0

برق، کنترل، ابزار دقیق، مخابرات / کتب انگلیسی نفت و گاز

کتب انگلیسی مهندسی برق، ابزار دقیق و مخابرات

دی ۹, ۱۳۹۴ در ۵:۴۴ ب.ظ


در این مجموعه تلاش شده است کتب انگلیسی نفت و گاز در مهندسی برق و ابزار دقیق معرفی گردد.
توجه:

دوره آنلاین طراحی نیروگاه با نرم افزار ThermoFlow
دوره آنلاین طراحی سه بعدی واحدهای فرایندی با نرم افزار PDMS
دوره آنلاین شبیه سازی مخازن نفت با نرم افزار Eclipse

برای مشاهده خلاصه متن کتاب و و فهرست مطالب آنها، به سایت آمازون (کلیک کنید) رفته و عنوان کتاب را عینا در بخش جستجو کپی نمایید تا پس از یافتن کتاب مورد نظر با کلیک بر تصویر کتاب فایل خلاصه و فهرست آن نمایش داده شود.
اگر شما کتاب مفید دیگری می‌شناسید یا خود تالیف یا ترجمه نموده‌اید، آن را به ما معرفی نمایید تا تهیه و در این پایگاه ارائه گردد.


دانلود کتب (به ترتیب حروف الفبا):

 

 1. Advanced Practical Process Control.pdf – 10.5 MB
 2. Catching The Process Fieldbus.pdf – 6.0 MB
 3. CONTROL VALVE HANDBOOK-Emerson.pdf – 12.0 MB
 4. Electric Cables Handbook.pdf – 19.7 MB
 5. Electric Motor Handbook.pdf – 3.9 MB
 6. ELECTRICAL POWER SUPPLY TO OFFSHORE OIL INSTALLATIONS BY HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT TRANSMISSION.pdf – 2.1 MB
 7. Electronic Portable Instruments-Design and Applications.pdf – 3.0 MB
 8. Fundamentals of Instrumentation and Measurement.pdf – 9.4 MB
 9. Handbook of Electrical Engineering For Practitioners in the Oil, Gas and Petrochemical Industry.pdf – 3.6 MB
 10. Industrial Brushless Servomotors.pdf – 7.5 MB
 11. Industrial Process Control-Advances and Applications.pdf – 8.9 MB
 12. Industrial Process Sensors.pdf – 2.2 MB

