0

برق، کنترل، ابزار دقیق، مخابرات

آموزش کلیدهای فشار قوی

فروردین ۱۲, ۱۳۹۵ در ۱۰:۰۵ ب.ظ


تبلیغات-فرادرس
W3Schools

با توجه به توسعه روز افزون پست ها و شبكه هاي الكتريكـي، بـدليل افـزايش چشـمگير مصارف صنعتي در كشور، كه از نمونه هاي بارز آن ميتوان بـه احـداث منطقـه ويـژه اقتصـادي پتروشيمي اشاره نمود، لازم است كه تا حد امكان با تجهيـزات فشـار قـوي آشـنا شـده و اصـول عملكرد آنها را بررسي نماييم. در اين جزوه سعي شده است كه دو دسـتگاه از تجهيـزات فشـار قوي )ديژنكتورها و سكسيونرها( را مورد بررسي و تحليل قرار داده و نحوه انتخاب آنها را بنا به معيارهاي موجود شرح دهيم. بدون شك اين جزوه كامل و خالي از نقص نبوده كـه اميـد اسـت
با تشكر عبادي
خوانندگان محترم با پيشنهادات خود بنده را در اين امر ياري نمايند.


دانلود آموزش جامع کلیدهای فشار قوی– ره آوران فنون پتروشیمیراهنمای دانلود از وبسایت:
در هر نوشته وبسایت، فایلها به صورت شماره بندی شده ارائه شده است. کافی ست روی عنوان هر شماره کلیک نمایید تا دانلود مستقیم آن شروع گردد.
در صورت بروز مشکل، از مرورگرهای دیگر استفاده نمایید. چنانچه لینک موجود نبود، شماره آن را در بخش زیر کامنت بگذارید تا بررسی گردد.

@OilAndGas


تبلیغات-فرادرس

آموزشهای مرتبط زیر را نیز حتما مطالعه نمایید:

ما به نظرات پیشنهادی، انتقادی و حمایتی شما نیاز داریم، چند کلمه برایمان بنویسید: