2

بازرسی و کنترل کیفیت / متریال، خوردگی، رنگ، پوشش و حفاظت کاتدی

آموزش پیچ و مهره و بازرسی آنها

تیر ۸, ۱۳۹۵ ۸:۳۰ ب.ظ

این پیام تبلیغاتی است

بازرسي پيچ و مهره هاي متداول صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
متداول ترين استانداردهاي پيچ و مهره هاي مورد استفاده در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي عبارتند از ASTM A193, A194 & A320 كه عناوين و توضيحات آنها بشرح زير است:
ASTM A193: پيچ هاي از جنس فولاد آلياژي و فولاد ضد زنگ براي سرويس دماي بالا
ASTM A194: مهره هاي فولاد آلياژي و كربني براي پيچ هاي مورد استفاده در سرويس دما و فشار بالا
ASTM A320: پيچ هاي فولاد آلياژي و فولاد ضد زنگ براي سرويس دما پايين (Low temperature)
آخرين ويرايش اين استانداردها براي دانلود پيوست گرديده است.
براي بازرسي پيچ و مهره ها ابتدا بايستي مدارك سفارش خريد و مدارك مربوط به بازرسي شامل ITP (برنامه بازرسي و آزمون) يا QCP (برنامه كنترل كيفي سازنده) را بررسي و بازبيني نمود.
بازرسي ابعادي مطابق اندازه هاي داده شده در درخواست خريد بايستي توسط بازرس كنترل شود. همچنين اندازه استاندارد پيچ و مهره با استاندارد ASME B16.5 و ASME B18.2.1 و ASME B18.2.2 مطابقت داده مي شود.
رزوه كاري (Threading) بر اساس ASME B1.1 و ASME B18.2.2 كنترل مي شود.
معمولا گيج هاي برو-نرو يا Go Not Go نيز براي كنترل ابعادي پيچ و مهره ها كاربرد مفيدي دارد.
در تمامي مراحل اندازه گيري دقت به كاليبراسيون تجهيزات بازرسي داشته باشيد.
Toughness Test يا آزمون چقرمگي (يا تست ضربه كه به Impact test نيز معروف است) نيز براي سرويس دما پايين انجام مي شود. البته در A320 الزاماتي براي انجام اين تست وجود دارد ولي در A193 فقط در supplementary اين استاندارد الزام مي شود. (در واقع در صورت نياز مشتري)
در نهايت بازرسي ظاهري و پوشش پيچ و مهره ها بر اساس درخواست خريد مهم مي باشد.
بازرسي پاياني شامل بازرسي ماركينگ (علامتگذاري) و بازرسي بسته بندي خواهد بود.
پس از اتمام بازرسي نوبت به بررسي مدارك فاينال بوك (كتابچه نهايي ساخت و بازرسي) مي رسد. گواهينامه هاي مواد بايستي بر اساس درخواست خريد به لحاظ نوع مدرك بازرسي ارائه شده از طرف سازنده بررسي شود. (منظور استاندارد EN 10204 است.)
پكينگ ليست را پس از تاييد اقلام بازبيني نموده و امضاء نماييد و گواهي ترخيص صادر گردد.

بازرسی چشمی پیچ ها و مهره ها

از آنجایی که بازرسی ظاهری، میتواند موجب کاهش سایر هزینه های بازرسی نظیر آزمون های مخرب و غیر مخرب شود، بنابر این از اهمیت خاصی برخوردار است. هرگاه مطابق استاندارد، پیچ یا مهره ای به دلیل وجود عیوب ظاهری مردود اعلام شود، دیگر نیازی به تست های بعدی نمی با شد و از طرفی، تنها بازرسی ظاهری برای تایید پیچ و مهره کفایت نمی کند. نکته قابل توجه اینکه، ابعاد و نوع برخی از عیوب ظاهری به صورت شفاف در استاندارد ها مشخص شده اند و تجربه ومهارت بازرس در این هنگام بسیار ضروری است.

در ضمن انجام تست های مخرب در این موارد می تواند کارساز باشد.

همواره تعداد نمونه های ارسالی برای تست های غیر مخرب مانند بازرسی چشمی، بیشتر از نمونه های تست مخرب است و از این تعداد ، نمونه های مشکوک برای انجام ازمون های مکانیکی جدا، و تست می شوند.

عیوبی که در بازرسی چشمی پیچ ها قابل تشخیص است به شرح زیر می با شد:

۱-ترک ها

۲-شکاف ها

۳-درزه ها و رگه ها

۴-حفره ها

۵-چین خوردگی یا پلیسه

۶-نشان ابزار

۷-آسیب دیدگی ها

۱-۱ترک های آبد هی

اینگونه ترک ها ممکن ا ست در حین عملیا ت سخت کاری(به دلیل تنش های اضافی حرارتی) یا ناشی از تغییر شکل ناگهانی به وجود می ایند. ترک های سرد معمولا به صورت نا منظم و با خط سیری متغیر روی تمامی سطح پیچ و مهره ظاهر می شوند.