 13. ISA-A Guide to the Automation Body of Knowledge.pdf – 32.8 MB
 14. ISA-Advanced Control Unleashed.djvu – 3.5 MB
 15. ISA-Advanced pH Measurement and Control.pdf – 31.8 MB
 16. ISA-Advanced PID Control.pdf – 27.1 MB
 17. ISA-Advanced Temperature Measurement and Control.pdf – 11.4 MB
 18. ISA-Alarm Management-A Comprehensive Guide.pdf – 4.7 MB
 19. ISA-Alarm Management-Seven Effective Methods for Optimum Performance.pdf – 4.6 MB
 20. ISA-APPLYING S88 BATCHCONTROL FROM A USER’S PERSPECTIVE.pdf – 12.5 MB
 21. ISA-Automation and Control Systems Economics.pdf – 16.0 MB
 22. ISA-AUTOMATION APPLICATIONS IN BIO-PHARMACEUTICALS.pdf – 4.9 MB
 23. ISA-Basic and Advanced Regulatory Control-System Design and Application.pdf – 11.4 MB
 24. ISA-BASIC ELECTRICITY AND ELECTRONICS FOR CONTROL-FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS.pdf – 10.9 MB
 25. ISA-Basic Math for Process Control.rar – 5.5 MB
 26. ISA-BOILER CONTROL SYSTEMS ENGINEERING.pdf – 9.8 MB
 27. ISA-BOTTOM-LINE AUTOMATION.pdf – 10.8 MB
 28. ISA-Calibration-A Technician’s Guide.pdf – 12.2 MB
 29. ISA-Closed-Loop Product Life Cycle Management-Using Smart Embedded Systems.pdf – 5.9 MB
 30. ISA-Collaborative Process Automation Systems.pdf – 13.7 MB
 31. ISA-Control Loop Foundation-Batch and Continuous Processes.pdf – 14.7 MB
 32. ISA-Control System Do_entation-Applying Symbols And Identification.pdf – 5.2 MB
 33. ISA-Control Valve Primer-A User_s Guide.pdf – 5.1 MB
 34. ISA-DESIGN PATTERNS FOR FLEXIBLE MANUFACTURING.pdf – 9.6 MB
 35. ISA-Electrical Instruments in Hazardous Locations.pdf – 6.7 MB
 36. ISA-Fieldbuses for Process Control: Engineering, Operation, and Maintenance.pdf – 21.4 MB
 37. ISA-Fundamentals of Test Measurement Instrumentation.rar – 32.0 MB
 38. ISA-Good Tuning-A Pocket Guide.pdf – 1.3 MB
 39. ISA-IEC 61499 Function Blocks for Embedded and Distributed Control Systems Design.pdf – 28.7 MB
 40. ISA-Industrial Data Communications.pdf – 7.2 MB
 41. ISA-INDUSTRIAL ETHERNET ON THE PLANT FLOOR-A PLANNING AND INSTALLATION GUIDE.pdf – 3.9 MB
 42. ISA-Industrial Pressure, Level, and Density Measurement.pdf – 12.8 MB
 43. ISA-Instrument Engineers Handbook-Volume 1-Process Measurement and Analysis.pdf – 22.2 MB
 44. ISA-Instrument Engineers Handbook-Volume 2- Process Control and Optimization.pdf – 54.5 MB
 45. ISA-Instrument Engineers Handbook-Volume 3-Process Software and Digital Networks.pdf – 36.0 MB
 46. ISA-Instrumentation and Control Systems Documentation.pdf – 4.5 MB
 47. ISA-ISA Handbook of Measurement Equations and Tables.rar – 1.6 MB
 48. ISA-Loop Checking-A Technician_s Guide.pdf – 5.3 MB
 49. ISA-Maintenance of Instruments & Systems-Practical Guides For Measurement And Control.pdf – 33.4 MB
 50. ISA-Measurement and Control Basics.pdf – 4.7 MB
 51. ISA-Measurement Uncertainty-Methods and Applications.pdf – 3.7 MB
 52. ISA-MODELING, CONTROL, SIMULATION, AND DIAGNOSIS OF COMPLEX INDUSTRIAL AND ENERGY SYSTEMS.pdf – 23.3 MB
 53. ISA-Models Unleashed-Virtual Plant and Model Predictive Control Applications-A pocket guide.pdf – 2.8 MB
 54. ISA-Motors and Drives-A Practical Technology Guide.pdf – 17.9 MB
 55. ISA-PID Controllers.pdf – 3.6 MB
 56. ISA-PRACTICAL THERMOCOUPLE THERMOMETRY.pdf – 6.3 MB
 57. ISA-Safety Instrumented Systems Verification-Practical Probabilistic Calculations.pdf – 15.7 MB
 58. ISA-SAFETY INSTRUMENTED SYSTEMS-Design, _ysis, and Justification.rar – 10.6 MB
 59. ISA-Scada-Supervisory Control And Data Acquisitio.pdf – 9.7 MB
 60. ISA-Sensor Performance and Reliability.pdf – 7.3 MB
 61. ISA-Sensor Selection Guide-Optimizing Manufacturing and Processes.pdf – 6.8 MB
 62. ISA-Start-Up-A Technician_s Guide.pdf – 8.3 MB
 63. ISA-Successful Instrumentation and Control Systems Design.rar – 23.5 MB
 64. ISA-The Automation, Systems, and Instrumentation Dictionary.rar – 56.4 MB
 65. ISA-The Condensed Handbook of Measurement and Control.pdf – 13.1 MB
 66. ISA-THE CONTROL OF BOILERS.pdf – 20.6 MB
 67. ISA-The Value of Automation-The Best _ an Industrial Company Can Make.pdf – 3.5 MB
 68. ISA-TROUBLESHOOTING-A TECHNICIAN_S GUIDE.pdf – 8.6 MB
 69. ISA-Tuning of Industrial Control Systems.pdf – 8.0 MB

 70. Pipeline System Automation and Control.pdf – 17.0 MB
 71. Power Plant Control and Instrumentation-the control of boilers and HRSG systems.pdf – 4.4 MB
 72. Practical Instrumentation for Automation and Process Control.pdf – 7.0 MB
 73. Practical Process Control for Engineers and Technicians.pdf – 5.0 MB
 74. Practical Process Control-Tuning and Troubleshooting.pdf – 11.7 MB
 75. Practical Process Control.pdf – 5.5 MB
 76. Process Control-A Practical Approach.pdf – 18.0 MB
 77. Process, Industrial Instruments and Controls Handbook.pdf – 19.6 MB
 78. Vibration Monitoring, Testing, and Instrumentation.pdf – 23.7 MB

برچسب‌ها


آموزشهای مرتبط زیر را نیز حتما مطالعه نمایید:

ما به نظرات پیشنهادی، انتقادی و حمایتی شما نیاز داریم، چند کلمه برایمان بنویسید: