0

فرایند و تجهیزات

آشنایی با Dryerها (خشک کن ها)

شهریور ۲۵, ۱۳۹۴ ۱۰:۱۱ ق.ظ

این پیام تبلیغاتی است

مقدمه

در بین کلیه عملیات واحدهای صنعتی در مهندسی شیمی ، شاید عملیات مربوط به خشک کردن مواد ، بیشترین کاربرد را داشته باشد. به این جهت ، مکانیسم خشک کردن و طراحی دستگاههای مربوطه در مقیاس صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در اکثر عملیات مربوط به تولید مواد ، مخصوصا در صنایع شیمیایی ، یک یا چند مرحله عملیات خشک کردن در یکی از اشکال متنوع آن وجود دارد. عملیات خشک کردن بر حسب موادی که باید خشک شوند، ممکن است از چند ثانیه تا چندین روز طول کشد.

فرایند خشک کردن

به طور کلی ، خشک کردن یعنی خارج کردن مقدار کمی آب یا مایعات دیگر از ماده خشک شونده تا مقدار آب یا مایع باقیمانده به حد قابل قبولی برسد. آب یا مایعات دیگر را میتوان از طریق مکانیکی بوسیه فشار یا گریز از مرکز و یا به روش حرارتی با عمل تبخیر مایع ، جدا کرد. در این جا ، فقط خشک کردن بهطریق حرارتی و تبخیر مورد بحث قرار میگیرد. لذا بهتر است که ابتدا مقدار مایع تا حد امکان کاهش یابد و بعد ، ماده وارد خشک کن گردد. خشک کردن مواد جامد از عمدهترین عملیات خشک کردن میباشد.
مقدار مایع موجود در ماده خشک شده از یک محصول به محصول دیگر فرق میکند. گاهی محصول ، فاقد هر گونه مایع است که به آن ، ماده کاملا خشک گویند. در اغلب موارد مقداری مایع در محصول باقی میماند، مانند نمک طعام که در حدود ۵% و زغال سنگ در حدود ۴% آب دارد.
مشخصه ویژه خشک کردن مواد جامد در این است که برای خارج کردن رطوبت ، اول مایع همراه را به بخار تبدیل نموده و سپس بهراحتی از مواد جامد جدا میکنند. در شرایط عادی از حرارت بهعنوان منبع انرژی برای خارج کردن و تبخیر مایع استفاده میشود.
مکانیسم انتقال حرارت در خشککنها اکثرا جابجایی (Convection) و یا هدایت (Conduction) میباشد، اگر چه در همه خشک کنها قسمتی از حرارت از طریق تشعشع انتقال مییابد.


دریافت فایلهای آموزشی

۱- دریافت فایل آشنایی با خشک کن ها-۱


تبلیغات شما اینجا درج می شود

۲- دریافت فایل آشنایی با خشک کن ها-۲

۳- خشک کن سینی دار- ۳۰ صفحه- PDF- شرکت صنایع داتیس انرژی


این پیام تبلیغاتی است

استخدام | اینستاگرام | اپ اندروید | اپ آیفون


دیدگاهتان را بنویسید