0

برق، کنترل، ابزار دقیق، مخابرات

آشنایی با بریر ( ابزار دقیق جداکننده-Barrier)

بهمن ۱۰, ۱۳۹۴ ۴:۱۵ ب.ظ

این پیام تبلیغاتی است
@OilAndGas

تجهيزات ابزار دقيقي كه در مناطق خطر همچون سايتهاي نفت، گاز و پتروشيمي، نصب مي شوند؛(با توجه به اينكه در اين مناطق گازهاي قابل انفجار به صورت دايم يا متناوب حضور دارند) لازم است به گونه اي طراحي و ساخته شوند؛ كه در زمان بهره برداري در سايت از وقوع انفجار، از طريق آزاد سازي انرژي و يا جرقه در مدارهاي آنها و هم چنين گرم شدن سطوح آنها، در هنگام كار كرد عادي و يا وقوع مشكل، جلوگيري شود. اين موضوع بر اساس استاندارد IEC60079-11 و يا استاندارد اروپايي EN50020 بيان شده است؛ تجهيزاتي كه طبق اين استاندارد طراحي مي شوند تاييدية  (Intrinsically Safe (Ex ia دريافت مي كنند. با توجه به نزديك بودن تجهيز به منطقه خطر، تجهيزات مطابق استاندارد به گونه اي طراحي مي شوند كه در محدوده ولتاژ و جريان بسيار پايين كار كنند و هيچ انرژي اضافه اي در سيستم آزاد نگردد. مدارهايي هم كه اين تجهيزات را به سيستم كنترل وصل مي كنند بايد داراي اين ويژگي ها باشند. سيستمهاي كنترل كه در منطقه ايمن (Safe Area) نصب شده اند، هيچگونه حفاظتي ندارند و بايد به نحوي از انتقال انرژي اضافي آنها به منطقه خطر جلوگيري شود. بدين منظور جهت جداسازي سيستم كنترل از منطقه خطر ، در مسير سيم كشيهاي اتاق كنترل و سايت ، تجهيزاتي به نام Barrier (جداکننده) قرار مي دهند.

Barrier ميزان انرژي كه از سمت سيستم كنترل به تجهيزات سايت انتقال مي يابد را در حد ايمن نگه مي دارد و در هنگام وقوع مشكل در مدار از انتقال انرژي اضافي به مدار جلو گيري مي كند. مدارهايي كه بدين شكل مورد بهره برداري قرار مي گيرند را Intrinsically Safe Circuit يا مدارهاي ذاتاً ايمن مي نامند.این پیام تبلیغاتی است

استخدام | اینستاگرام | اپ اندروید | اپ آیفون


دیدگاهتان را بنویسید