اندازه گیری فشار با بوردن تیوب

۱۳۹۳-۱۰-۰۳
این پیام تبلیغاتی است

 نگاهی به اندازه گیری فشار با بوردن تیوب

اندازه گیری فشار با بوردن تیوب یکی از متداول ترین اندازه گیری های فشار می باشد که از طریق اندازه گیری یک تغییر شکل مکانیکی، فشار را اندازه گیری میکند. به عنوان مثال لوله بوردون C را که اغلب سطح مقطع بیضی شکل دارد در نظر بگیرید. یک انتهای لوله بسته است و انتهای دیگر آن به سیالی که قرار است فشارش اندازه گیری شود، مرتبط میشود. انتهای بسته از طریق تعدادی چرخدنده، اهرم و اجزاء میکرومکانیکی دیگر به یک عقربه مرتبط میباشد. وقتی فشار به لوله اعمال میشود.بخاطر اختلاف بین نیروی وارده به جداره داخلی و خارجی لوله، زاویه انحنای لوله فلزی تغییر میکند.

ازآنجاییکه انتهای باز لوله در یک نقطه ثابت شده است، تغییر در انحنای لوله به سر بسته آن منتقل شده و سبب چرخش عقربه میشود. خروجی لوله های بوردون علاوه بر نمایش مستقیم توسط عقربه ها، میتوانند توسط ترانسدیوسر الکتریکی به سیگنال الکتریکی تبدیل شده و در سیستم کنترلی استفاده شوند.

ماده تشکیل دهنده بوردن تیوب ها

ماده ای که لوله از آن ساخته میشود باید دارای خواص الاستیکی پایداری باشد و با سیالی که فشار آن اندازه گیری می شود، از لحاظ شیمیایی سازگار باشد. لازم به ذکر است، بوردونها برای رنج نسبتاً خوبی از فشار سیالات، که معمولاً بین ۰٫۶ Psi در خلا تا ۲۰۰۰۰ Psi  می باشد، مورد استفاده قرار می گیرند.

اغلب، فشارسنجهای بوردونی در فشارهای بالا، رفتار غیر خطی از خود بروز می دهند و به همین دلیل کمتر در فشارهای بالا مورد استفاده قرار میگیرند. مطلق،گیج یا دیفرانسیلی بودن فشاری که فشارسنج بوردون اندازه گیری می کند را می توان با مشاهده صفحه دستگاه متوجه شد. به عبارت دیگر چنانچه روی صفحه دستگاه barA و barg و یا دلتا نوشته شده باشد، به ترتیب منظور فشار مطلق، فشار گیج و یا فشار دیفرانسیلی با واحد بار میباشد. در مواردی که روی دستگاه هیچ نشانه ای برای تشخیص این سه نوع فشار قرار داده نشده، دستگاه برای اندازه گیری فشار گیج مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع بوردن تیوب ها

  • بوردن های C
  • بوردن های حلزونی
  • بوردون های مارپیچی

الف : بوردون های C شکل که دارای دقت حدود ۱% می باشند.


تبلیغات شما اینجا درج می شود

بوردون های C

ب : بوردون های حلزونی یا Spiral که دارای دقت حدود ۰,۵ % می باشند.

بوردون های حلزونی

بوردون های حلزونی

پ : بوردون های مارپیچی یا Helical که دارای دقت حدود ۰,۵ % تا ۱% می باشند.

بوردون های مارپیچی

© انتشار مطالب با ذکر نام وبسایت و با اهداف آموزشی بلامانع است