0

ساخت، اجرا و راه اندازی / عمران و سازه

مروری اجمالی بر مهندسی سیویل و سازه در پروژه های نفت و گاز

خرداد ۱۳, ۱۳۹۵ در ۱:۰۵ ق.ظ


چکیده:

دوره آنلاین طراحی نیروگاه با نرم افزار ThermoFlow
دوره آنلاین طراحی سه بعدی واحدهای فرایندی با نرم افزار PDMS
دوره آنلاین شبیه سازی مخازن نفت با نرم افزار Eclipse

اولین گام مهندسی سیویل در یک پروژه خشکی عبارت است از شناختن سایت و نوع خاکی که واحد بر روی آن ساخته خواهد شد. پیمایشی survey برای جمع ‏آوری داده‏ های نقشه‏ برداری (توپوگرافیک)، آب ‏شناسی (هیدرولوژیک)، زمین ‏شناسی (ژئولوژیک) و ژئوتکنیک لازم است. مشخصه فنی مطالعات خاک Soil Investigations Specification توسط مهندس ژئوتکنیک برای تعریف محدوده کاری این پیمایش تهیه می‏شود.

این پیمایش انجام مطالعات خاک به‏ وسیله روشهای ژئوتکنیک و ژئوفیزیک، برای شناخت مناسب نوع خاک و تغییرپذیری آن در نواحی مختلف واحد را شامل می‏شود. نوع خاک مشخص می‏کند که از چه نوع روشها / تجهیزاتی برای گودبرداری استفاده شود (استفاده از مواد منفجره / ماشین حفاری) و نوع فونداسیون مورد نیاز تجهیزات واحد چه باشد (سطحی / عمیق).

همچنین این پیمایش شناسایی خطرات وابسته به زمین (مانند خطر زمین ‏لرزه، ریزش خاک، حفره ‏های زیرزمینی و نظایر آن)؛ و تعریف پارامترهای ژئوتکنیک خاک (برای مثال ظرفیت باربری خاک soil bearing capacity) برای استفاده در سایزینگ فونداسیون، را شامل می‏شود.

مطالعات ویژه ‏ای برای خاک زیر تجهیزات حیاتی مانند تانکهای بزرگ ذخیره ‏سازی، برجهای مرتفع، و نظایر آن انجام می‏شود.

مهندس ژئوتکنیک همچنین برخی پیشنهادات خاصی را به مهندسی ارائه می‏کند، برای مثال پیشنهاداتی در مورد شیب‏هایی که در نواحی خاکریزی بایست تقویت شوند، … .

بعد از تهیه جانمایی کلی واحد (همان General Plot Plan)، می‏توان اولین فعالیتهای سایت را شروع کرد. این کارها عبارتند از عملیات خاکی earthworks، که عبارتند از تراز کردن سطح سایت به ارتفاع مورد نظر.

برای این‏کار نقشه ‏های عملیات خاکی Earthworks drawings نظیر … Grading Plan تهیه می‏شوند.
بعد از این مرحله است که تجهیزات عملیات خاکی برای رسیدن به سطح مورد نیاز اقدام به خاکبرداری / خاکریزی می‏کنند.

وقتی سایت تراز شد، می‏توان به شروع خاکبرداری‏های محلی و ریختن فونداسیون تجهیزات اصلی نمود. در واقع فونداسیون تجهیزات اصلی عمیقترین فونداسیونها بوده و بنابراین بایست ابتدا فعالیتهای مربوط به این فونداسیونها انجام شود.

طراحی فونداسیون تجهیزات نیازمند اطلاعات فروشنده نظیر شکل هندسی سطح تماس تجهیز footprint، مکان آنکر بولتها، بارهای استاتیک و دینامیک و امثال آن است. این فروشنده است که بارها را مشخص می‏کند و بر اساس این بارها سایزینگ فونداسیونها تعیین می‏شود.


منبع: راهنمای مهندسی در پروژه ‏های نفت و گاز – تالیف: هروه بارون – ترجمه: ابوالفضل آهنی


دانلود فایلآموزشهای مرتبط زیر را نیز حتما مطالعه نمایید:

ما به نظرات پیشنهادی، انتقادی و حمایتی شما نیاز داریم، چند کلمه برایمان بنویسید: