0

برق، کنترل، ابزار دقیق، مخابرات / کتب انگلیسی نفت و گاز

کتب انگلیسی مهندسی برق، ابزار دقیق و مخابرات

دی ۹, ۱۳۹۴ در ۵:۴۴ ب.ظ


در این مجموعه تلاش شده است کتب انگلیسی نفت و گاز در مهندسی برق و ابزار دقیق معرفی گردد.
توجه:

برای مشاهده خلاصه متن کتاب و و فهرست مطالب آنها، به سایت آمازون (کلیک کنید) رفته و عنوان کتاب را عینا در بخش جستجو کپی نمایید تا پس از یافتن کتاب مورد نظر با کلیک بر تصویر کتاب فایل خلاصه و فهرست آن نمایش داده شود.
اگر شما کتاب مفید دیگری می‌شناسید یا خود تالیف یا ترجمه نموده‌اید، آن را به ما معرفی نمایید تا تهیه و در این پایگاه ارائه گردد.


دانلود کتب (به ترتیب حروف الفبا):

 

 1. Advanced Practical Process Control.pdf – 10.5 MB
 2. Catching The Process Fieldbus.pdf – 6.0 MB
 3. CONTROL VALVE HANDBOOK-Emerson.pdf – 12.0 MB
 4. Electric Cables Handbook.pdf – 19.7 MB
 5. Electric Motor Handbook.pdf – 3.9 MB
 6. ELECTRICAL POWER SUPPLY TO OFFSHORE OIL INSTALLATIONS BY HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT TRANSMISSION.pdf – 2.1 MB
 7. Electronic Portable Instruments-Design and Applications.pdf – 3.0 MB
 8. Fundamentals of Instrumentation and Measurement.pdf – 9.4 MB
 9. Handbook of Electrical Engineering For Practitioners in the Oil, Gas and Petrochemical Industry.pdf – 3.6 MB
 10. Industrial Brushless Servomotors.pdf – 7.5 MB
 11. Industrial Process Control-Advances and Applications.pdf – 8.9 MB
 12. Industrial Process Sensors.pdf – 2.2 MB

