontal Directional Drilling-Utility and Pipeline Applications.pdf – 11.2 MB
 42. Hydraulics of Pipelines: Pumps, Valves, Cavitation, Transients.pdf – 10.5 MB
 43. Hydraulics of Pipeline Systems.pdf – 4.6 MB
 44. Inspecting Pipeline Installation.pdf – 3.5 MB
 45. Integrity of Pipelines Transporting Hydrocarbons.pdf – 5.7 MB
 46. Introduction to Offshore Pipelines and Risers.pdf – 6.7 MB
 47. Introduction to Pipe Stress Analysis.pdf – 11.0 MB
 48. Leak Before Break in Reactor Piping and Vessels.pdf – 35.4 MB
 49. Liquid Pipeline Hydraulics.PDF – 3.6 MB
 50. Lyon’s Valve Designers HandBook-Vol 1.pdf – 35.8 MB
 51. Manual for Determining the Remaining Strength of Corroded Pipelines.pdf – 11.0 MB
 52. Marine and Offshore Pumping and Piping Systems
 53. Material Verification Program for New and Existing Alloy Piping Systems.pdf – 216 KB
 54. Mechanical Design of Process Systems-Vol. 1 Piping and Pressure Vessels.pdf – 99.8 MB
 55. Mechanical Estimating Manual-Sheet Metal, Piping and Plumbing.pdf – 6.9 MB
 56. Mechanics of Offshore Pipelines Vol, I Buckling and Collapse.pdf – 19.8 MB
 57. Medical Gas Pipeline systems-Design, Installation, Validation and Verification.pdf – 1.5 MB
 58. Multiphase Production-Pipeline Transport, Pumping and Metering.pdf – 12.2 MB
 59. Numerical Simulation of Gas Pipeline Networks-Theory, Computational Implementation and Industrial Applications.pdf – 75.5 MB
 60. Offshore Pipeline-Design, Analysis, and Methods.pdf – 6.3 MB
 61. Offshore Pipelines-Design, Installation, and Maintenance.pdf – 6.6 MB
 62. Oil and Gas Pipelines: Integrity and Safety Handbook
 63. Oil & Gas Pipelines in Nontechnical Language.pdf – 11.3 MB
 64. Oil and Gas Pipelines and Piping Systems. Design, Construction, Management, and Inspection.pdf – 20.1 MB
 65. Oil and Gas Pipelines in the Black-Caspian Seas Region.pdf – 9.0 MB
 66. Pipe Drafting and Design.pdf – 47.8 MB
 67. Pipe Fitter’s Handbook.pdf – 2.2 MB
 68. Pipe fitter’s and Welder’s Pocket Manual.pdf – 3.5 MB
 69. Pipe Fitting and Piping Handbook.pdf – 12.4 MB
 70. Pipe Stress Engineering
 71. Piping Stress Handbook
 72. Pipeline and Energy Plant Piping-Design and Technology.pdf – 9.9 MB
 73. PIPELINE DESIGN & CONSTRUCTION-A Practical Approach.pdf – 63.9 MB
 74. Pipeline Design for Installation by Horizontal Directional Drilling.pdf – 748 KB
 75. Pipeline Design for Water Engineers.pdf – 4.1 MB
 76. Pipeline Engineering.pdf – 9.9 MB
 77. Pipeline Geo-Environmental Design and Geohazard Management.pdf – 31.0 MB
 78. Pipeline Integrity Handbook-Risk Management and Evaluation.pdf – 12.0 MB
 79. Pipeline Leak Detection Handbook.pdf – 14.7 MB
 80. Pipeline Pigging and Integrity Technology.pdf – 15.3 MB
 81. Pipeline Pigging Handbook.pdf – 17.5 MB
 82. PIPELINE PIGGING TECHNOLOGY.pdf – 19.1 MB
 83. Pipeline Planning and Construction Field Manual.pdf – 5.7 MB
 84. Pipeline Pumping and Compression Systems-A Practical Approach.pdf – 39.3 MB
 85. Pipeline Risk Management Manual.pdf – 14.1 MB
 86. Pipeline Rules of Thumb Handbook -Quick and Accurate Solutions to Your Everyday Pipeline Problems.pdf – 35.5 MB
 87. Pipeline System Automation and Control.pdf – 17.0 MB
 88. Pipeline Systems.pdf – 9.9 MB
 89. PIPELINES AND RISERS.pdf – 11.4 MB
 90. Pipelines for Water Conveyance and Drainage.pdf – 1.9 MB
 91. PIPING AND MECHANICAL HANDBOOK.pdf – 2.5 MB
 92. Piping and Pipe Support Systems: Design and Engineering.pdf – 11.1 MB
 93. Piping and pipeline assessment guide.pdf – 9.1 MB
 94. Piping and Pipeline Calculations Manual – Construction, Design, Fabrication, and Examination.pdf – 11.4 MB