در صورت مشاهده چنین ترک هایی با هر عمق و طولی در هر کجای محصول، نمونه مردود اعلام میشود اما موجب مردود شدن کل محصول نمی گردد.

۱-۲ترک های پرس گرم

ترک های پرس گرم، ممکن است در حین عملیات برش مواد اولیه و یا کله زنی(گیوتین)ایجاد شوند. محل پیدایش آن، روی گل پیچ و در مورد پیچ های با گل حفره دار، در پیرامون گل است. اگر طول این نوع ترک ، کمتر از قطر اسمی پیچ و عمق یا عرض آن کمتر از ۰۴/۰ قطر اسمی پیچ باشد، نمونه مورد پذیزش قرار می گیرد.

۲-۱شکاف های پرس گرم

شکاف های چکش کاری ممکن است در حین عملیات پرس گرم اتفاق بیفتد. محل پیدایش انها در کنار یا گوشه های گل پیچ، و در مورد پیچ های سرگرد و فلنجی، در محیط انها است.

شکاف هایی که در حد فاصل دو کناره متقابل گل قرار دارند، به شرطی قابل پذیش خواهند بود که موجب کاهش اندازه عرض گوشه ای گل پیچ (کمتر از حد استاندارد) نشوند.

عرض شکاف هایی که روی پیچ های با گل حفره دار ظاهر می شوند، نباید بیشتر از ۰۶/۰ قطر اسمی پیچ بوده و یا عمق شکاف قسمت زیرین حفره کشیده شده باشد.

تعداد شکاف هایی که روی پیچ های سر گرد یا فلنجی پدیدار می شون، اگر دو عدد یا بیشتر باشند، نباید عرضی بیشتر از۰۴/۰ قطر گل یا فلنج پیچ داشته باشند (هر یک ا زانها میتواند فقط غرضی تا۰۸/۰ قطر گل داشته باشند) و اگر تنها یک شکاف موجود باشد نباید عرضی بیش از ۰۸/۰ قطر گل یا فلنج پیچ داشته باشند.

۲-۲ شکاف های برشی یا زاویه دار

شکاف برشی، ممکن است در طول عملیات پرس گرم رخ دهند. این نوع عیب در پیچ های قارچی و فلنجی، اغلب در قسمت محیطی پدید امده و با محور پیچ، زاویه ای حدود ۴۵ درجه می سازد.

شکاف زاویه دار ممکن است در پهلوی گل پیچ های سر شش گوش ظاهر شود. شکاف های زاویه داری که کناره های گل پیچ به قسمت ماشین خورده ی گل (تاج) و یا سطح تحمل کننده بار در زیر گل راه پیدا کرده باشند، موجب مردود شدن نمونه خواهد شد.

شکاف هایی که در مرز مشترک دو وجه گل قرار دارند، به شرطی قابل قبول هستند که موجب کاهش اندازه عرض گوشه ای گل پیچ (کمتر از حد استاندارد) نشود.

۳- درزها و رگه های مواد اولیه


تبلیغات شما اینجا درج می شود

درز یا روی هم افتادگی، ناپیوستگی باریکی است که عموما خط راست یا با انحنای ملایمی در راستای محور طول پیچ بر سطح رزوه، ساق و یا گل پیچ مشاهده می شود. عمق مجاز در مورد درزها و رگه های مشاهده شده حداکثر ۰۳/۰ قطر اسمی پیچ بوده و در صورت امتداد رگه ها به گل پیچ، معیار پذیرش مانند شکاف های پرس گرم می باشد.

۴-حفره ها

حفره، گودی کوچک یا کندگی کوچک روی سطح پیچ است که به واسطه عدم پر شدن فلز در حین پرس گرم و یا پرس القایی، ایجاد می شود.

حفره ها در اثر براده ها و لبه های زائد یا اکسید ناشی از زنگ زدگی موجود در مواد اولیه، روی محصول شکل گرفته و در حین عملیات تولید، نیز از بین نمی روند.

عمق حفره ها باید کمتر از ۰۲/۰قطر اسمی پیچ و حد اکثر ۲۵/ میلی متر باشد، مجموع مساحت حفره های موجود در سطح تحمل کننده (زیر گل) نباید بیشتر از ۱۰/۰ مجموع کل حفره ها باشد.

۵-چین خوردگی یا پلیسه

چین خوردگی، روی هم افتادن یا تا خوردگی فلز است که بر سطح پیچ و مهره و در حین پرس گرم اتفاق می افتد.

