0

فرایند و تجهیزات

کتاب راهنمای کاربردی طراحی فرایند و جانمایی پلنت های نفت و گاز-AN APPLIED GUIDE TO PROCESS AND PLANT DESIGN

شهریور ۵, ۱۳۹۶ ۶:۰۴ ب.ظ

این پیام تبلیغاتی است
@OilAndGas

کتاب راهنمای کاربردی طراحی فرایند و جانمایی پلنت های نفت و گاز (AN APPLIED GUIDE TO PROCESS AND PLANT DESIGN) تالیف SEÁN MORAN و منتشر شده در سال ۲۰۱۵، یک کتاب جامع و مفید در خصوص مراحل و فازهای طراحی کارخانجات و واحدهای فرایندی نفت و گاز و جانمایی آن است. این کتاب در ۵ بخش و ۱۹ فصل و ۳۹۱ صفحه تالیف شده است و فهرست آن به شرح زیر است:

Part 1 Practical Principles

 • Process Plant Design
 • Stages of Process Plant Design
 • Process Plant Design Deliverables
 • Twenty-First Century Process Plant Design Tools
 • The Future of Process Plant Design

Part 2 Professional Practice

 • System Level Design
 • Professional Design Methodology
 • How to Do a Mass and Energy Balance
 • How to Do Hydraulic Calculations

Part 3 Low Level Design

 • How to Design and Select Plant Components and Materials
 • How to Design Unit Operations
 • How to Cost a Design

Part 4 High Level Design

 • How to Design a Process Control System
 • How to Lay Out a Process Plant
 • How to Make Sure Your Design Is Reasonably Safe and Sustainable

Part 5 Advanced Design

 • Beginner’s Errors to Avoid
 • Design Optimization
 • Developing Your Own Design Style

Appendix 1: Integrated Design Example

Appendix 2: Upset Conditions Table

Appendix 3: Plant Separation Tables

Appendix 4: Checklists for Engineering Flow Diagrams

Appendix 5: Teaching Practical Process Plant Design


دانلود رایگان ۵۰ صفحه نخست کتاب

دریافت کتاب:

3500 تومان – خرید


دانلود کتابخانه جامع کتب انگلیسی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی (شامل همه دیسیپلینهای مهندسی)


این پیام تبلیغاتی است

استخدام | اینستاگرام | اپ اندروید | اپ آیفون


دیدگاهتان را بنویسید