 95. Piping and Pipeline Engineering:Design, Construction, Maintenance, Integrity, and Repair.pdf – 22.1 MB
 96. Piping and Valves: Fundamentals for the Water and Wastewater Maintenance Operator.pdf – 7.1 MB
 97. Piping Calculations Manual.pdf – 5.4 MB
 98. Piping Design and Engineering.pdf – 89.2 MB
 99. Piping Design For Process Plants.pdf – 10.9 MB
 100. Piping Engineering.pdf – 25.0 MB
 101. Piping Engineering Leadership for Process Plant Projects
 102. Piping Handbook.pdf – 23.5 MB
 103. Piping Materials Guide.pdf – 5.4 MB
 104. Piping Patterns.pdf – 6.1 MB
 105. Piping stress calculations simplified.pdf – 16.5 MB
 106. Piping Systems & Pipeline-ASME Code Simplified.pdf – 5.0 MB
 107. Piping Systems Manual.pdf – 10.2 MB
 108. PLASTIC PIPING HANDBOOK.pdf – 3.6 MB
 109. Plastic Piping Systems.pdf – 14.7 MB
 110. Plastics and Sustainable Piping Systems.pdf – 20.9 MB
 111. Plumber’s and Pipe Fitter’s Calculations Manual.pdf – 5.9 MB
 112. Plumbing and Piping Systems Inspection Notes.pdf – 4.7 MB
 113. POWER PIPING, THE COMPLETE GUIDE TO ASME B31.1
 114. Pressure Relief Devices: ASME and API Code Simplified
 115. Principles of Piping Analysis.pdf – 63.7 MB
 116. PROCESS PIPING DESIGN-Vol 1,2.pdf – 13.1 MB
 117. PROCESS PIPING, THE COMPLETE GUIDE TO ASME B31.3
 118. Process Plant Design
 119. Process Plant Layout and Piping Design
 120. Quantitative Risk Assessment of Hazardous Materials Transport Systems-Rail, Road, Pipelines and Ship.pdf – 95.5 MB
 121. REGULATORY RISK-ECONOMIC PRINCIPLES ANO APPLICATIONS TO NATURAL GAS PIPELINES ANO OTHER INDUSTRIES.pdf – 12.5 MB
 122. Rehabilitation of Pipelines Using Fiber-reinforced Polymer (FRP) Composites.pdf – 19.3 MB
 123. Review of Repairs to Offshore Structures and Pipelines.pdf – 4.9 MB
 124. Risk Assessment and Security for Pipelines, Tunnels, and Underground Rail and Trans… – ۳۴.۳ MB
 125. Safety, Reliability and Risks Associated with Water, Oil and Gas Pipelines.pdf – 12.1 MB
 126. Stress Corrosion Cracking of Pipelines.pdf – 4.9 MB
 127. Subsea Pipelines and Risers.pdf – 38.6 MB
 128. Subsea Pipeline Design, Analysis, and Installation.pdf – 48.6 MB
 129. Subsea Pipeline Engineering.pdf – 15.4 MB
 130. Surface Production Operations-Volume I-Design of Oil-Handling Systems and Facilities.pdf – 16.2 MB
 131. Surface Production Operations-Volume II-Design of Gas-Handling Systems and Facilities.pdf – 56.3 MB
 132. Surface Production Operations-Volume III-Facility Piping and Pipeline Systems.pdf – 94.6 MB
 133. THE COMPLETE GUIDE TO PLUMBING.pdf – 99.6 MB
 134. The Piping Guide.pdf – 22.0 MB
 135. The Safety Relief Valve Handbook.pdf – 8.9 MB
 136. The Trans-Alaska Pipeline controversy-Technology, Conservation And the Frontier.epub – 3.5 MB
 137. Transmission Pipeline Calculations and Simulations Manual.pdf – 19.4 MB
 138. Underground Pipeline Corrosion-Detection, _ysis and Prevention.pdf – 11.2 MB
 139. Underwater Welding of Offshore Platforms and Pipelines.pdf – ۹.۶ MB
 140. Valve Selection Handbook
 141. Valve Selection Handbook-Engineering fundamentals for selecting manual valves, check valves, pressure relief valves, and rupture discs.pdf – 16.6 MB
 142. Valves, Piping, and Pipelines Handbook.pdf – 47.7 MB

برچسب‌ها, ,


آموزشهای مرتبط زیر را نیز حتما مطالعه نمایید:

+

1 دیدگاه

 1. علی

  on اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۵ - پاسخ دادن

  سایت بسیار خوبی دارید
  تشکر فراوان

ما به نظرات پیشنهادی، انتقادی و حمایتی شما نیاز داریم، چند کلمه برایمان بنویسید: