آموزش جامع کالیبراسیون ابزار دقیق و تجهیزات

۱۳۹۶-۱۰-۲۱
این پیام تبلیغاتی است

کالیبراسیون چیست؟ 

کالیبراسیون به عمل و فعالییتی گفته می شود که برای تست صحت و میزان خطای تجهیزات اندازه گیری چه در ابزاردقیق و چه اتوماسیون صنعتی انجام میگردد،کیفیت مقوله ای است که با سرشت انسان سازگاری دارد و همراه نیاز مادی و معنوی اوست و نبود آن میتواند دشواریهایی برای وی بوجود آورد . به همین دلیل از گذشته های دور تلاش برای رسیدن به کیفیت و رفع دشواریهای موجود در این راه موضوعی مطرح در جوامع انسانی بوده است . امروزه این واژه از مرحله رفع نیاز پا فراتر گذاشته است زیرا با گسترش دنیای رقابت، کیفیت تنها زبانی است که می شود با آن در بازارهای جهانی سخن گفت . بدیهی است کنترل کیفیت و تضمین آن بر اندازه گیری استوار است . فراگیری روش اندازه گیری کمیتهای گوناگون و در نگاهی وسیعتر کالیبراسیون دستگاهها ، راهی برای نیل به این خواسته است.

-هر دستگاه ویژگیهای فنی و ویژگیهای اندازه شناختی خود را دارد. با توجه به اینکه دستیابی به کیفیت برتر از طریق انجام آزمونها و اندازه گیری های مطمئن ارزیابی می گردد ، که اندازه گیری مطمئن  چگونه اندازه گیری می باشد؟آیا نو بودن  تجهیزات یا استفاده از تکنولوژی جدید دستگاهی ، می تواند منجر به اندازه گیری مطمئن شود؟

پاسخ اینست که تنها کالیبراسیون صحیح و دوره ای به نتایج خروجی دستگاهها کیفیت می بخشد. با انجام کالیبراسیون به دنبال یافتن ویژگیهای اندازه شناختی دستگاه هستیم تا در صورت نیاز اصلاحات لازم را انجام دهیم. اغلب استانداردهای مدیریت کیفیت در بخش الزامات فنی ، از کالیبراسیون تجهیزات نام برده و آنرا الزام نموده اند.

اهمیت کالیبراسیون

 • استانداردهای مدیریت اهمیت خاصی برای تمام تجهیزات تولید به ویژه تجهیزات اندازه گیری قایل هستند
 • علم از جایی شروع می شود که اندازه گیری آغاز می شود
 • تنها هنگامی که پدیده ای را با ارقام بیان کنیم، می توانیم آنرا به صورت عملی بررسی کنیم
 • بدون اندازه گیری امکان هیچ گونه پیشرفتی وجود ندارد
 • توان اندازه گیری معیار بسیار خوبی برای تعیین میزان پیشرفت یک جامعه است
 • بدون اندازه گیری زندگی برای بشر امروزی میسر نیست
 • وسیله اندازه گیری درست انتخاب شود
 • وسیله اندازه گیری درست نصب شود
 • وسیله اندازه گیری درست نگهداری شود
 • وسیله اندازه گیری درست بکار گرفته شود
 • وسیله اندازه گیری درست کالیبره شود

شرح کالیبراسیون تجھیزات ابزاردقیق

کالیبراسیون تجھیزات ابزاردقیق یکی از مواردی بوده که در ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی باید به آن توجه کرد. معمولا تجهیزات پس یک مدت کار کردن در اندازه گیری دچار خطا میشوند،که برای عملکرد صحیح پروسه و سیستم باید دقت لازم را برای اندازه گیری داشته باشند.از این رو باید تجهیزات را برای کالیبره با آزمایشگاه های کالیبره ارسال کرد و یا کارشناس کالیبراسیون در محل تجهیز خطای آن را به دست آورده و اگر قابلیت تنظیم و صفر کردن خطا را داشته باشد خطای آن را بگیرد. کالیبراسیون تجھیزات ابزاردقیق از این رو بسیار مهم و واجب بوده که معمولا تجهیزات ابزاردقیق در صنایع مختلف نقش اساسی ایفا میکنند تصور کنید یک ترانسمیتر دما در یک پروسه ستون تقطیر با خطا کار کند، آیا محصول خروجی کیفیت کافی را دارد؟