 13. ISA-A Guide to the Automation Body of Knowledge.pdf – 32.8 MB
 14. ISA-Advanced Control Unleashed.djvu – 3.5 MB
 15. ISA-Advanced pH Measurement and Control.pdf – 31.8 MB
 16. ISA-Advanced PID Control.pdf – 27.1 MB
 17. ISA-Advanced Temperature Measurement and Control.pdf – 11.4 MB
 18. ISA-Alarm Management-A Comprehensive Guide.pdf – 4.7 MB
 19. ISA-Alarm Management-Seven Effective Methods for Optimum Performance.pdf – 4.6 MB
 20. ISA-APPLYING S88 BATCHCONTROL FROM A USER’S PERSPECTIVE.pdf – 12.5 MB
 21. ISA-Automation and Control Systems Economics.pdf – 16.0 MB
 22. ISA-AUTOMATION APPLICATIONS IN BIO-PHARMACEUTICALS.pdf – 4.9 MB
 23. ISA-Basic and Advanced Regulatory Control-System Design and Application.pdf – 11.4 MB
 24. ISA-BASIC ELECTRICITY AND ELECTRONICS FOR CONTROL-FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS.pdf – 10.9 MB
 25. ISA-Basic Math for Process Control.rar – 5.5 MB
 26. ISA-BOILER CONTROL SYSTEMS ENGINEERING.pdf – 9.8 MB
 27. ISA-BOTTOM-LINE AUTOMATION.pdf – 10.8 MB
 28. ISA-Calibration-A Technician’s Guide.pdf – 12.2 MB
 29. ISA-Closed-Loop Product Life Cycle Management-Using Smart Embedded Systems.pdf – 5.9 MB
 30. ISA-Collaborative Process Automation Systems.pdf – 13.7 MB
 31. ISA-Control Loop Foundation-Batch and Continuous Processes.pdf – 14.7 MB
 32. ISA-Control System Do_entation-Applying Symbols And Identification.pdf – 5.2 MB
 33. ISA-Control Valve Primer-A User_s Guide.pdf – 5.1 MB
 34. ISA-DESIGN PATTERNS FOR FLEXIBLE MANUFACTURING.pdf – 9.6 MB
 35. ISA-Electrical Instruments in Hazardous Locations.pdf – 6.7 MB
 36. ISA-Fieldbuses for Process Control: Engineering, Operation, and Maintenance.pdf – 21.4 MB
 37. ISA-Fundamentals of Test Measurement Instrumentation.rar – 32.0 MB
 38. ISA-Good Tuning-A Pocket Guide.pdf – 1.3 MB
 39. ISA-IEC 61499 Function Blocks for Embedded and Distributed Control Systems Design.pdf – 28.7 MB
 40. ISA-Industrial Data Communications.pdf – 7.2 MB
 41. ISA-INDUSTRIAL ETHERNET ON THE PLANT FLOOR-A PLANNING AND INSTALLATION GUIDE.pdf – 3.9 MB
 42. ISA-Industrial Pressure, Level, and Density Measurement.pdf – 12.8 MB
 43. ISA-Instrument Engineers Handbook-Volume 1-Process Measurement and Analysis.pdf – 22.2 MB
 44. ISA-Instrument Engineers Handbook-Volume 2- Process Control and Optimization.pdf – 54.5 MB
 45. ISA-Instrument Engineers Handbook-Volume 3-Process Software and Digital Networks.pdf – 36.0 MB
 46. ISA-Instrumentation and Control Systems Documentation.pdf – 4.5 MB
 47. ISA-ISA Handbook of Measurement Equations and Tables.rar – 1.6 MB
 48. ISA-Loop Checking-A Technician_s Guide.pdf – 5.3 MB
 49. ISA-Maintenance of Instruments & Systems-Practical Guides For Measurement And Control.pdf – 33.4 MB
 50. ISA-Measurement and Control Basics.pdf – 4.7 MB
 51. ISA-Measurement Uncertainty-Methods and Applications.pdf – 3.7 MB
 52. ISA-MODELING, CONTROL, SIMULATION, AND DIAGNOSIS OF COMPLEX INDUSTRIAL AND ENERGY SYSTEMS.pdf – 23.3 MB
 53. ISA-Models Unleashed-Virtual Plant and Model Predictive Control Applications-A pocket guide.pdf – 2.8 MB
 54. ISA-Motors and Drives-A Practical Technology Guide.pdf – 17.9 MB
 55. ISA-PID Controllers.pdf – 3.6 MB
 56. ISA-PRACTICAL THERMOCOUPLE THERMOMETRY.pdf – 6.3 MB
 57. ISA-Safety Instrumented Systems Verification-Practical Probabilistic Calculations.pdf – 15.7 MB
 58. ISA-SAFETY INSTRUMENTED SYSTEMS-Design, _ysis, and Justification.rar – 10.6 MB
 59. ISA-Scada-Supervisory Control And Data Acquisitio.pdf – 9.7 MB
 60. ISA-Sensor Performance and Reliability.pdf – 7.3 MB
 61. ISA-Sensor Selection Guide-Optimizing Manufacturing and Processes.pdf – 6.8 MB
 62. ISA-Start-Up-A Technician_s Guide.pdf – 8.3 MB
 63. ISA-Successful Instrumentation and Control Systems Design.rar – 23.5 MB
 64. ISA-The Automation, Systems, and Instrumentation Dictionary.rar – 56.4 MB
 65. ISA-The Condensed Handbook of Measurement and Control.pdf – 13.1 MB
 66. ISA-THE CONTROL OF BOILERS.pdf – 20.6 MB
 67. ISA-The Value of Automation-The Best _ an Industrial Company Can Make.pdf – 3.5 MB
 68. ISA-TROUBLESHOOTING-A TECHNICIAN_S GUIDE.pdf – 8.6 MB
 69. ISA-Tuning of Industrial Control Systems.pdf – 8.0 MB

 70. Pipeline System Automation and Control.pdf – 17.0 MB
 71. Power Plant Control and Instrumentation-the control of boilers and HRSG systems.pdf – 4.4 MB
 72. Practical Instrumentation for Automation and Process Control.pdf – 7.0 MB
 73. Practical Process Control for Engineers and Technicians.pdf – 5.0 MB
 74. Practical Process Control-Tuning and Troubleshooting.pdf – 11.7 MB
 75. Practical Process Control.pdf – 5.5 MB
 76. Process Control-A Practical Approach.pdf – 18.0 MB
 77. Process, Industrial Instruments and Controls Handbook.pdf – 19.6 MB
 78. Vibration Monitoring, Testing, and Instrumentation.pdf – 23.7 MB

برچسب‌ها


آموزشهای مرتبط زیر را نیز حتما مطالعه نمایید:

ما به نظرات پیشنهادی، انتقادی و حمایتی شما نیاز داریم، چند کلمه برایمان بنویسید: