برق، کنترل، ابزار دقیق، مخابرات

آموزش جامع کالیبراسیون ابزار دقیق و تجهیزات

در


این تصویر تبلیغاتی است

کالیبراسیون چیست؟ 

کالیبراسیون به عمل و فعالییتی گفته می شود که برای تست صحت و میزان خطای تجهیزات اندازه گیری چه در ابزاردقیق و چه اتوماسیون صنعتی انجام میگردد،كيفيت مقوله ای است كه با سرشت انسان سازگاري دارد و همراه نياز مادي و معنوي اوست و نبود آن ميتواند دشواريهايي براي وي بوجود آورد . به همين دليل از گذشته هاي دور تلاش براي رسيدن به كيفيت و رفع دشواريهاي موجود در اين راه موضوعي مطرح در جوامع انساني بوده است . امروزه اين واژه از مرحله رفع نياز پا فراتر گذاشته است زيرا با گسترش دنياي رقابت، كيفيت تنها زباني است كه مي شود با آن در بازارهاي جهاني سخن گفت . بديهی است كنترل كيفيت و تضمين آن بر اندازه گيري استوار است . فراگيري روش اندازه گيري كميتهاي گوناگون و در نگاهي وسيعتر كاليبراسيون دستگاهها ، راهي براي نيل به اين خواسته است.

-هر دستگاه ويژگيهاي فني و ويژگيهاي اندازه شناختي خود را دارد. با توجه به اينكه دستيابي به كيفيت برتر از طريق انجام آزمونها و اندازه گيري هاي مطمئن ارزيابي مي گردد ، كه اندازه گيري مطمئن  چگونه اندازه گيری مي باشد؟آيا نو بودن  تجهيزات يا استفاده از تكنولوژي جديد دستگاهي ، مي تواند منجر به اندازه گيري مطمئن شود؟

پاسخ اينست كه تنها كاليبراسيون صحيح و دوره اي به نتايج خروجي دستگاهها كيفيت مي بخشد. با انجام كاليبراسيون به دنبال يافتن ويژگيهاي اندازه شناختي دستگاه هستيم تا در صورت نياز اصلاحات لازم را انجام دهيم. اغلب استانداردهاي مديريت كيفيت در بخش الزامات فني ، از كاليبراسيون تجهيزات نام برده و آنرا الزام نموده اند.


این تصویر تبلیغاتی است

اهميت کالیبراسیون

 • استانداردهاي مديريت اهميت خاصي براي تمام تجهيزات توليد به ويژه تجهيزات اندازه گيري قايل هستند
 • علم از جايي شروع مي شود که اندازه گيري آغاز مي شود
 • تنها هنگامي که پديده اي را با ارقام بيان کنيم، مي توانيم آنرا به صورت عملي بررسي کنيم
 • بدون اندازه گيري امکان هيچ گونه پيشرفتي وجود ندارد
 • توان اندازه گيري معيار بسيار خوبي براي تعيين ميزان پيشرفت يک جامعه است
 • بدون اندازه گيري زندگي براي بشر امروزي ميسر نيست
 • وسيله اندازه گيري درست انتخاب شود
 • وسيله اندازه گيري درست نصب شود
 • وسيله اندازه گيري درست نگهداري شود
 • وسيله اندازه گيري درست بکار گرفته شود
 • وسيله اندازه گيري درست کاليبره شود

شرح کالیبراسیون تجھیزات ابزاردقیق

کالیبراسیون تجھیزات ابزاردقیق یکی از مواردی بوده که در ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی باید به آن توجه کرد. معمولا تجهیزات پس یک مدت کار کردن در اندازه گیری دچار خطا میشوند،که برای عملکرد صحیح پروسه و سیستم باید دقت لازم را برای اندازه گیری داشته باشند.از این رو باید تجهیزات را برای کالیبره با آزمایشگاه های کالیبره ارسال کرد و یا کارشناس کالیبراسیون در محل تجهیز خطای آن را به دست آورده و اگر قابلیت تنظیم و صفر کردن خطا را داشته باشد خطای آن را بگیرد. کالیبراسیون تجھیزات ابزاردقیق از این رو بسیار مهم و واجب بوده که معمولا تجهیزات ابزاردقیق در صنایع مختلف نقش اساسی ایفا میکنند تصور کنید یک ترانسمیتر دما در یک پروسه ستون تقطیر با خطا کار کند، آیا محصول خروجی کیفیت کافی را دارد؟

کالیبراسیون تجھیزات ابزاردقیق مهم

 1. ترموکوپل ها
 2. گیج های دما
 3. گیج های فشار
 4. ترانسمیتر های فشار
 5. ترانسمیترها دما
 6. ترانسمیتر های فلو
 7. ترانسمیترهای سطح
 8. کنترل ولو ها
 9. اکچویتور ها
 10. و..