کالیبراسیون تجھیزات ابزاردقیق مهم

 1. ترموکوپل ها
 2. گیج های دما
 3. گیج های فشار
 4. ترانسمیتر های فشار
 5. ترانسمیترها دما
 6. ترانسمیتر های فلو
 7. ترانسمیترهای سطح
 8. کنترل ولو ها
 9. اکچویتور ها
 10. و..

کالیبراسیون تجھیزات ابزاردقیق یک کار بسیار دقیق و حساس میباشد،زیرا اکثر تجهیزات در صنایع مهم می باشند و دقت آنها در تولید محصولی با کیفیت نقش بسیاری دارد. تجهیزات ابزاردقیق اکثرا در قسمت های بسیار حساس یک پروسه قرار دارند از این رو کالیبراسیون مرتب و منظم را باید در فیلد های صنعتی رعایت کنند.

مزایای کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق

کالیبراسیون ابزار اندازه گیری مزایای بسیاری دارد ، در این قسمت به تعدادی از این مزایا اشاره خواهیم کرد.

 • افزایش اعتبارات بین المللی
 • افزایش اعتماد در سطح جامعه
 • بهبود حقوق اجتماعی
 • بهبود فرهنگ قانون مداری
 • جلوگیری از ایجاد خسارت و ضرر در مبادلات بازرگانی
 • ایجاد اشتغال
 • کاهش هزینه تعمیرات
 • افزایش کیفیت خدمات ارائه شده

نحوه کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق 

 1. کد گذاری ابزار اندازه گیری و تهیه لیست آن ها
 2. دسته بندی ابزار اندازه گیری با توجه به کالیبراسیون
 3. مشخص کردن دوره تناوب کالیبراسیون
 4. مشخص کردن میزان مجاز برای خطا
 5. مشخص کردن کالیبره کننده
 6. انجام عملیات کالیبراسیون
 7. اعمال کردن نتیجه کالیبراسیون
 8. ثبت نتایج کالیبراسیون

۱- کتابچه آموزشی کالبیراسیون عمومی تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق- ۸۲ صفحه- PDF

فهرست مطالب

 • فصل اول: تعاریف و کلیات کالیبراسیون
  • تاریخچه ی موسسه ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
  • تعاریف و کلیات کالیبراسیون
  • استاندارد بین المللی اندازهگیری
 • فصل دوم: مشخصه های دستگاههای اندازه گیری
  • مشخصه های دستگاههای اندازه گیری
  • نتیجه ی اندازه گیری
 • فصل سوم: خطاهای اندازه گیری
  • خطای عمده
  • خطای سیستماتیک
  • خطای تصادفی
  • تصحیح
  • ضریب تصحیح
  • توزیع یا شکل خطاها
  • عدم قطعیت اندازه گیری
 • فصل چهارم: کالیبراسیون
  • قابلیت ردیابی از طریق کالیبراسیون
  • فاصله ی زمانی بین کالیبراسیونها
  • روشهای بازنگری فاصله ی کالیبراسیونها
 • فصل پنجم: کالیبراسیون ادوات ابزاردقیق
  • تفاوت کالیبراسیون و تنظیم رنج
  • تنظیم صفر و بازه در ترانسمیترهای آنالوگ
  • تنظیم صفر و بازه در ترانسمیترهای آنالوگ
  • تنظیم تعدیل
  • تنظیمات LRV و URV ترانسمیترهای دیجیتال
  • روشهای کالیبراسیون
  • استانداردهای کالیبراسیون عملی
  • استانداردهای الکتریکی
  • استانداردهای دما
  • استانداردهای فشار
  • استانداردهای فلو
  • کالیبراسیون فشار سنجها (بوردون تیوب)
  • برچسب کالیبراسیون
  • برگه کالیبراسیون

