پست های بخش ساپورت و تحلیل تنش پایپینگ

کتاب Piping Calculations Manual

  اصول، متریال و طراحی پایپینگ / ساپورت و تحلیل تنش پایپینگ      ۱۵ شهریور, ۱۳۹۳

دانلود: کتاب راهنمای محاسبات پایپینگ Piping Calculations Manual Author: E. Shashi Menon   فهرست مطالب: ۱- Water Systems Piping ۲- Fire Protection Piping Systems ۳- Wastewater and Stormwater Piping ۴- Steam Systems Piping ۵- Compressed-Air Systems Piping ۶- Oil Systems…… بیشتر »

کتاب Process Plant Layout and Piping Design

  اصول، متریال و طراحی پایپینگ / ساپورت و تحلیل تنش پایپینگ / فرایند و تجهیزات      ۱۵ شهریور, ۱۳۹۳

Process Plant Layout and Piping Design Ed Bausbacher Roger Hunt کتابی بسیار مفید برای آموختن طراحی و جانمایی سیستم های پایپینگ و طراحی کارخانجات فرایندی نفت و گاز. (این کتاب مرجع آموزشی در موسسه مهندسین پایپینگ (SPED) آمریکاست). معرفی این کتاب…… بیشتر »

کتاب Piping Stress Handbook

  ساپورت و تحلیل تنش پایپینگ      ۱۵ شهریور, ۱۳۹۳

Piping Stress Handbook Victor Helguero M این کتاب ۳۸۵ صفحه ای به طور کامل به اصول تحلیل تنش در سیستمهای پایپینگ، بارهای وارده بر سیستم و نازل تجهیزات متصل به سیستم پایپینگ، میزان تنش های مجاز در سیستمهای پالایشگاهی و…… بیشتر »

کتاب Pipe Stress Engineering

  ساپورت و تحلیل تنش پایپینگ      ۱۵ شهریور, ۱۳۹۳

Pipe Stress Engineering Liang-Chuan Peng Tsen-Loong Peng کتابی مرجع جهت آموختن تحلیل تنش بارهای استاتیک و دینامیک وارد بر سیستم های لوله کشی که شامل مباحثی همچون بارهای وارده بر سیستم، اصول تحلیل تنش، انواع و اصول انتخاب ساپورتها، بارهای…… بیشتر »


برای مشاهده همه آموزشهای این بخش، به صفحات بعدی این بخش بروید:
Page 5 of 512345