کالیبراسیون تجھیزات ابزاردقیق یک کار بسیار دقیق و حساس میباشد،زیرا اکثر تجهیزات در صنایع مهم می باشند و دقت آنها در تولید محصولی با کیفیت نقش بسیاری دارد. تجهیزات ابزاردقیق اکثرا در قسمت های بسیار حساس یک پروسه قرار دارند از این رو کالیبراسیون مرتب و منظم را باید در فیلد های صنعتی رعایت کنند.

مزایای کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق

کالیبراسیون ابزار اندازه گیری مزایای بسیاری دارد ، در این قسمت به تعدادی از این مزایا اشاره خواهیم کرد.

 • افزایش اعتبارات بین المللی
 • افزایش اعتماد در سطح جامعه
 • بهبود حقوق اجتماعی
 • بهبود فرهنگ قانون مداری
 • جلوگیری از ایجاد خسارت و ضرر در مبادلات بازرگانی
 • ایجاد اشتغال
 • کاهش هزینه تعمیرات
 • افزایش کیفیت خدمات ارائه شده

نحوه کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق 

 1. کد گذاری ابزار اندازه گیری و تهیه لیست آن ها
 2. دسته بندی ابزار اندازه گیری با توجه به کالیبراسیون
 3. مشخص کردن دوره تناوب کالیبراسیون
 4. مشخص کردن میزان مجاز برای خطا
 5. مشخص کردن کالیبره کننده
 6. انجام عملیات کالیبراسیون
 7. اعمال کردن نتیجه کالیبراسیون
 8. ثبت نتایج کالیبراسیون

۱- کتابچه آموزشی کالبیراسیون عمومی تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق- ۸۲ صفحه- PDF

فهرست مطالب

 • فصل اول: تعاریف و کلیات کالیبراسیون
  • تاریخچه ي موسسه ي استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
  • تعاریف و کلیات کالیبراسیون
  • استاندارد بین المللی اندازهگیري
 • فصل دوم: مشخصه هاي دستگاههاي اندازه گیري
  • مشخصه هاي دستگاههاي اندازه گیري
  • نتیجه ي اندازه گیري
 • فصل سوم: خطاهاي اندازه گیري
  • خطاي عمده
  • خطاي سیستماتیک
  • خطاي تصادفی
  • تصحیح
  • ضریب تصحیح
  • توزیع یا شکل خطاها
  • عدم قطعیت اندازه گیري
 • فصل چهارم: کالیبراسیون
  • قابلیت ردیابی از طریق کالیبراسیون
  • فاصله ي زمانی بین کالیبراسیونها
  • روشهاي بازنگري فاصله ي کالیبراسیونها
 • فصل پنجم: کالیبراسیون ادوات ابزاردقیق
  • تفاوت کالیبراسیون و تنظیم رنج
  • تنظیم صفر و بازه در ترانسمیترهاي آنالوگ
  • تنظیم صفر و بازه در ترانسمیترهاي آنالوگ
  • تنظیم تعدیل
  • تنظیمات LRV و URV ترانسمیترهاي دیجیتال
  • روشهاي کالیبراسیون
  • استانداردهاي کالیبراسیون عملی
  • استانداردهاي الکتریکی
  • استانداردهاي دما
  • استانداردهاي فشار
  • استانداردهاي فلو
  • کالیبراسیون فشار سنجها (بوردون تیوب)
  • برچسب کالیبراسیون
  • برگه کالیبراسیون