۲- دانلود جزوه آموزشی کالیبراسیون-مهندس محمود خدایی- ۶۰ صفحه- PDF

 • مقدمه
 • تعریف کالیبراسیون
 • ضرورت کالیبراسیون
 • o PM
 • اهمیت کالیبراسیون
 • مفاهیم کالیبراسیون
 • انواع خطا ها
 • معرفی بعضی از کالیبراتورها
 • شناسنامه تجهیزات
 • روشهای کالیبراسیون
 • کالیبراسیون (مثال)

۳- دانلود جزوه آموزشی کالیبراسیون- مهندس عبدی


تبلیغات شما اینجا درج می شود

۴- جزوه آموزشی کالیبراسیون ابزار دقیق

۵- پاورپوینت اندازه شناسی و کالیبراسیون- ۶۷ صفحه-pdf

۶– ویدئوی آموزش رسم منحنی کالیبراسیون

۷- الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون

۸- آموزش کنترل کیفی کالیبراسیون

۹- جزوه آموزشی مقدماتی آموزش ابزار دقیق و کالبیراسیون

۱۰- دانلود جزوه آموزشی کالیبراسیون فلومترها- شرکت FMC

چرا باید کالیبراسیون فلومتر ها را انجام دهیم؟

کالیبراسیون فلومتر از مهمترین کالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیقی محسوب می شود، فلومتر یکی از مهمترین تجهیزاتی ابزاردقیقی است که در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی  جهت اندازه گیری میزان فلوی جرمی و یا حجمی سیالات مختلف به کار برده می شود.اندازه گیری فلو در مواقعی که سیال شما با ارزش هست و یا مقدار آن زیاد است و یا به طور ساده عرض کنم ،زمانی که شما قصد فروش سیالی با ارزش را دارید دقت در اندازه گیری آن بسیار زیاد است،لذا کالیبراسیون این تجهیزات بسیار ارزشمند و مهم می باشد و باید به صورت دوره ای این عمل را انجام داد.

این جزوه روش کلی جهت کالیبراسیون فلومترهای التراسونیک را شرح داده است. و به زبان اصلی(انگلیسی) ارائه شده است.


۱۱- داانلود همه جزوات آموزشی فارسی ابزار دقیق

۱۲- دانلود کلیه مطالب آموزشی در بخش برق و ابزار دقیق و مخابرات

۱۳- دانلود کتب انگلیسی برق، ابزار دقیق و مخابرات


۱۴- کتاب کالیبراسیون عمومی- محسن معمار زاده- ۸۲ صفحه- PDF

اکبر
۱۳۹۷/۲/۲۱ - در ۷:۳۱ ق.ظ

برای آموزش کامل کالیبراسیون می تونید کتاب مرجع کاربردی کالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیق نوشته مهندس عبدالکریم ماندگاری از انتشارات ایده نگار رو مطالعه کنید

احمد
۱۳۹۵/۱۰/۷ - در ۷:۴۲ ب.ظ

سلام آموزش نقشه خوانی ابزار دقیق جزوه یا کتابی هست به بشه دانلود خریداری کرد که گام به گام باشه با علایم آشنا کنه ممنون میشم

  احسان
  ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ - در ۵:۴۸ ق.ظ

  سلام مهندس نه عزیزم هیچ کتاب و جزوه ای در این خصوص وجود ندارد

  iranpiping
  ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ - در ۷:۱۵ ب.ظ

  با سلام. برای نقشه خوانی ابزاردقیق به این صفحه ها مراجعه نمایید:
  http://iranpiping.ir/instrument
  و
  http://iranpiping.ir/pfd-pid

© انتشار مطالب با ذکر نام وبسایت و با اهداف آموزشی بلامانع است