در صورت ناهمگونی در کیفیت وحجم ماده اولیه به هنگام فورج یک مرحله ای در فلز، جابجایی رخ می دهد که باعث تا خوردگی یا چین خوردگی در پیچ و مهره ها می شود. اگ این عیب در سطوح تماس پیچ یا زیر سطح تحمل کننده بار (مماس با قطعه) وجود داشته باشد، موجب مردود شدن نمونه خواهد شد ولی اگر روی گل باشد بلامانع است.

۶-نشان ابزار

نشان ابزار شیارهای کم عمقی هستند که به صورت طولی یا محیطی وجود دارند. این عیوب به علت جابجایی ابزار تولید بر سطح محصول پدید می ایند.

نشان ابزارهایی که بر ساق و گوشه ها یا سطح تحمل کننده بار قرار دارند و میزان زبری سطح انها بیش از ۲/۳ میکرومتر باشد، مردود است.

۷-آسیب دیدگی ها

هر گونه ناهمگونی روی سطح پیچ و مهره مانند لب پریدگی ها، چاکدار بودن، خراشیدگی و کندگی جزو اسیب دیدگی ها به حساب می ایند. این نوع عیوب بر اثر عوامل خارجی بعد از تولید مانند بارگیری و حمل و نقل ایجاد می شوند. عیب مذکور موجب مردود شدن محموله نمی شود، مگر اینکه کاربری و استفاده از انها را دچار اختلال کند.

کلیه عیوب یاد شده باید قبل از هر نوع پوشش دهی بر طرف شوند، چرا که بعد از پوشش دهی، تشخیص عیوب بسیار دشوار و یا غیر ممکن خواهد بود. بنابر این بهتر است بازرسی چشمی قبل از پوشش دهی انجام شود.


معرفی کتاب جامع بازرسی پیچ و مهره

کتاب حاضر مجموعه ای ست از اطلاعات ضروری استانداردهای تولید و بازرسی پیچ و مهره که به میزان قابل ملاحظه ای نیاز استفاده کننده به مراجع مختلف را برآورده میکند.
هدف از تالیف این کتاب، آشنایی و تسلط نسبی بر بازرسی های پیچ و مهره، آزمون های مکانیکی و آزمایشگاهی و نیز چگونگی و روشهای کنترل کیفیت در حین ساخت است. مطالب کتاب عمدتا از استانداردهای EN و DIN گردآوری شده و در برخی موارد نیز از استانداردهای ASME و ASTM استفاده شده است.
نویسنده: مهندس نیما جاویدان

ناشر: انتشارات آزاده

برای تهیه کتاب به کتابفروشی های معتبر مراجعه فرمایید.

فهرست این کتاب به شرح زیر است:

IMG 13


دانلود فایلهای آموزشی

۱- دانلود جزوه آموزشی پیچ و مهره- ۶۰ صفحه- PDF- علیرضا محمودزاده وزیری

۲- جزوه آموزشی پیچ و مهره- ۳۰ صفحه- امیررضا خان محمدی

۳- فایل پاورپوینت دوره بازرسی پیچ و مهره-۲۴۱ صفحه- مهندس جهان تیغ فرد

۴- تاریخچه پیچ و مهره- ۲ صفحه- PDF


این پیام تبلیغاتی است

استخدام | اینستاگرام | اپ اندروید | اپ آیفون

برچسب‌ها, ,


+

2 دیدگاه

 1. محمود محمدی

  on خرداد ۸, ۱۳۹۷ - پاسخ

  با سلام .از زحماتتون برای این سایت تشکر میکنم . کاملا مشخصه یک دید قوی و فنی که نگرش فرآیندگرا داره – این سایت رو مدیریت میکنه. کار تخصصی بنده و شرکت ایران توحید که بنده بعنوان مدیر محصولات حوزه نفت و گاز و پتروشیمی با ایشون همکاری میکنم، تولید پیچ و مهره است و مطالبی که در مورد کار تخصصی بنده است – کاملا درست و بدون نقص بیان شده. امیدوارم کتابی که در مورد پیچ و مهره دارم تالیف میکنم رو بعنوان پیوست در سایت شما ببینم.
  با آرزوی بهروزی و شادکامی
  محمود محمدی
  (۰۹۱۲۲۷۱۴۰۲۱)

 2. بهمن بهزادي

  on دی ۲۲, ۱۳۹۵ - پاسخ

  ضمن موفقيت براي شما شركت آسپيرا با سابقه چندين ساله در امر گالوانيزاسيون پيچ و مهره و أنكر بولت طبق استاندارد astma153 آمادگي خود را جهت خدمات رساندن به صنعت كشور عزيزمان اعلام ميدارد تلفن شركت ٠٢١٥٦٢٣٣٢١٦و ١٧ به مديريت بهمن بهزادي

دیدگاهتان را بنویسید