دانلود رایگان ۱۵ صفحه نخست

3500 تومان – خرید


۲- دانلود جزوه آموزشی کالیبراسیون-مهندس محمود خدایی- ۶۰ صفحه- PDF

 • مقدمه
 • تعريف كاليبراسيون
 • ضرورت كاليبراسيون
 • o PM
 • اهميت کاليبراسيون
 • مفاهیم کالیبراسیون
 • انواع خطا ها
 • معرفي بعضي از كاليبراتورها
 • شناسنامه تجهيزات
 • روشهای کاليبراسيون
 • کاليبراسيون (مثال)

۳- دانلود جزوه آموزشی کالیبراسیون- مهندس عبدی

۴- جزوه آموزشی کالیبراسیون ابزار دقیق

۵- پاورپوینت اندازه شناسی و کالیبراسیون- ۶۷ صفحه-pdf

۶– ویدئوی آموزش رسم منحنی کالیبراسیون

۷- الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون

۸- آموزش کنترل کیفی کالیبراسیون

۹- جزوه آموزشی مقدماتی آموزش ابزار دقیق و کالبیراسیون

۱۰- دانلود جزوه آموزشی کالیبراسیون فلومترها- شرکت FMC

چرا باید کالیبراسیون فلومتر ها را انجام دهیم؟

کالیبراسیون فلومتر از مهمترین کالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیقی محسوب می شود، فلومتر یکی از مهمترین تجهیزاتی ابزاردقیقی است که در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی  جهت اندازه گیری میزان فلوی جرمی و یا حجمی سیالات مختلف به کار برده می شود.اندازه گیری فلو در مواقعی که سیال شما با ارزش هست و یا مقدار آن زیاد است و یا به طور ساده عرض کنم ،زمانی که شما قصد فروش سیالی با ارزش را دارید دقت در اندازه گیری آن بسیار زیاد است،لذا کالیبراسیون این تجهیزات بسیار ارزشمند و مهم می باشد و باید به صورت دوره ای این عمل را انجام داد.

این جزوه روش کلی جهت کالیبراسیون فلومترهای التراسونیک را شرح داده است. و به زبان اصلی(انگلیسی) ارائه شده است.


۱۱- داانلود همه جزوات آموزشی فارسی ابزار دقیق

۱۲- دانلود کلیه مطالب آموزشی در بخش برق و ابزار دقیق و مخابرات

۱۳- دانلود کتب انگلیسی برق، ابزار دقیق و مخابرات


۱۴- کتاب کالیبراسیون عمومی- محسن معمار زاده- ۸۲ صفحه- PDF

برچسب‌ها


این تصویر تبلیغاتی است

مطالب مرتبط زیر را نیز مطالعه نمایید:


راهنمای دانلود یا خرید از وبسایت ایران پایپینگ:

 • آموزشهای رایگان: در هر نوشته وبسایت، فایلها به صورت شماره بندی شده ارائه شده است. کافی ست روی عنوان هر شماره کلیک نمایید تا دانلود مستقیم آن شروع گردد.
 • آموزشهای غیررایگان: دارای یک دکمه خرید هستند. روی آن کلیک کنید تا محصول مورد نظر به سبد خرید شما افزوده شود. میتوانید محصولات دیگر را نیز به سبد خرید خود بیفزایید.
 • پس از افزودن هر محصول به سبد خرید، دکمه خرید به دکمه پرداخت عوض می شود. روی دکمه پرداخت کلیک نمایید تا به صفحه پرداخت منتقل شوید.
 • در صفحه سبد خرید، نام و نام خانوادگی و آدرس صحیح ایمیل و در صورت تمایل شماره تلگرام خود را وارد نمایید.
 • پس از پرداخت، و برای تکمیل فرایند خرید، گزینه تکمیل فرایند خرید را کلیک کنید. توجه نمایید که پنجره آخر را نبندید تا به طور اتوماتیک به صفحه رسید منتقل شوید که نام و لینک دانلود فایلهای خریداری شده در آن موجود است. این صفحه را از دست ندهید.
 • یک نسخه از رسید و لینکهای دانلود برای آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.
 • در صورت بروز هر گونه مشکل، آن را با ایمیل info@IranPiping.ir و یا اکانت OilAndGasAdm@ در تلگرام در میان بگذارید.

@OilAndGas

Comments are closed.