0

برق، کنترل، ابزار دقیق، مخابرات

اندازه گیری فشار با بوردن تیوب

دی ۳, ۱۳۹۳ ۵:۴۱ ب.ظ

این پیام تبلیغاتی است
@OilAndGas

 نگاهی به اندازه گیری فشار با بوردن تیوب

اندازه گیری فشار با بوردن تیوب يكي از متداول ترين اندازه گيری های فشار مي باشد كه از طريق اندازه گيري يك تغيير شكل مكانيكي، فشار را اندازه گيري ميكند. به عنوان مثال لوله بوردون C را كه اغلب سطح مقطع بيضي شكل دارد در نظر بگيريد. يك انتهاي لوله بسته است و انتهاي ديگر آن به سيالي كه قرار است فشارش اندازه گيري شود، مرتبط ميشود. انتهاي بسته از طريق تعدادي چرخدنده، اهرم و اجزاء ميكرومكانيكي ديگر به يك عقربه مرتبط ميباشد. وقتي فشار به لوله اعمال ميشود.بخاطر اختلاف بين نيروي وارده به جداره داخلي و خارجي لوله، زاويه انحناي لوله فلزي تغيير ميكند.

ازآنجاييكه انتهاي باز لوله در يك نقطه ثابت شده است، تغيير در انحناي لوله به سر بسته آن منتقل شده و سبب چرخش عقربه ميشود. خروجي لوله هاي بوردون علاوه بر نمايش مستقيم توسط عقربه ها، ميتوانند توسط ترانسديوسر الكتريكي به سيگنال الكتريكي تبديل شده و در سيستم كنترلي استفاده شوند.

ماده تشکیل دهنده بوردن تیوب ها

ماده اي كه لوله از آن ساخته ميشود بايد داراي خواص الاستيكي پايداري باشد و با سيالي كه فشار آن اندازه گيري مي شود، از لحاظ شيميايي سازگار باشد. لازم به ذكر است، بوردونها براي رنج نسبتاً خوبي از فشار سيالات، كه معمولاً بين ۰٫۶ Psi در خلا تا ۲۰۰۰۰ Psi  مي باشد، مورد استفاده قرار مي گيرند.

اغلب، فشارسنجهاي بوردوني در فشارهاي بالا، رفتار غير خطي از خود بروز مي دهند و به همين دليل كمتر در فشارهاي بالا مورد استفاده قرار ميگيرند. مطلق،گيج يا ديفرانسيلي بودن فشاري كه فشارسنج بوردون اندازه گيري مي كند را مي توان با مشاهده صفحه دستگاه متوجه شد. به عبارت ديگر چنانچه روي صفحه دستگاه barA و barg و یا دلتا نوشته شده باشد، به ترتيب منظور فشار مطلق، فشار گيج و يا فشار ديفرانسيلي با واحد بار ميباشد. در مواردي كه روي دستگاه هيچ نشانه اي براي تشخيص اين سه نوع فشار قرار داده نشده، دستگاه براي اندازه گيري فشار گيج مورد استفاده قرار مي گيرد.

انواع بوردن تیوب ها

  • بوردن هاي C
  • بوردن های حلزونی
  • بوردون هاي مارپيچي

الف : بوردون هاي C شکل كه داراي دقت حدود ۱% مي باشند.

بوردون هاي C

ب : بوردون هاي حلزوني يا Spiral كه داراي دقت حدود ۰,۵ % مي باشند.

بوردون هاي حلزوني

بوردون هاي حلزوني

پ : بوردون هاي مارپيچي يا Helical كه داراي دقت حدود ۰,۵ % تا ۱% مي باشند.

بوردون هاي مارپيچي


این پیام تبلیغاتی است

استخدام | اینستاگرام | اپ اندروید | اپ آیفون

برچسب‌ها,


دیدگاهتان را بنویسید