0

کتب انگلیسی نفت و گاز / متریال، خوردگی، رنگ، پوشش و حفاظت کاتدی

کتب انگلیسی مهندسی متریال، متالورژی، خوردگی، رنگ و پوشش و حفاظت کاتدیک

دی ۹, ۱۳۹۴ در ۶:۱۵ ب.ظ


در این مجموعه تلاش شده است کتب انگلیسی نفت و گاز در مهندسی متریال، خوردگی، رنگ و پوشش و حفاظت کاتدیک معرفی گردد.

توجه:

برای مشاهده خلاصه متن کتاب و و فهرست مطالب آنها، به سایت آمازون (کلیک کنید) رفته و عنوان کتاب را عینا در بخش جستجو کپی نمایید تا پس از یافتن کتاب مورد نظر با کلیک بر تصویر کتاب فایل خلاصه و فهرست آن نمایش داده شود.

اگر شما کتاب مفید دیگری می‌شناسید یا خود تالیف یا ترجمه نموده‌اید، آن را به ما معرفی نمایید تا تهیه و در این پایگاه ارائه گردد.


 • Pipeline Corrosion and Cathodic Protectionعنوان کتاب
 • Marshal E. Parker Edward G. Beattieمولفان
 • 1999 ویرایش سومتاریخ انتشار کتاب
 • رایگانقیمت
 • Underground Pipeline Corrosion (Series in Metals and Surface Engineering)عنوان کتاب
 • Mark Orazemمولفان
 • 2014تاریخ انتشار کتاب
 • رایگانقیمت
 • Dictionary of Materials Scienceعنوان کتاب
 • Vladimir Novikovمولف
 • 2001تاریخ انتشار کتاب
 • رایگانقیمت
 • Materials Selection For Refineries & Associated Facilitiesعنوان کتاب
 • R. A. WHITE E.F. EHAUKEمولفین
 • 1991تاریخ انتشار کتاب
 • رایگانقیمت
 • Manufacturing Processes and Materials: Exercisesعنوان کتاب
 • Miltiadis A. Boboulosمولف
 • 2010تاریخ انتشار کتاب
 • رایگانقیمت
 • Failure Analysis of coatingعنوان کتاب
 • SUPERALLOYS-A Technical Guideعنوان کتاب
 • Guide to Protective Coatings: Inspection and Maintenanceعنوان کتاب
 • Tank Linings for Chemical Process Industriesعنوان کتاب
 • CONTROL OF PIPELINE CORROSIONعنوان کتاب
 • Failure Analysis of coatingعنوان کتاب
 • Coating Inspector Program Level 1 Student Manualعنوان کتاب
 • Carbon Steel Handbookعنوان کتاب
 • Corrosion Science and Technologyعنوان کتاب
 • Corrosion in the Petrochemical Industryعنوان کتاب

nace-cp-cover

دریافت دوره جامع پنج جلدی حفاظت کاتدیک موسسه استاندارد NACE

4327_ASM-Handbooks-All-Volumes_thumb

دریافت مجموعه کتب انجمن متریال ASM

 • DIE CASTING ENGINEERINGعنوان کتاب
 • Die Casting Metallurgyعنوان کتاب
 • Fundamentals of Die Casting Designعنوان کتاب
 • High Integrity Die Casting Processesعنوان کتاب
 • Fundamentals of Creep in Metals and Alloysعنوان کتاب
 • Creep of crystalsعنوان کتاب
 • Creep and fatigue in polymer matrix compositesعنوان کتاب
 • High-Temperature Oxidation of Metalsعنوان کتاب
 • Corrosion Mechanisms in Theory and Practiceعنوان کتاب
 • Engineering and Design CATHODIC PROTECTION SYSTEMS FOR CIVIL WORKS STRUCTURESعنوان کتاب
 • NACE corrosion engineer’s reference bookعنوان کتاب
 • Light Microscopy of Carbon Steelsعنوان کتاب
 • Microstructure of steel and cast ironعنوان کتاب
 • MACHINABILITY OF POWDER METALLURGY STEELSعنوان کتاب
 • Nickel, Cobalt, and Their Alloysعنوان کتاب
 • POWDER METALLURGYعنوان کتاب
 • casing design theory and practiceعنوان کتاب
 • Introduction to TEXTURE ANALYSISعنوان کتاب
 • Modern Physical Metallurgy and Materials Engineeringعنوان کتاب
 • Catalysis and Electrocatalysis at Nanoparticle Surfacesعنوان کتاب

 • Handbook of Residual Stress and Deformation of Steelعنوان کتاب
 • Sample Preparation Handbook for Transmission Electron Microscopyعنوان کتاب
 • English for materials science and engineeringعنوان کتاب
 • Ladle Metallurgyعنوان کتاب
 • Handbook of Ferroalloysعنوان کتاب

 • Practical Self-Study Guide to Corrosion Controlعنوان کتاب
 • Phisycal Metallurgy Principlesعنوان کتاب
 • CONTROL OF PIPELINE CORROSIONعنوان کتاب
 • Piping Materials Guideعنوان کتاب


- برای سهولت در دریافت آموزشها و مشاغل، اپلیکیشن موبایل و کامپیوتر ما را به طور رایگان دانلود نمایید. برای دانلود روی همین مطلب کلیک نمایید.

@OilAndGas

برچسب‌ها


آموزشهای مرتبط زیر را نیز حتما مطالعه نمایید:

ما به نظرات پیشنهادی، انتقادی و حمایتی شما نیاز داریم، چند کلمه برایمان بنویسید: