0

عمران و سازه

کتاب مباحث بنیادی تحلیل سازه ها (فارسی)

تیر ۲۸, ۱۳۹۵ در ۳:۳۹ ب.ظ


کتاب مباحث بنیادی تحلیل سازه ها ترجمه بدون دخل و تصرف کتاب Elementary Structural Analysis نوشته پروفسور نوریس و ویلبر است. به نحوی تلفیقی از چاپ دوم و سوم آن نیز هست. دلیل این تلفیق کامل بودن غیرقابل مقایسه چاپ دوم در زمینه  مباحث بنیادی تحلیل سازه ها  نسبت به چاپ سوم آن بوده است. ولی چون چاپ سوم نیز به نوبه خود بیانگر علم و صنعت عصر حاضر است لذا در موارد لزوم مطالب مختلف کتاب بر اساس آن چاپ تصحیح گردیده است.

فهرست مطالب :

 • مقدمه
 • عکس العملها
 • تلاش برشی و لنگر خمشی
 • خرپاها یا شبکه های مستوی
 • استایی ترسیمی
 • خطوط تأثیر
 • خرپاهای پلها و سقف ها
 • سازه های با دهانه وسیع
 • شبکه های سه بعدی
 • کابل ها
 • تحلیل تقریبی سازه های نامعین
 • تغییر مکان سازه ها
 • تحلیل تنش در سازه های نامعین
 • خطوط تاثیر سازه های نامعین
 • ضمائم

دانلود کتابآموزشهای مرتبط زیر را نیز حتما مطالعه نمایید:

ما به نظرات پیشنهادی، انتقادی و حمایتی شما نیاز داریم، چند کلمه برایمان بنویسید: