آشنایی با بریر ( ابزار دقیق جداکننده-Barrier)

۱۳۹۴-۱۱-۱۰
این پیام تبلیغاتی است

تجهیزات ابزار دقیقی که در مناطق خطر همچون سایتهای نفت، گاز و پتروشیمی، نصب می شوند؛(با توجه به اینکه در این مناطق گازهای قابل انفجار به صورت دایم یا متناوب حضور دارند) لازم است به گونه ای طراحی و ساخته شوند؛ که در زمان بهره برداری در سایت از وقوع انفجار، از طریق آزاد سازی انرژی و یا جرقه در مدارهای آنها و هم چنین گرم شدن سطوح آنها، در هنگام کار کرد عادی و یا وقوع مشکل، جلوگیری شود. این موضوع بر اساس استاندارد IEC60079-11 و یا استاندارد اروپایی EN50020 بیان شده است؛ تجهیزاتی که طبق این استاندارد طراحی می شوند تاییدیه  (Intrinsically Safe (Ex ia دریافت می کنند. با توجه به نزدیک بودن تجهیز به منطقه خطر، تجهیزات مطابق استاندارد به گونه ای طراحی می شوند که در محدوده ولتاژ و جریان بسیار پایین کار کنند و هیچ انرژی اضافه ای در سیستم آزاد نگردد. مدارهایی هم که این تجهیزات را به سیستم کنترل وصل می کنند باید دارای این ویژگی ها باشند. سیستمهای کنترل که در منطقه ایمن (Safe Area) نصب شده اند، هیچگونه حفاظتی ندارند و باید به نحوی از انتقال انرژی اضافی آنها به منطقه خطر جلوگیری شود. بدین منظور جهت جداسازی سیستم کنترل از منطقه خطر ، در مسیر سیم کشیهای اتاق کنترل و سایت ، تجهیزاتی به نام Barrier (جداکننده) قرار می دهند.

Barrier میزان انرژی که از سمت سیستم کنترل به تجهیزات سایت انتقال می یابد را در حد ایمن نگه می دارد و در هنگام وقوع مشکل در مدار از انتقال انرژی اضافی به مدار جلو گیری می کند. مدارهایی که بدین شکل مورد بهره برداری قرار می گیرند را Intrinsically Safe Circuit یا مدارهای ذاتاً ایمن می نامند.


تبلیغات شما اینجا درج می شود


© انتشار مطالب با ذکر نام وبسایت و با اهداف آموزشی بلامانع است