0

برق، کنترل، ابزار دقیق، مخابرات

اندازه گیری فشار با Bellows

دی ۳, ۱۳۹۳ در ۵:۳۷ ب.ظ


عملکرد اندازه گیری فشار با Bellows

دوره آنلاین طراحی نیروگاه با نرم افزار ThermoFlow
دوره آنلاین طراحی سه بعدی واحدهای فرایندی با نرم افزار PDMS
دوره آنلاین شبیه سازی مخازن نفت با نرم افزار Eclipse

اندازه گیری فشار با Bellows یکی دیگر از روشهای اندازه گیری فشار می باشد،المان Bellows يك عضو الاستيك يك تكه است كه معمولاً به شكل يك لوله نازك موجدار شبيه آكاردئون ساخته مي شود و عمكلردي مشابه يك فنر مارپيچي دارد . در يك دستگاه اندازه گيري از اين نوع وقتي فشار تغيير مي كند، نيروي وارده به فانوسي ، باعث انقباض و يا انبساط فانوسي شده و موجب حركت انتهاي آزاد آن مي شود. اين جابجايي متناسب با فشار اعمالي است و مي تواند بطور مستقيم تغييرات فشار را توسط يك عقربه به نمايش بگذارد و يا توسط يك ترنسديوسر، يك سيگنال الكتريكي متناسب با فشار توليد كند.

از آنجاييكه رفتار فانوسي در حالت فشرده خطي است، از يك فنر استفاده مي شود تا آنرا هميشه در حالت متراكم نگه دارد و بدين ترتيب، كل جابجايي فانوسي در حالت متراكم شده آن انجام مي شود . خطي بودن فانوسي، از مهمترين مزاياي اين سنسور مي باشد.

کاربرد Bellows

فانوسي ها براي اندازه گيري فشارهاي مطلق و نسبي يا ديفرانسيلي مورد استفاده قرار مي گيرند . براي اندازه گيري فشار ديفرانسيلي توسط فانوسي، فضاي داخلي فانوسي به محيط داراي فشار پايين وصل ميشود. فشار بالاتر نيز از بيرون به فانوسي اعمال مي شود. تغييرات فشارهاي دو محيط، سبب تراكم يا انبساط فانوسي مي شود و جابجايي ايجاد شده در فانوسي به عقربه نمايشگر يا به يك ترنسديوسرمنتقل خواهد شد . اين روش اغلب در مونيتورينگ فيلترها، اندازه گيري افت فشار براي اندازه گيري دبي و اندازه گيري ارتفاع در يك مخزن سربسته استفاده مي شود.

براي اندازه گيري فشار مطلق از دو فانوسي استفاده مي شود. فشار داخل يكي از فانوسي ها از قبل روي مقدار مشخصي كه به آن فشار مرجع گفته مي شود تنظيم شده است. اين فانوسي براي تصحيح تاثير فشار اتمسفريك استفاده مي شود و فانوسي ديگر كه مقابل اولي نصب شده، فشار فرآيند را اندازه مي گيرد. به عبارت ديگر تاثير فشار اتمسفر از محفظه كناري فانوسي دوم به يك ديافراگم كه بين دو فانوسي قرار دارد اعمال مي شود. ديافراگم نيز تاثير تغييرات فشار اتمسفري را به فانوسي اول انتقال مي دهد و در نهايت با داشتن فشار مرجع، تاثير تغييرات فشار اتمسفر به فشار مطلق اندازه گيري شده محيط مورد نظر، اعمال مي شود. فانوسي دوم كه متاثر از فشار فرايند مي باشد، به طور مجزا روي ديافراگم تاثير گذاشته و نتيجه تغييرات هر دو فانوسي به نمايشگر منتقل مي شود.

مزایای اندازه گیری فشار با Bellows

  • اندازه گیری فشارهای کوچک در حد  ۰٫۵-۷ psi
  • اندازه گيری فشارهاي پايين در حد خلاء
  • هیسترزیس کمتر نسبت به بوردن تیوب

فانوسي ها  به دليل اينكه قسمتهاي تاشده آنها در طول باز و بسته شدن هاي مكرر، دچار مشكل و يا شكنندگي مي شوند، دامنه جابجايي شان به مرور زمان دچار تغيير، آسيبب ديدگي و خارج شدن از دقت اوليه شان مي شود.


برچسب‌ها,


آموزشهای مرتبط زیر را نیز حتما مطالعه نمایید:

ما به نظرات پیشنهادی، انتقادی و حمایتی شما نیاز داریم، چند کلمه برایمان بنویسید: